Den katolske kirke

2022-87 Den katolske kirke messe
3. desember 2022 — 4. desember 2022
Messe i Saudasjøen kapell lørdag 3. desember kl. 11.00

Den katolske kirke

Ka' skjer i Sauda?

Det finnes ingen arrangement denne veka.