Den nedlagte skulen på Birkeland står til forfall. Arkivfoto.
Den nedlagte skulen på Birkeland står til forfall. Arkivfoto. FOTO: Frank Waal

Det gamle skulebygget har ikkje blitt rive:

Trugar på nytt med dagbøter