Oppvekst

Årets saudaruss meiner smittevern er viktigare enn festing. Frå venstre: Hannah Solland, Silje Håheim og Jenny Ilstad.

Russen byter ut fest med innsamling

Abonnement
Rick, Ola og Jonar lør veden som Dagfinn Rasmussen kom med etter å ha sett barnehagen sitt Facebook-innlegg.

Overrumpla av sjenerøsitet

Abonnement
Brakamoenbarna Olava Tjelflåt Hillestad (fremst) og Milene Espevik i fint driv under Brakamoenrennet tysdag.

Skitradisjon i skinnande sol

Abonnement
Vidar Solheim er bebuar i Trosavikåsen, og engasjerer seg nå for å få sikra vegstrekket. Han har sjølv to barn som må gå dette strekket kvar dag.

Vidar ber om snarleg sikring av skuleveg

Abonnement
Gro Iren Løland og Iver Bjerga Øverland fekk onsdag prøvd seg for første gong i hoppbakken, og dei beskriv begge det som ei spennande og morosam erfaring. Alle foto: Andreas Isaksen.

Niandeklassingar hoppa i det:

– Fekk skikkeleg sug i magen

Størsteparten av grunnskulelærarane i Sauda har alt den formell kompetansen som krevst frå 2025. Kommunalsjef oppvekst og kultur, Jakob Svandal, håpar å nå dei nye kompetansekrava for alle innan fristen.

Fire år på å nå regjeringa sine krav

Abonnement
Mathias Nuland, Frida Fløgstad og Tuva Rosnes skal fra torsdag av leia eit nytt aktivitetstilbod for barn. Gjennom leik og moro skal barna få bedre koordinasjon og grunnmotorikk.

Nytt aktivitetstilbod for barn

Abonnement
Ungdomsrådet i Sauda 2019-2023. Bak frå venstre: Tollef Grindheim, Ane Hocking, Linde Espeland og Marius Lidal Håheimsnes. 
Framme frå venstre: Titinan Løvik, Isabel Ramsnes Gulbrandsen, May-Lisa Espeland, Tobias Arnøy Årtun og Håvard Handeland. Onsdag hadde ungdomsrådet møte via møteportalen Teams.

Vil ha fleire unge i distrikta

Den nyoppussa nettsida til utdanningiryfylke.no har kosta mellom 150 og 200 000 kroner.

Annleis yrkesmesse i år

Janniche Hillestad Hatlen har vore rektor ved Risvoll skule i Saudasjøen i nøyaktig ti år.

Risvoll-rektor får permisjon

Abonnement
Oppsynsmann John Ola Espevik (til høgre) måler isen på Rødstjødna saman med Ole Henrik Birkeland. Kommunen har tidligare ikkje tatt målingar i andre vatn enn vatna knytt til Andedammen i sentrum.

Skøytefeber i Sauda

Her måler kommunen isen på Rødstjødna

Abonnement
Femåringar som liker graut. Frå venstre og rundt: Nathaniel Anluan Woroniel Laiso. Mikkel Lofthus Hagevik, Casper Wahl Knudsen og Viljar Lau-Bryne.

Nissefest i Veslefrikk

Abonnement
Kommunestyret vedtok onsdag budsjett og økonomiplan, utan dei store endringane frå da formannskapet gjorde sitt vedtak.

Opprettheldt kuttet i helsesektoren

Abonnement
Barna frå Brakamoen hadde førebudd seg godt framfor minikonserten utanfor Åbøtunet, og kunne den eine songen etter den andre på rams.

Små livsglede-spreiarar på viktig juleoppdrag

Vi ryfylkingar er stort sett tilfredse med livet, og er meir aktive enn gjennomsnittet i Rogaland. Her er stemninga god under dei populære Saudadagane.

Ryfylkingar er mest fornøgde med livet

Abonnement
Dei tilsette på biblioteket spanderte graut med smør, sukker og kanel og raud saft på barnehagebarna.

Feira bibliotek-pynting med graut

Helge Tjordal og Helmine Seim gler seg stort til jul, til pakkar og til å laga snømenn ute.

Små roser på juleball

Abonnement
I dag, måndag, blei alle elevar og tilsette ved Sauda vidaregåande skule si avdeling på Lofthus testa for korona. Dette for å utelukka at det er skjult, symptomfri smitte i skulemiljøet. Bildet er eit gammalt illustrasjonsfoto.

Korona-testa alle på Lofthus-skulen

Abonnement
– Ein tilsett ved Sauda vidaregåande skule har testa positivt for koronavirus, opplyste Sauda kommune på nettsidene sine søndag middag.

Næringslivet i Ryfylke på kompetanse-jakt

Abonnement
Vi meiner det er heilt klart at skulesektoren er meir sårbare en helsesektoren med tanke på budsjettkutt, seier lærar Arne Austarheim og elevrådsrepresentant Joy Katrin Årtun (15).

– Skulen meir sårbar for budsjettkutt