Den Norske Kyrkja

Sauda kyrkje 2020-63 konfirmantinnskriving
2. september 2020 — 3. september 2020
Konfirmant-innskriving for 2020/21

Den Norske Kyrkja