Leiar

Rekkefølga er viktig

Øvrige råd og utval må behandla økonomiplanen før formannskapet.
Abonnement

Vis korta!

Ikkje vent til kommunestyremøtet 11. desember med å lansera forslag til budsjettendringar!

Hakket betre, men ikkje bra

Vegvesenet vil framleis legga ned trafikkstasjonen.
Abonnement

Eit godt grep

Sauda kommune følger opp omstillingsarbeidet.

Den største gleda ein kan ha…

Framifrå dugnadsinnsats bak Vangnes-oppskeining

Silkeføre, men ingen pudderalarm

Kommuneøkonomien på rett veg, men for tidleg å friskmelda.

Ungdomsrådet inn i ei ny tid

Ny forskrift til kommunelova sikrar betre medverknad for deiunge.

Ny fjør i hatten for «Saudamodellen»

I Sauda har ein forlengst funne ut at det er lettare å skapa ting saman.
Abonnement

Bollehorn med bismak?

Er det "feige lag" når konkurranse ikkje skjer på like vilkår?
Abonnement

Ein fin måte å bry seg på

Natteramnane startar opp igjen og treng fleire med på laget.

Mat og drøs er folkehelse

Forbilledleg eldre-initiativ frå Sauda sanitetsforening

Hurra for bonden!

«Bønder i byn er ein omdømmemessig genistrek av landbruksnæringa»

Kjedeleg – men viktig?

Kommuneplanar er tungt stoff, men vedgår oss alle.

Uhøyrt forslag

Resultatet blir full vasskraft-stopp i heile landet

Kommunen, det er oss!

Abonnement

Nødvendige endringar

Kommunen må utvikla eigen bygningsmasse i tråd med endra behov.

På tide å stille eiga liste?

Det er ikkje bra når ei interessegruppe som Eldrerådet opplever det som at dei er med «på kjøt og flesk».

Eit svekka demokrati?

Abonnement

Viktig med fornying

Abonnement

Saudabuen vil ha Asbjørn

Abonnement