Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund meiner straumstøtta hindrar viktig energieffektivisering, og at ordninga bør avviklast.
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund meiner straumstøtta hindrar viktig energieffektivisering, og at ordninga bør avviklast. FOTO: Terje Pedersen / NTB / NPK

NVE ser uheldige ringverknader med straumstøtta