Aslaug Astad, Marit Rusten Birkeland og Roar Lund er spente på kva utvandrar-historier som finst i Sauda. Her er dei med «trunken» («Amerika-kofferten») til ein utvandra slektning av Lund.
Aslaug Astad, Marit Rusten Birkeland og Roar Lund er spente på kva utvandrar-historier som finst i Sauda. Her er dei med «trunken» («Amerika-kofferten») til ein utvandra slektning av Lund. FOTO: Ingvil Bakka

Norsk migrasjon i 200 år: Nå vil sogelaget sjå Amerika-breva dine