Måker har valt å busette seg i midtrabatten i krysset mellom Åbødalsvegen og fylkesvegen.
Måker har valt å busette seg i midtrabatten i krysset mellom Åbødalsvegen og fylkesvegen. FOTO: Andreas Isaksen

Urbant og heimekoseleg