Birkelandsblomen trivst på gravplassen på Gunnarsmoen.
Birkelandsblomen trivst på gravplassen på Gunnarsmoen. FOTO: Kåre Rød.

Dagens Ryfylke-blinkskot