Sjølv om fysiske pengar er eit sjeldan syn i dag, bruker me dette bildet for å illustrera utbytte-utbetalingar i denne saka. Illustrasjonsfoto.
Sjølv om fysiske pengar er eit sjeldan syn i dag, bruker me dette bildet for å illustrera utbytte-utbetalingar i denne saka. Illustrasjonsfoto. FOTO: Arkivfoto

Millionutbytte til kundar i Sauda og Suldal