Vegstrekket Lovraeidet- Rødsliane er eit svært rasutsett område.
Vegstrekket Lovraeidet- Rødsliane er eit svært rasutsett område. FOTO: Arkiv.

Eit viktig steg nærare rassikring Lovraeidet-Rødsliane:

Samferdselsministeren: – Nå får me ein tunnel forbi det skredutsette området Rødsliane i Suldal