Svandalsfossen

Strekningsansvarleg for Nasjonal Turistveg Ryfylke, Fredrik Fløgstad.

– Oppgraderer ved Svandalsfossen

Abonnement
Råket fra Svandalsfossen var ikke på sitt verste torsdag, men sikta midt på brua var likevel lik null.

Leielysa ved Svandalsfossen ute av drift

Abonnement
Fylkesveg 520 forbi Svandalsfossen risikerer å bli stengt ved høg vassføring i fossen. Ny leiar for samferdselsutvalet Alexander Rügert-Raustein kan ikkje love at det kjem ei endeleg løysing på flaumproblematikken.

Ingen løfte om Svandalsfossen

Abonnement
Statens vegvesen valde å stenga Fv 520 ved Svandalsfossen og ved Ropeid for å unngå trafikkproblem ved Åsjuvet, der ei flaumstor elv har ført til at vegen for tida ikkje er framkomeleg. Foto: Knut Atle Seim.

Fylkesveg 520 open igjen

Vegvesenet håper ein glasvegg som skjermvegg blir løysinga for å løyse dei trafikale utfordringane flaum i Svandalsfossen gir. Her frå manuell dirigering i fjor haust. Foto: Knut Atle M. Seim.

Skal teste glasvegg

I tre veker har råsterke sherpaer frå Nepal bygt trapper av fleire hundre kilo tunge steinar. Foto: Ingvil Bakka.

Trappeløft ved Svandalsfossen

Abonnement
Svandalsfossen

– Me ønsker fortgang ved Svandalsfossen

Abonnement
Svandalsfossen

Svandalsfossen: Vegvesenet vil ikkje ha glastunnel

Abonnement