Økonomi

To tøffe driftsår blei avløyst av koronapandemi og stor usikkerheit korleis komande vinter blir for Sauda Skisenter. Dagleg leiar Lars Reidar Fosstveit velger likevel å vere optimist på grunn av gondolbane-planane.

Gondolbane – desperat eller gjennomtenkt?

Abonnement
Det vil minka på saudabuane den neste trettiårsperioden, dersom Statistisk sentralbyrå treff med sine framskrivingar av folketalet. Illustrasjonsfoto frå Saudadagane 2018.

SSB sine prognosar for Sauda:

Forgubbing og folketalsnedgang fram mot 2050

Abonnement
Tung oppstartsperiode for Kraft Kafe i kulturhuset. Men Nicholas Guindani (bildet) håper at dei på sikt kan drive i pluss.

Hardt driftsår for Kraft Kafe

Abonnement
Den lokale kraftprodusenten Saudefaldene, her ved direktør Svein Ilstad, kunne bokføre nye 35 millionar kroner i årsresultat i 2019.

Saudefaldene produserte mindre enn normalt

Abonnement
Digitale sensorar som skal varsle ekstreme vêrsituasjonar på eit tidlegare tidspunkt, blir testa ut i Sauda. Bildet er frå flaumen i Hellandsbygd oktober 2018.

Sauda får 4,8 millionar kroner til flaumsikring

Abonnement
Snøen kom seint, men godt i Sauda Skisenter denne sesongen. Det hjelpte ikkje dagleg leiar Lars Reidar Fosstsveit som blei pålagt å halde koronastengt.

Skisenteret får ikkje koronastøtte for mars

Abonnement
Korona har gitt rådmann Rune Kloster Tvedt (til venstre) og økonomisjef Roy Ove Kvernenes økonomiske bekymringar. Nå får dei litt økonomisk drahjelp til å få setta i gang kommunale prosjekt.

1,9 millionar til kommunale prosjekt

Abonnement
Rådmann Rune Kloster Tvedt ser behov for kutt i det kommunale tenestenivået neste år, men vil ikkje antyde eit beløp i dag.

Rådmannen varslar kutt

Abonnement
På tomtearealet i framkant har Meaw´s Thaimat søkt om å sette opp eit nytt bygg. Bygget til høgre er bedriftas eksisterande bygg

Meaw´s Thaimat søker om å bygge restaurant

Abonnement
Grunneigarane Osmund Svandal (til venstre) og Ola Djuv ønsker å legga til rette for nær 650 nye hytter i Svandalsfjella. Dei meiner den nye kommuneplanen bare gjer det realistisk å få bygd 100-150 nye hytter.

Grunneigarar fryktar at hyttefeltplanar raknar

Abonnement
Brakamoen barnehage slit med å få rekneskapen i balanse og har søkt kommunen om meir pengar, ein søknad som ikkje blir imøtekomen.

Ikkje ekstra driftstilskot til Brakamoen

Abonnement
Bedrifter i Sauda har begynt å få kontantstøtte for mars månad på grunn av koronakrisa. Kløver Hotel er den lokale bedriften som har fått desidert mest.

Fekk 210 000 kroner i kontantstøtte

Abonnement
Andedammens venner har ved fleire høve fått midlar til å vidareutvikla parkområdet like nord for smelteverket frå Sparebankstiftelsen Sauda, og får tilskot også i 2020 med 120 000 kroner.

Nær fire millionar kroner til gode tiltak

Abonnement
Bortsett frå border collien ”Fnugg” er Lars Reidar Fosstveit aleine i Sauda Skisenter. På grunn av koronaviruset er alle landets skisenter pålagd å halde stengt.

Da vondt gjekk til verre for skisenteret

Abonnement
Årets skattemelding er like om hjørnet. Rask levering kan gi skattepengar på konto langt tidlegare enn vanleg.

Skattemeldinga på veg

Abonnement
Det er eit politisk mål om at det skal byggast tusen nye hytter i Sauda, men utbyggarar åtvarar om formuleringar i den nye kommuneplanen som bransjen meiner kan gå ut over hyttebygginga.

Fryktar kommuneplanen vil redusere hyttebygging

Abonnement
Fosstveitdammen har eit stort vedlikehaldsbehov. I tillegg oppfyller den ikkje nye krav til ein dam reint konstruksjonsmessig. Derfor må dameigar Sauda kommune foreta seg noko.

Skal vurdere ulike Fosstveit-alternativ

Abonnement
Frå hytta i Djuvsbotn kan Terje Bøifot spenna på seg toppturskia rett utanfor hyttedøra si. – Eg har ikkje årskort i skitrekket, for eg liker best å gå opp bakkane, seier han.

Terje og hyttefolket legg igjen millionar i saudasamfunnet

Abonnement
Her skal den nye fiberkabelen mellom Rennesøy og England gå, og som skal vere operativ innan utgangen av neste år.

Fiberkabel eitt steg nærare England

Abonnement
Eiendomsmegler Vest selde tre hytter raskt etter at Ryfast-tunnelen korta ned reisetida mellom Stavanger og Sauda.

Merker alt ein «Ryfast-effekt»

Abonnement