Sauda kommune måler kvaliteten på vatnet ved dei offentlege badeplassane i Sauda gjennom sommaren. Arkivfoto frå badeplassen Hansen i Saudasjøen.
Sauda kommune måler kvaliteten på vatnet ved dei offentlege badeplassane i Sauda gjennom sommaren. Arkivfoto frå badeplassen Hansen i Saudasjøen. FOTO: Frank Waal

Nye vassmålingar er tatt av badeplassane i Sauda