Oppvekst

Politikarane vil ikkje spara pengar med å innføra SFO-betaling for funksjonsnedsette 1.-4. klassingar.

– Bra jobba! Men…nei, her skal me ikkje spara

Abonnement
Kvar måndag møtest foreldre og barn i Rustå barnehage til felles leik i gymsalen på skulen. Det kan dei ha mykje igjen for, meiner mamma og leiar i Samarbeidsutvalet, Camilla Moe (innfelt).

Barnehageforeldre på Rustå tar grep:– Vi må løfte blikket litt forbi våre eigne barn

Abonnement
15-åringane Liva Berge Espe frå Suldalsosen og Petter Hauge Løyning frå Sauda har begge valt å sjå nærare på linja Studiespesialisering, når dei og omlag 120 elevar frå tiande klasse i Sauda og Suldal hospiterer som elevar på Sauda vidaregåande skule.

Liva (15) og Petter (15) om skulevalet: – Vi vil halde muligheitene opne

Abonnement
Elevane ved Sauda ungdomsskule har ein mobilfri skulekvardag, etter at det blei beslutta å innføre forbod mot bruk av mobiltelefon i skuletida dette skuleåret. Elevane Ingrid Fatnes (høgre) og Ella Aabø Hansen fortel at det har vore tilfelle av uheldig bruk av mobiltelefonar på skulen, men dei er ikkje einige i forbodet.

Støttar strengare reglar for mobilbruk på skulen, men er imot forbod

Abonnement
Eit slikt aktivitetsapparat står øverst på ønskelista til elevrådet ved Sauda ungdomsskule.

Dette kan blir det nye aktivitetsapparatet ved ungdomsskulen

Abonnement
Det er ingen plass for fotgjengarar eller syklistar å vike unna trafikken på fleire av vegstrekka mellom Sauda Gard og Svandalsfossen.

No har bebuarane fått nok: – Vegen har vore farleg i fleire tiår

Abonnement
Bildeserie
Dei 145 deltakarane var alle klare for ein skikkeleg sykkelfest. Her går startskotet for den nest yngste klassen.
Sjå bildeserie frå Tour of Norway for kids:

Sykkelgleda tok over heile sentrum

Abonnement
Kommuneadministrasjonen i Suldal skal arbeida parallelt med å finna løysingar for fortsett skuledrift i Vanvik og ei eventuell overflytting av elevane til Sauda.

Uavklart om Vanvik-elevane må til Sauda

Abonnement
Femteklassingane Helena Tveitane (fra venstre), Valentina Guindani og Alvin Guggedal på Austarheim skule synest dei ny reglane for el-sparkesykkel er fornuftige.

Nye reglar: – Heilt ok med aldersgrense

Abonnement
Frede Herheim Klemetsen får hjelp av Yngve Thomassen frå Sauda til å sleppe ut sjøaure i Storelva.

– Dei ligg jo bare der! Skal dei ikkje svømme nokon stad?

Abonnement
Noah Hovland, Silja Bruknapp Gjuvsland og Olav jr. Vikeså representerte Sauda ungdomsskule i årets utgåve av Ryfylkequiaaen.

Sand-elevar best i Ryfylkequizzen

Abonnement
Vanvik Oppvekstsenter.

Føreslår «prøvenedlegging» i Vanvik

Abonnement
Jonas Løland (frå venstre), Brage Viland Rafdal, Olav Vikeså og Silja Bruknapp Gjuvsland representerer Sauda i finalen av årets Ryfylkequiz.

I dag skal Jonas, Brage, Olav og Silja forsvara Saudas ære

Abonnement
Stine Skrunes (framme frå venstre), ordførar Asbjørn Birkeland, Gunn-Rita Dahle Flesjå og rektor Vibecke Håheim har med seg ein strålande fornøgd gjeng med elevar då Risvoll skule sin eigen hjartesone blei opna tysdag.

– Elevane vil kome seg til skulen sjølv

Abonnement
Vanvik oppvekstsenter treng ny leiar etter at tidlegare Risvoll-rektor Jannicke H. Hatlen gir seg etter eitt år i stillinga.

Lyser ut rektorstillinga i Vanvik

Abonnement
Elevane ved Vanvik oppvekstsenter samla inn 11 600 kroner til Ukraina.

Ukraina-hjelp frå Hylsstrondå

Abonnement
All-idrett i regi av Sauda idrettslag kan ende opp som eit SFO-tilbod. Her er Markus Vullum Tveitane og Ibrahim Jamal Ibrahim i aksjon under eit kommunalt ferie-SFO-tilbod som blei gjennomført i 2012.

Idrettslaget vurderer å starte med SFO

Abonnement
Det blei god stemning på Sauda ungdomsklubb, då tilsette frå Sparebanken Vest overraska med ein gåvesjekk på 60 000 kroner. Leiar ved ungdomsklubben Magnar Birkeland var strålande fornøyd, og det var også ungdomane Eirik, Brage, Felix, Leander, Iver, Miriam, Maren og Nike.

Overraska ungdomsklubben med 60 000 kroner: – Dette skal kome alle saman til gode

Abonnement
Hovudtillitsvald i Utdanningsforbundet, Stefan Søfting, opplyser at skuletilsette har skildra den føreslåtte ordninga som nærmast ein gisselsituasjon.

– Tilsette opplever dette nærast som ein gisselsituasjon

Abonnement
Politiet og brannvesenet har besøkt eit av klassetrinna på Sauda ungdomsskule, etter ein episode som fann stad i skuletida i slutten av november.

Åtvarar etter farleg leik med bensin

Abonnement