Økonomi

Leif Sandnes (til venstre) og Eyvind Stueland (til høgre) i Stiftelsen Tveit-tunet skildrar pengestøtta dei får frå Sparebankstiftelsen Sauda og Sivert Sørnes som heilt fantastisk. Førsteprioritet blir å ta igjen noko av etterslepet og gjere taka tette.

Nå blir Tveit-tunet restaurert

Saudahallen, her ved oppsynsmann Stein Ove Løvik, mottok éin million kroner i spelemidlar i fjor. Til saman fekk formål i Sauda 1,48 millionar kroner i spelemidlar. I tillegg gjekk 640 000 kroner til Sauda gjennom grasrotandelen. Arkivfoto: Even Emberland.

Over to millionar tippekroner til Sauda

Abonnement
915 kjøretøy passerte på ein kvardag og 1053 på ein helgedag da Sauda Vekst gjennomførte trafikktelling ved Svandalsfossen for to veker sidan. 1150 bilar av dei 1968 kjøretøya ville i snitt spart ein halvtimes kjøring dersom det hadde vore tunnel mellom Sauda og Etne. Foto: Frank Waal.

Ville spart mykje på tunnel til Etne

Abonnement
I følge Brønnøysundregistrene blei det registrert 23 nye føretak i Sauda i fjor. Blant desse var Hildegun Solheim med Nuten Sport AS (foto: Ingvil Bakka) og  Håvard Lunde og Sverre Gustav Birkeland i Saudamat AS (foto: Benjamin Nordhagen).

23 nyetableringar i Sauda i 2018

Abonnement
Det er det kroatiske selskapet Dalekovod som står for sjølve linjebygginga i siste fase av den pågåande Statnett-utbygginga. Bildet er frå 2012 då Dalekovod bygde linje mellom Sauda og Suldal. Foto: Ingvil Bakka.

Nå begynner neste fase i linjeutbygginga

Tillitsvalte i Veslefrikk, Renate Oxaal Havreberg (Utdanningsforbundet, til venstre) og Eva Olianne Fattnes (Fagforbundet) er kritiske til den manglande tilsette-medverknaden i prosessen rundt den nye rettleiarstillinga. Foto: Ingvil Bakka.

Kommunen laga ny stabsstilling

Abonnement
3,26 prosent driftsmargin i 2018 er eit lyspunkt blant fleire tunge driftsår i Sauda kommune. Foto: Ingvil Bakka.

Solid driftsår i kommunen

Abonnement
Saudapatrioten Rune Bastlien er over snittet interessert i øl. Det blir det saudaøl av. Nå lanserer han ”Gruve-øl”. Seinare kjem ølmerkene ”Ovn 11” og ”Vindafjord”. Foto: Ingvil Bakka.

Lanserer lokalt ”Gruve-øl”

Abonnement
Med stordyr meiner ein gardsdyr som kyr, sauer, hest og gris. May Kristin Lofthus og faren Karl Gustav Lofthus uttrykte i april sin frykt for konsekvensar for dyr og næring dersom avtalen mellom Bratås og kommunen blir avslutta. Arkivfoto: Ingvil Bakka.

Uavklart om stordyravtale

Abonnement
Rådhusplassen såg onsdag morgon ut som eit idyllisk julemotiv med tent julegran og 40 personar med faklar. Men bak idyllen står tilsette i helsesektoren, som meiner dei har for få ressursar til å drive tenestene. Foto: Frank Waal.

Helsetilsette demonstrerte før budsjettvedtaket

Abonnement
Gangfeltet ved Risvoll skule, samt krysset kor du kan ta til Sauda Fjordhotell skal utbetrast for éin million kroner i 2019. Foto: Even Emberland.

Store veginvesteringar på trappene

Abonnement
Siste vegstubben opp til Brekkestølsbrotet er smal, bratt og svingete. Den står øvst på kommunen si prioriteringsliste, men føreløpig er det ikkje løyva pengar til utbetringane. Foto: Ingvil Bakka.

Plan: Vegopprustingar til 13,8 millionar

Abonnement
Sauda Demensforening meiner heimesjukepleien i dag har for knappe ressursar og at demente brukarar ikkje bli ivaretatt på ein god nok måte. Frå venstre: Harald Eikrem, Anne Karin Hoftun og Oddny Kjellsen. Foto: Frank Waal.

Meiner dei demente treng betre tilbod

Abonnement
Dagfinn Birkeland frå Høgre meiner det er feil at ein næringslivsaktør og kommunen skal kunna inngå ein ny avtale med tilbakeverkande kraft, slik rådmannen legg opp til når det gjeld driftsavtalen til Kraft Kafe. – Det kan skapa presedens, minner han om.

Avtalejustering for Kraft Kafe skapte debatt

Abonnement
Tillitsvalde i Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund fekk sjokk då dei las at formannskapet flytta nye kutt over på helse og omsorg. Frå venstre: Anita Sandal, Grete Kaarhus, Vibeke L. Sørensen og Siv Jørgensen. Foto: Frank Waal.

Tillitsvalde rasar etter ekstrakutt

Abonnement
Eldrerådsleiar Ragnhild Ness er skuffa over at helse og omsorg ligg an til å måtta kutta 4,7 millionar kroner neste år. Foto: Ingvil Bakka.

Skjermar oppvekst og skule – på bekostning av helse og omsorg

FAU-leiar Jane Nordhagen Ilstad og lokallagsleiar i Utdanningsforbundet, Roar Fiveland meiner saudaskulane alt i dag er hardt pressa økonomisk med framtidige utfordringar. Foto: Ingvil Bakka.

Glade for å bli høyrt

Abonnement
Mellom Lona og Sauda Vann er den grusa og planerte stien vaska heilt vekk. Alt som er igjen er store steinar. Dei nedgrovne kablane ligg nå synleg.Foto: Ingvil Bakka.

Elvevatnet tok alt

Abonnement
Skulane i Sauda må ta nye kutt dersom rådmannen sitt budsjettforslag blir vedtatt. Foto: Frank Waal.

Reagerer på nye skulekutt

Saudadagane fyller sentrum med folk og mange tener pengar under arrangementet, men Sauda Ferie & Fritid føler dei må ta for stor økonomisk risiko som arrangør. Bildet er frå årets arrangement. Foto: Frank Waal.

Ønsker at fleire tar rekninga