Den katolske kirke

2023-67 Den katolske kirke messe
30. september 2023 — kl. 12:00
Messe i Saudasjøen kapell lørdag 30. sept. kl. 11.00

Den katolske kirke