Kommentar

Våre ambisjoner er klare. Vi skal kutte utslipp, skape jobber og sikre folk og bedrifter nok ren og rimelig kraft.

Ren og rimelig kraft til folk og industri

Abonnement
Rådebank handlar om vanlege ungdommar med vanlege liv. Tema som psykisk helse blir skildra på ein realistisk måte.

Derfor bør du sjå Rådebank saman med ungdomen din

Veka som gjekk (utanfor Sandeid)

Abonnement
Ryfylke, 24. februar 2006. Lars Reidar Fosstveit i Sauda skisenter etterlyser større innsats for å lokka dei mange dagsturistane til å legga igjen meir pengar i Sauda.
Kommentar:

Turist-Sauda på staden kvil i 15 år?