Risvoll skule i Saudasjøen.
Risvoll skule i Saudasjøen. FOTO: Privat

Forslaget fra kommunedirektøren bør legges tilbake i en skuff