Leiar

Endeleg litt meir avis…

Budsjett-bom

Sjå framover

Foruser på mulegheitne heller enn avgrensingane i den vedtatte kommuneplanen.

Costa del Sauda

Ei treng ikkje reisa til syden for å eta på restaurant og ta seg ein utepils...

Krevjande prosess

Blir massive saksdokument med byråkratspråk og årelang saksgang i kommuneplansaka for komplisert for meinigmann å henga med i?

Brennheitt tema

Fleire brannar og branntilløp i hytter er ei sterk påminning om å ta branntryggleik på alvor.

Dei som gjekk foran

75-årsmarkeringa for frigjeringsdagen blei ikkje heilt som ein hadde tenkt...
Abonnement

Dei fantastiske ja-menneska

Eit lokalsamfunn utan dugnadsånd ville vore eit fattigare samfunn.

Grei erstatning – men ikkje meir

Ein annleis turistsesong

Sommarturistsesongen blir annleis, men i det ligg det òg mulegheiter...

Kom deg ut!

Kvifor ikkje nytta ledig koronatid til å gjera seg betre kjend rundtom i kommunen?

Tidenes festbrems

Det har ingenting med hysteri å gjera å ta smittevernråda på alvor

Kyrkja inn i framtida

Bør kyrkja ta digitale flater meir i bruk også i ettertid av koronatilværet?

Meir å gi i dugnaden

Mange og dels strenge tiltak til trass - me kan ennå bli flinkare...

Skuleløft i rett tid

Investeringa i iPad til grunnskuleelevane kjem godt med i koronatida.

Konkurs som gagnar Sauda

Glasfabrikken på Nesøyra kjem styrka ut av konkursen.

Det er nå me treng lyspunkt og entusiasme

Det er viktig å ha evna til å løfta blikket fram mot det som vonleg blir eit koronafritt tilvære.

Kvifor så dyr SFO?

Eit godt og fornuftig SFO-tilbod er også med på å gjera Sauda attraktivt.

Det ligg mulegheiter i umulegheiter

Dagar utan innhald kan fort bli både kjedelege og slitsame...

Uverkelege dagar

Korona-viruset endrar tilværet...