Administrasjonsutvalet i Sauda diskuterte sjukefråver onsdag.
Administrasjonsutvalet i Sauda diskuterte sjukefråver onsdag. FOTO: Frank Waal

Fagforeiningar ønsker høgare prioritet når det gjeld sjukefråver