Søndagsmøte – Israelsmisjonen

Jubileumsvignett
17. mars 2019

Betel