Rapporten frå Distriktssenteret viser at elevar som har valt yrkesfagleg studieretning ikkje er like godt representerte på lokale medverknadsarenaer som elevar som går studieførebuande er.
Rapporten frå Distriktssenteret viser at elevar som har valt yrkesfagleg studieretning ikkje er like godt representerte på lokale medverknadsarenaer som elevar som går studieførebuande er. FOTO: NPK

Flest yrkesfag-elevar i distrikta – underrepresenterte i lokale avgjerder