Idyll ved Andedammen.
Idyll ved Andedammen. FOTO: Hans Egil Rydningen.

Dagens Ryfylke-blinkskot