Leiar

Arrangørar med god kondis  

Om det var ein heller blanda fornøyelse å spenna på seg skia og gå løypa att og fram langs Slettedalsvatnet, kan ein bare førestilla seg korleis dagen var for arrangørane.

Å tenka langsiktig

Er Sauda gode nok til å sikra seg kompetansen til dei nyutdanna fagarbeidarane?

Kven skal betala?

Kven har ansvaret for å gjera snøen tilgjengeleg for vinterturistane når vintrane er milde?

Betre fullt og heilt…

Å driva eit museum krev meir enn entusiasme...

Vinn-vinn

God legedekning gir tryggleik

Godt innspel om Breiborg

«Breiborg kan spela ein viktig rolle når Sauda skal bruka snøen som lokkemiddel»

Plan på oppløpssida

Ei god og viktig investering

Grunnlaget for livslang læring blir lagt i barnehagen.

Me må dra meir i same retning - og i takt.

Forventningar

Snu straumen!

Må krafta flyttast på for å kunna gjera nytte for seg?

Kampen om arbeidskrafta

Løysinga på mangelen på arbeidskraft er like enkel som ho er komplisert...

Film er fortsatt best på kino

Er det ikkje snart på tida å gi den lokale kinoen ein sjanse og finna ut om det gamle munnhellet «Film er best på kino» framleis held vatn?

Snart Sauda sin tur?

«Noko er i gjære med omsyn til tilgangen på arbeid i Sauda...»

Et opp maten din!

Priskrig til trass, me treng ikkje handla meir enn me klarer å eta..

Overoptimistisk budsjett?

Det er ingen god idé å vedta eit budsjett der det ligg utgifter utan dekning.

Nødvendig infrastruktur

God og stabil infrastruktur for mobil og internett blir stadig viktigare i kvardagen for både folk og næringsliv.
Abonnement

Vemodig, men ikkje heilsvart

Lyset blir ikkje sløkt i butikklokala sjølv om Sauda Bok & papir rundar av.
Abonnement

Alle kan bidra

Å gjera ein innsats for å redusera matsvinn i eige hushald er eit effektivt og lett tilgjengeleg klimabidrag.

To steg tilbake for Svandalsfossen

Må saudabuen leva med at vegen gjennom fossen stenger frå tid til annan?