Ordførar Håvard Handeland vil saman med varaordførar Paul Løyning invitere til nytt folkemøte. Da blir temaet skule og barnehage. Da dette bildet blei tatt i november 2023 var temaet budsjett.
Ordførar Håvard Handeland vil saman med varaordførar Paul Løyning invitere til nytt folkemøte. Da blir temaet skule og barnehage. Da dette bildet blei tatt i november 2023 var temaet budsjett. FOTO: Frank Waal

Ordførar Handeland: – Held tidsskjemaet og inviterer til folkemøte om oppvekst