Den katolske kirke

Den katolske kirke
22. oktober 2022 — 23. oktober 2022
Messe i Saudasjøen kapell lørdag 22. oktober kl. 13.00

Den katolske kirke