Helse

Personar frå 65 år og oppover står først i køen når Sauda kommune no rullar i gang 4. dose-vaksineringa i Saudahallen. Her frå ein tidlegare  vaksineringsrunde.

Desse får 4. dose først i Sauda

Abonnement
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) opplyser at utvalet mellom anna skal gå gjennom organiseringa og finansieringa av tannhelsetenesta. Utvalet skal etter planen leggje fram sine tilrådingar innan utgangen av juni 2024.

Ekspertutval skal gjennomgå tannhelsetenesta

Abonnement
Talet på heilt arbeidsledige rogalendingar gjekk litt opp i juli. – Det er imidlertid viktig å understreka at arbeidsløysa er på eit svært lågt nivå, seier direktør i Rogaland, Merethe P. Hafthorsen.

Arbeidsløysa i Sauda litt ned i juli.

Abonnement
Få saudabuar har fått Covid-19 i sommar, ifølge Sauda legesenter. Men kor mange er ukjent.

Slutt på at koronasmitten blir registrert

Abonnement
Sykkelklubbens Paul Løyning og kommunens Stine Skrunes hadde aldri testa pumptrack-banen før Ryfylke bad om det til fotograferinga. Begge innrømma at det var faktisk ganske kjekt.

Meir sykkel-moro – for alle

Abonnement
Heidi Merete Aartun har flytta verksemda si frå sentrale Rådhusgata til ein «bakgard» i Åbøbyen. Kundane, blant dei stadig fleire menn, finn likevel vegen til velværeklinikken hennar i Torsveien.

Tættis, hud og healing i Torsveien

Abonnement
Trolltunga er eit av turmåla som får støtte i ordninga.

16 norske turmål får til saman 8,9 millionar kroner i støtte

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

199 koronasmitta i Sauda dei seks første dagane i mars

Abonnement
1142 saudabuar er registrert med koronasmitte etter at pandemien braut ut.

100 nye smitta i Sauda siste to døgn

Abonnement
Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet trur vi no er inne i sjukefråværstoppen.

FHI trur toppen i sjukefråværet er no og dei neste

Abonnement
Skulane og barnehagane er hardt ramma av koronabølgen som har treft Sauda i februar. Førebels er ingen avdelingar eller klassar permittert, men kommunalsjefen utelukker ikkje at dette vil skje, dersom fråveret aukar ytterlegare.

Aukande smitte i Sauda: Skulane og barnehagane er hardt ramma

Abonnement
Sauda vidaregåande skule.

Sauda VGS har hatt 60 koronatilfelle denne veka

Abonnement
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og FHI-direktør Camilla Stoltenberg på pressekonferansen om koronasituasjonen tysdag.

Første steg på vegen mot ny gjenopning – dette er lettane som gjeld no

Abonnement
Sjølvtestar som blir tekne både i hals og nase, kan fange opp fleire omikrontilfelle, opplyser Folkehelseinstituttet.

FHI: Vaksne bør ta sjølvtest i både hals og nase

Abonnement
Smitten i Sauda er framleis låg, på trass av kraftig stigande smitte i resten av fylket. Vaksineringa i Sauda er no inne i sin førebels siste fase. Fungerande kommuneoverlege Barbro Saltnes stadfestar at Sauda vil følge dei nasjonale lettingane som er venta dei neste vekene.

Kraftig smitteauke i heile fylket: Sauda er det einaste unntaket

Abonnement
Adm_utval_Sauda DMS
Koronarelatert overtid eller ikkje-koronarelatert overtid:

Ikkje einige om overtidskompensasjon

Abonnement
Young Girl Unwell Lying On Sofa

Noroviruset herjar landet, men i liten grad Sauda

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

Kun to nye koronatilfelle

Abonnement
Helsesjukepleiar Tone R. Birkeland (til venstre) og psykolog Karoline Kjellstad Lian tilbyr kurs for førstegongsforeldre. Å bli mor eller far for første gong er ein jobb som ingen klarar perfekt, og det er det heller ingen som forventar, meiner dei to.
Tilbyr kurs for førstegongsforeldre:

– Målet er å forstå både seg sjølv og barnet betre

Abonnement
about to take a nasopharyngeal sample to a patient

21 nye smittetilfelle i Sauda

Abonnement