Økonomi

Måndag kom regjeringas forslag til statsbudsjett for 2020, men for Sauda kommune sin del er tala upresise. Kommuneadministrasjonen må gjere eigne utrekningar.

Statsbudsjettet: 

Usikkert korleis Sauda kjem ut

Abonnement
*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/AvisbilderArkiv: Redaksjon/Avisbilder

Kommunalsjefen:

– Å auke bemanninga er ikkje på trappene

Abonnement
Inga-Cecilie Sørheim (til venstre) og Anne Gunhild Waagsbø-Kjellsen meiner fastlegeordninga i Sauda er avhengig av fleire ressursar om tilbodet til saudabuar skal vere i tråd med kva dei har krav på.

Fastlegekrise nasjonalt – legane fryktar for Sauda

Abonnement
Saudafirmaet Superbasket International lever eit anonymt liv i Skulegata i Sauda, men har dei tre siste åra hatt ei omsetting på nær 100 millionar kroner.

Gjer millionbutikk på rullande handlekorger

Abonnement
Sauda kommune har forhandla seg fram til areal for 1000 nye hytter. Lars Reidar Fosstveit (nærast) er ein av grunneigarane som er utbyggingsklare.

Full hyttesiger til Sauda

Abonnement
Næringsutvikling har blitt ei viktig politisk sak for dei politiske partia i kampen om nye arbeidsplassar.

Vil bruke meir på næringsliv

Abonnement
Sauda Installasjon, ved dagleg leiar Dag Ole Stråbø (til venstre) og Klima og Energiteknikk, ved dagleg leiar Knut Danielsen, representerer solide og veldrivne lokale firma med til saman fleire titals arbeidsplassar.

Råsterkt Installasjons-år

Abonnement
Kløver Hotel står på økonomisk solid grunn. Dei andre aktørane i den lokale overnattingsbransjen slit med marginane.

Marginalt overnattingsår

Abonnement
– Ein skikkeleg gladnyheit, slår frå venstre Else Dahl Olsen, Metter Ramsnes og Audun Sørland fast om nyheita av at Sparebanken Vest frå neste år gir delar av overskotet tilbake til kundane.

Pengedryss i vente for saudabuen

Abonnement
Her, på ei 17 mål stor tomt i det austre hjørnet av smelteverkstomta, opnar Kåre Bjarte Bjelland og Eramet opp for etablering av ny næring. – Det er muleg me flyttar vegen og gjerdene for å gi lettare tilgang hit, opplyser Bjelland. Foto: Knut Atle M. Seim.

Gjennombrot for Eramets NewERA-prosjekt

Abonnement
Regionrådet for Haugalandet fekk ein presentasjon av prosjektet «Fra industrielle sidestrømmer til grønn vekst» av kommunalsjef Andreas Fløgstad då dei besøkte Sauda i slutten av juni. Foto: Knut Atle M. Seim.

17 mål med ny og grøn næring på Klubben

Abonnement
NETT Dalvann 2019

Konsesjonskraft-pluss for kommunen?

Abonnement
Haugaland Kraft er eigd av kommunar og kraftselskap på Haugalandet og i Sunnhordland. Sauda kommune er ikkje ein del av det gode (eigar)selskapet, og kjem heller ikkje inn dit, i alle fall ikkje i denne omgangen. Foto: Knut Atle Seim.

Sauda ønsker å kjøpa seg inn i Haugaland Kraft

Industrikaien i Saudasjøen skal utvidast og utbetrast for rundt sju millionar kroner i sommar. I dag er tømmer lagra på kaien. Foto: Ingvil Bakka.

Utvidar kaien i sommar

Vegvesenet har konkludert med at dei vil legge ned servicekontoret i Sauda. Katrine Tungland er einaste tilsette ved kontoret. Arkivfoto: Frank Waal.

Vegvesenet konkluderer med nedlegging i Sauda

Abonnement
Leif Sandnes (til venstre) og Eyvind Stueland (til høgre) i Stiftelsen Tveit-tunet skildrar pengestøtta dei får frå Sparebankstiftelsen Sauda og Sivert Sørnes som heilt fantastisk. Førsteprioritet blir å ta igjen noko av etterslepet og gjere taka tette.

Nå blir Tveit-tunet restaurert

Saudahallen, her ved oppsynsmann Stein Ove Løvik, mottok éin million kroner i spelemidlar i fjor. Til saman fekk formål i Sauda 1,48 millionar kroner i spelemidlar. I tillegg gjekk 640 000 kroner til Sauda gjennom grasrotandelen. Arkivfoto: Even Emberland.

Over to millionar tippekroner til Sauda

Abonnement
915 kjøretøy passerte på ein kvardag og 1053 på ein helgedag da Sauda Vekst gjennomførte trafikktelling ved Svandalsfossen for to veker sidan. 1150 bilar av dei 1968 kjøretøya ville i snitt spart ein halvtimes kjøring dersom det hadde vore tunnel mellom Sauda og Etne. Foto: Frank Waal.

Ville spart mykje på tunnel til Etne

Abonnement
I følge Brønnøysundregistrene blei det registrert 23 nye føretak i Sauda i fjor. Blant desse var Hildegun Solheim med Nuten Sport AS (foto: Ingvil Bakka) og  Håvard Lunde og Sverre Gustav Birkeland i Saudamat AS (foto: Benjamin Nordhagen).

23 nyetableringar i Sauda i 2018

Abonnement
Det er det kroatiske selskapet Dalekovod som står for sjølve linjebygginga i siste fase av den pågåande Statnett-utbygginga. Bildet er frå 2012 då Dalekovod bygde linje mellom Sauda og Suldal. Foto: Ingvil Bakka.

Nå begynner neste fase i linjeutbygginga