Svandalsfossen

Fylkesveg 520 forbi Svandalsfossen risikerer å bli stengt ved høg vassføring i fossen. Ny leiar for samferdselsutvalet Alexander Rügert-Raustein kan ikkje love at det kjem ei endeleg løysing på flaumproblematikken.

Ingen løfte om Svandalsfossen

Abonnement
Statens vegvesen valde å stenga Fv 520 ved Svandalsfossen og ved Ropeid for å unngå trafikkproblem ved Åsjuvet, der ei flaumstor elv har ført til at vegen for tida ikkje er framkomeleg. Foto: Knut Atle Seim.

Fylkesveg 520 open igjen

Vegvesenet håper ein glasvegg som skjermvegg blir løysinga for å løyse dei trafikale utfordringane flaum i Svandalsfossen gir. Her frå manuell dirigering i fjor haust. Foto: Knut Atle M. Seim.

Skal teste glasvegg

I tre veker har råsterke sherpaer frå Nepal bygt trapper av fleire hundre kilo tunge steinar. Foto: Ingvil Bakka.

Trappeløft ved Svandalsfossen

Abonnement
Svandalsfossen

– Me ønsker fortgang ved Svandalsfossen

Abonnement
Svandalsfossen

Svandalsfossen: Vegvesenet vil ikkje ha glastunnel

Abonnement