Slettedalsvatnet.
Slettedalsvatnet. FOTO: Frank Waal

Dette vatnet blir tappa ekstra mykje ned i sommar