På dette området på Birkeland ønsker Iverson efuels å bygge ammoniakkfabrikk, men i såfall er det mange bedrifter som må flytte. Bedriftene er delte i synet på fabrikkplanane.
På dette området på Birkeland ønsker Iverson efuels å bygge ammoniakkfabrikk, men i såfall er det mange bedrifter som må flytte. Bedriftene er delte i synet på fabrikkplanane. FOTO: Iverson eFuels

Bedrifter delt om ammoniakk – fleirtalet er positive