Medlemsmøte – Sauda Demensforening

Sauda Demensforening meiner heimesjukepleien i dag har for knappe ressursar og at demente brukarar ikkje bli ivaretatt på ein god nok måte. Frå venstre: Harald Eikrem, Anne Karin Hoftun og Oddny Kjellsen. Foto: Frank Waal.
14. mai 2019

Kantina på Åbøtunet