Kommuneadministrasjonen har sett på statistiske forskjellar i løna til kvinner og menn i Sauda kommune.
Kommuneadministrasjonen har sett på statistiske forskjellar i løna til kvinner og menn i Sauda kommune. FOTO: Portal Norge

Menn i Sauda kommune har litt betre betalt enn kvinner