Truleg har hoggormen utvida arealet sitt, men det er usikkert om det har blitt fleire.
Truleg har hoggormen utvida arealet sitt, men det er usikkert om det har blitt fleire. FOTO: NPK

Hoggorm observert på nye stader