Leiar

Tidenes festbrems

Det har ingenting med hysteri å gjera å ta smittevernråda på alvor

Kyrkja inn i framtida

Bør kyrkja ta digitale flater meir i bruk også i ettertid av koronatilværet?

Meir å gi i dugnaden

Mange og dels strenge tiltak til trass - me kan ennå bli flinkare...

Skuleløft i rett tid

Investeringa i iPad til grunnskuleelevane kjem godt med i koronatida.

Konkurs som gagnar Sauda

Glasfabrikken på Nesøyra kjem styrka ut av konkursen.

Det er nå me treng lyspunkt og entusiasme

Det er viktig å ha evna til å løfta blikket fram mot det som vonleg blir eit koronafritt tilvære.

Kvifor så dyr SFO?

Eit godt og fornuftig SFO-tilbod er også med på å gjera Sauda attraktivt.

Det ligg mulegheiter i umulegheiter

Dagar utan innhald kan fort bli både kjedelege og slitsame...

Uverkelege dagar

Korona-viruset endrar tilværet...

Dugnad for folkehelsa

Pendelen svingar tilbake

Pressa til utflagging?

Folk på Hylsstrondå er tydelege på at dei høyrer til Suldal. Held kommunen på å skyva dei frå seg?

Derfor vil Sauda ha fleire hytter

Tala som viser kva hyttebygginga fører til forklarer kvifor næringsliv og politikarar vil ha fleire hytter i kommunen.

Konstruktivt frå distriktet

Framsynt og framoverlent

Utvikling er ofte avhengig av at nokon tar initiativ.

Arrangørar med god kondis  

Om det var ein heller blanda fornøyelse å spenna på seg skia og gå løypa att og fram langs Slettedalsvatnet, kan ein bare førestilla seg korleis dagen var for arrangørane.

Å tenka langsiktig

Er Sauda gode nok til å sikra seg kompetansen til dei nyutdanna fagarbeidarane?

Kven skal betala?

Kven har ansvaret for å gjera snøen tilgjengeleg for vinterturistane når vintrane er milde?

Betre fullt og heilt…

Å driva eit museum krev meir enn entusiasme...

Vinn-vinn