Ole Johan Ilstad fortel sin versjon av livet på Hustveit.
Ole Johan Ilstad fortel sin versjon av livet på Hustveit. FOTO: Kåre Rød

Vårmøte i sogelaget:

Fullt i løa på Jonegarden