Pandemien har ført til varige endringar i arbeidslivet. Ifølgje FHI har ikkje auka bruk av heimekontor påverka alkoholkonsumet blant norske arbeidstakarar flest.
Pandemien har ført til varige endringar i arbeidslivet. Ifølgje FHI har ikkje auka bruk av heimekontor påverka alkoholkonsumet blant norske arbeidstakarar flest. FOTO: NPK

Ikkje auka alkoholbruk grunna heimekontor