Anna el Anjota. Tvangsarbeidar på sjukebrakka Nordag. Død Austri.
Anna el Anjota. Tvangsarbeidar på sjukebrakka Nordag. Død Austri. FOTO: Gunnar Saua, Årsskrift 2011 s. 118.

29 sovjetiske kvinnelege tvangsarbeidarar jobba på Nordag-anlegget i Saudasjøen under andre verdskrig