Betel – “Leonard Gudmundsen i ord og tonar”

Normisjon 2024-25
7. april 2024 kl. 18:00
Normisjon Sauda