Ingen flagg på Folkets Hus-taket i dag, frigjeringsdagen 8. mai.
Ingen flagg på Folkets Hus-taket i dag, frigjeringsdagen 8. mai. FOTO: Ingvil Bakka.

Lurer du på kvifor det ikkje blir flagga på Folkets Hus i dag?