Det legemeldte sjukefråværet i Sauda var i første kvartal i år nøyaktig det same som fylkessnittet – men tala i Sauda har gått ned samanlikna med same periode i fjor. Illustrasjonsfoto.
Det legemeldte sjukefråværet i Sauda var i første kvartal i år nøyaktig det same som fylkessnittet – men tala i Sauda har gått ned samanlikna med same periode i fjor. Illustrasjonsfoto. FOTO: Colourbox.

Legemeldt sjukefråvær første kvartal 2024:

Stabilt sjukefråvær i Rogaland – i Sauda går det ned