Brødrene Selvik

Brødrene Selvik har planane klare for å utvide grustaket på Birkeland. Nå skal kommunen behandle utvidingsplanane. Foto: Frank Waal.

Har utvidingsplanen på Birkeland klar

Abonnement