Næringsliv

Extra i Sauda fekk ei etterlengta oppgradering i 2019, mellom anna med nye sjølvbetjeningskassar. Her forklarer butikksjef Ivar Bakka korleis nyvinninga verkar for Tone Rasmussen Birkeland.

Nesten 2,5 millionar Coop-kroner til saudabuen

Abonnement
Ullprodusenten Janus ved Bergen fekk produksjonsstans i eitt døgn på grunn av kabelbrot i Sauda torsdag.

Saudakabel slo ut bedriftsnett

Abonnement
Intersport Sauda fortset drifta, uavhengig av konkursen i morkonsernet. Frå venstre: Lena Halland, Irene Johansson og Stig Adler Birkeland.

Gresvig-konkursen:

– Me vil drive sportsbutikk som før

Abonnement
Koronaviruset skaper utfordringar for det lokale næringslivet, som har måtta ty til permitteringar.

Litt fleire utan arbeid

Abonnement
FFinnflot dam ferdig restaurert

Nasjonal heiderspris til Finnflotdammen

Abonnement
Shoresh Zainy har starta i ei 100 prosent fast stilling som bussjåfør i Tide. Det passar han midt i blinken, etter at han køyrde lastebil og minibuss i ti år i Kurdistan før han og familien flykta til Norge.

Endeleg fekk Shoresh jobb

Abonnement
Interiørkonsulent Cecilie Birkeland gler seg til å jobba med å skreddarsy kjøkken for saudabuen. Dagleg leiar Gunnar Klungtveit konstaterer fornøgd at satsinga på interiør bidrar til vekst for butikken.

Satsar friskt på kjøkken

Abonnement
Vegen er vinterstengt – utan snø. Aps Hallgeir Amdal ønsker å gjera hytte- og frilftsområdet Breiborg meir tilgjengeleg, spesielt når det er lite snø i låglandet.

For langt til Breiborg-snøen

Abonnement
Det er full driftsstans i Sauda Skisenter på grunn av lite snø. Fram til 5. februar er det meldt mildvêr og all nedbør som regn.

Fortviler over snømangel

Abonnement
Eramet Norway arbeider heile tida for å sikre god tilgang på fornybar kraft til verksemda ved smelteverka dei har. Avtalen om å kjøpe straum frå vindkraftanlegg Green Investment Group er eit ledd i det arbeidet.

Eramet skal kjøpe vindkraft

Abonnement
Eigaren av Fargerike-bygget og Fargerike-butikken eig også nabobygget. Nå ønsker eigaren å rive nabobygget slik at det kan byggast nye og moderne forretningslokale.

Ønsker å rive sentrumsbygg

Abonnement
To år etter grunnarbeidet på Austarheim blei starta opp, ser området nå slik ut. Bygginga av det nye transformatoranlegget går inn i siste fase. Bildet er tatt frå oversida av det nye anlegget. Det gamle anlegget er i bakgrunnen.

Statnett snart i mål på Austarheim

Abonnement
Den nye parkeringsplassen ved ”Metodisten”, og tolkinga av regelverk for når jobbar må ut på anbod, er stridens kjerne.

Brødrene Selvik AS klagar kommunen inn for KOFA

Abonnement
Grand Hotell tar fortsatt imot hotellgjester. Nå er det bygningseigaren som står for hotelldrifta.

Grand Hotell i drift igjen

Abonnement
Dette er dei ulike traseane Statnett vurderer for å bygge ei ny kraftlinje til Haugalandet. Trasé 2.0 (langs eksisterande linje) og 2.1 (i urørt friluftsområde) er alternativa dersom straumen skal bli frakta frå Sauda og ikkje Blåfalli i Kvinnherad.

Ny kraftlinje frå Sauda framleis eit alternativ

Abonnement
KOFA har konkludert at Sauda kommune braut krava til forutberegnelighet og likebehandling i lova om offentlege anskaffingar då dei vurderte tilboda dei fekk på ein anbodskonkurranse på det nye reinseanlegget på Tangen. Klagaren var Salsnes Filter AS, som blei nummer to i anbodskonkurransen. Dei krev nå Sauda kommune for totalt 3,5 millionar kroner i tapt forteneste og juridisk bistand.

KOFA:

Kommunen braut regelverket

Abonnement
Happy Prawns, her er det Magnar Hansen som viser fram ei av rekene dei har i pilotanlegget på Sirevåg på Jæren.

Dårlege odds for Sauda:

Happy Prawns ser mot Jæren

Abonnement
Ruteendringa Kolumbus nå har gjort er ei gladsak for pendlarar. Silje Kvamme Handeland er blant dei som bur i Sauda og jobbar i Suldal Før brukte ho 75 minutt heim om ho tok buss frå Sand klokka halv tre. Nå bruker ho 35-45 minutt, fordi hurtigbåten kryssar fjorden til Ropeid, kor han korresponderer med buss til Sauda.

Gladnytt for pendlarar:

– Trur jo nesten ikkje at det er sant

Abonnement
Reinseanlegget på Tangen er ferdig om få veker.

Prøvedrift i neste månad

Abonnement
Her er tunnelopninga som kortar ned reisetida mellom Sauda og Stavanger med ein halvtime. I går opna Ryfylketunnelen. Nå kan du kjøre til Stavanger på godt under to og ein halv time. .

Stavanger har blitt ein halvtime nærare

Abonnement