Oppvekst

I dag, måndag, blei alle elevar og tilsette ved Sauda vidaregåande skule si avdeling på Lofthus testa for korona. Dette for å utelukka at det er skjult, symptomfri smitte i skulemiljøet. Bildet er eit gammalt illustrasjonsfoto.

Korona-testa alle på Lofthus-skulen

Abonnement
– Ein tilsett ved Sauda vidaregåande skule har testa positivt for koronavirus, opplyste Sauda kommune på nettsidene sine søndag middag.

Næringslivet i Ryfylke på kompetanse-jakt

Abonnement
Vi meiner det er heilt klart at skulesektoren er meir sårbare en helsesektoren med tanke på budsjettkutt, seier lærar Arne Austarheim og elevrådsrepresentant Joy Katrin Årtun (15).

– Skulen meir sårbar for budsjettkutt

Dagfinn Birkeland (H), Hallgeir Amdal (Ap) og dei andre lokalpolitikarane har mange møte og diskusjonar framfor seg dei komande vekene. Om seks veker skal dei vedta kor og korleis Sauda kommune skal kutta nær 30 millionar i 2021.

Rådmannens budsjettforslag for 2021:

Politikarane kjenner ansvaret tynga – må vedta smertefulle kutt

Abonnement
Kulturskulen i Sauda driv med mange typar kunst, musikk og dans. Dei håpar vi i nær framtid får sjå danseoppvisningar som denne, men dei seinaste vekenes smitteutvikling gjer at det ser mørkare og mørkare ut.

Trur på konsertar trass korona

Abonnement
Hovudtillitsvald i Utdanningsforbundet, Stefan Moen Søfting, meiner rådmannen har lagt fram eit budsjettforslag som skapar meir økonomisk trøbbel i framtida.

– Uforsvarleg

Abonnement
Rådmann Rune Kloster Tvedt kunne onsdag opplyse at han drar i nødbremsen. Inntektene til Sauda kommune dekker ikkje utgiftene og rådmannen ønsker å fjerne 20 kommunale stillingar.

Rådmannen varslar økonomisk hestekur

Abonnement
Ifølge kommunalsjef oppvekst og kultur, Jakob Svandal, vil ikkje rådmannen legga fram skulestrukturendringar i budsjettforslaget sitt for 2021. Men Svandal meiner innsparingar i oppvekstsektoren vil tvinga fram ein diskusjon om kva som gir den beste skulen.

Skulesjefen vil ha færre barneskular

Abonnement
Eg fekk eige kontor i avishuset der eg sat medan eg skreiv.

Jobba for vennskapsbyen

Lensmann Siri Fisketjøn Indrebø og politioverbetjent Eivind Obrestad Asheim er fornøgde med tala på ungdomskriminalitet i Sauda dei siste åra.

Nedgang i rusrelatert ungdomskrim i Sauda

Abonnement
Liva Sørnes, Toralf Garatun Rusten og Kristiane Teig representerer Sauda i årets Ryfylkequiz.

Følg finalen i Ryfylkequizen direkte

Stefan Moen Søfting og Siv Jørgensen ser svært mørkt på kutta som er lagt fram for skule- og barnehageleiarane i Sauda, og trur konsekvensane kan bli alvorlege.

Kommunebudsjettet 2021:

Er redd dei svakaste blir ofra

Abonnement
Leabøen-ungane er ikkje tunge å be, når kokk Audun Aase kjem på besøk for å laga mat med dei. På menyen står mellom anna steikt uer, blåskjell og heimelaga fiskepinner.

– La ungane bli med på matlaginga

Abonnement
– Med dette erklærer eg hjartesona for opna, sa leiaren for elevrådet ved Austarheim skule, Noah Hovland, då kan klipte snora ved dei nye skilta som markerer inngangen til hjartesoneområdet. Levi Mjelkestøl, ordførar Asbjørn Birkeland og Jonas Sørland (delvis skjult) følger med på at snorklippinga går som planlagt.

Tar grep for å trygga skulevegen

Abonnement
Grunnskuleelevane i Sauda får tidlegare sommarferie enn det som var planen. Til gjengjeld må dei gå på skulen tre dagar ekstra før jul.

Endra skuleruta i september:

Skulegang fram til vesle julaftan

«LKT», med frå venstre Liva Sørnes, Kristiane Teig og Toralf Garatun Rusten, skal representera Sauda når Ryfylkealliansen ved Tor Øyvind Skeiseid (til høgre) inviterer dei skarpaste quizlaga frå ungdomsskulane i Ryfylke til duell på Hjelmeland 21. oktober.

Quizza seg til Hjelmeland

Ivrige søppelplukkarar, framme frå venstre: Oskar Helle Løvaas, Emilian Ringstrand Haga, Pshdar Zainy og Leon Halleraker. Bak ser me, frå venstre: Mille Amalie Dolmen-Albertsen, Neo Øye, Adbiwali Ahmed Nuur, Jesper Kvaløy, Ruwyda Ahmed Adbi, Oliver Oxaal Bastlien, Karoline Espeland, Hiyab Dlbantu og Mariell Lofthus Hagevik.

9-åringar på søppelskattejakt

Til saman 19 nøkkeltal frå kommunen si eiga rapportering ligg til grunn for rangeringa av landets grunnskular i kommunebarometeret. Saudaskulen klatrar frå 171. i fjor til 119. plass i år blant landets 422 kommunar.

Sauda klatrar vidare på kommunebarometeret

Abonnement
Inger Kristine Ringhagen, Alva Espevik Lutteke og Linea Bruknapp Dolmen er det komande skuleåret sjuandeklassingar. Risvollelevane blei fotografert i februar, då dei jobba med  i full sving med å olja ei av oppgåvetavlene dei har laga for Ny Von.

Nytt skuleår, ny læreplan – og fortsatt koronareglar

Abonnement
Sauda vidaregåande skule opplever gode søkartal foran det kommande skuleåret. Per i dag ligg skulen an til å få 446 elevar, eit tal rektor Bård Lien (innfelt) er godt fornøgd med.

Håpar på to tip-klassar til hausten

Abonnement