Bartec Technor selde næringsbygget da dei la ned drifta i Saudasjøen. Sauda kommune gjekk inn på eigarsida i næringsbygget da Northern Punching starta opp drift i bygget. Arkivfoto.
Bartec Technor selde næringsbygget da dei la ned drifta i Saudasjøen. Sauda kommune gjekk inn på eigarsida i næringsbygget da Northern Punching starta opp drift i bygget. Arkivfoto. FOTO: Frank Waal

Næringsbygg har minusdrift:

Skeptisk til at kommunen kjøper seg opp i bygget