Misjonssambandet: Møte på Betel

Misjonssambandet
1. april 2024
2. påskedag (1. april) kl. 19.00. Tale av Preben Solvang. Velkommen!