Leiar

Leiar: Sauda treng fleire som Alf Ole

Abonnement

Leiar: Oppsiktsvekkande om innsparingstiltak

Abonnement

Leiar: Pest eller kolera?

Abonnement

Underskotsgaranti er derfor smart, sjølv om det er eit høgst uvanleg grep

Abonnement

Leiar: Framsnakk Sauda

Abonnement

Viktig med fleire synsvinklar

Abonnement

Saudabuen står ikkje med hendene i lomma

Abonnement

Vanvittige kraftinntekter!

Abonnement

Sauda er eit mangfaldig og rikt samfunn på menneskeleg kapital

Abonnement

Kor er damene og dei unge?

Abonnement

Folkefesten Bønder i byn er viktig omdømmebygging

Abonnement

Smart å møte opp på informasjonsmøtet om ammoniakkfabrikk tysdag kveld

Abonnement

Konklusjonen på sparetiltaka er at me har det ufatteleg godt i Sauda

Abonnement

Sauda ønsker å bli best på sykkel og da er det viktig at også dei eldste blir inkludert i dette

Abonnement
Dette satellittbildet viser Fivelandsvegen som går igjennom eitt gardstun og tett på eit anna gardstun. Bebuarane ønsker ny vegtrasé langs skogbeltet på høgre side.

Saudefaldene: – Trafikksikkerheita skal vege tungt

Abonnement

Å vere kraftkommune i dag er som å vere rype på fjellet, bare at jaktsesongen varar i 365 dagar i året.

Abonnement

At for mange tar mobilen fram ukritisk er ikkje bare eit problem i unge miljø.

Abonnement

Smelteverket i Sauda er framleis bevisst på å vere ein storebror

Abonnement

Dersom dei fleste i kommunestyret gir seg samtidig er det uheldig

Abonnement

Dette handlar om verdighet og respekt for dei eldste og svakaste i samfunnet

Abonnement