Ordførar Håvard Handeland peiker på at det i eit rekrutteringsperspektiv er negativt at 18-19-åringane mister pub-tilbodet dei har hatt. Arkivfoto.
Ordførar Håvard Handeland peiker på at det i eit rekrutteringsperspektiv er negativt at 18-19-åringane mister pub-tilbodet dei har hatt. Arkivfoto. FOTO: Ingvil Bakka

Ordføraren for ung til å sleppe inn