Oppvekst

Bildeserie
Dei 145 deltakarane var alle klare for ein skikkeleg sykkelfest. Her går startskotet for den nest yngste klassen.
Sjå bildeserie frå Tour of Norway for kids:

Sykkelgleda tok over heile sentrum

Abonnement
Kommuneadministrasjonen i Suldal skal arbeida parallelt med å finna løysingar for fortsett skuledrift i Vanvik og ei eventuell overflytting av elevane til Sauda.

Uavklart om Vanvik-elevane må til Sauda

Abonnement
Femteklassingane Helena Tveitane (fra venstre), Valentina Guindani og Alvin Guggedal på Austarheim skule synest dei ny reglane for el-sparkesykkel er fornuftige.

Nye reglar: – Heilt ok med aldersgrense

Abonnement
Frede Herheim Klemetsen får hjelp av Yngve Thomassen frå Sauda til å sleppe ut sjøaure i Storelva.

– Dei ligg jo bare der! Skal dei ikkje svømme nokon stad?

Abonnement
Noah Hovland, Silja Bruknapp Gjuvsland og Olav jr. Vikeså representerte Sauda ungdomsskule i årets utgåve av Ryfylkequiaaen.

Sand-elevar best i Ryfylkequizzen

Abonnement
Vanvik Oppvekstsenter.

Føreslår «prøvenedlegging» i Vanvik

Abonnement
Jonas Løland (frå venstre), Brage Viland Rafdal, Olav Vikeså og Silja Bruknapp Gjuvsland representerer Sauda i finalen av årets Ryfylkequiz.

I dag skal Jonas, Brage, Olav og Silja forsvara Saudas ære

Abonnement
Stine Skrunes (framme frå venstre), ordførar Asbjørn Birkeland, Gunn-Rita Dahle Flesjå og rektor Vibecke Håheim har med seg ein strålande fornøgd gjeng med elevar då Risvoll skule sin eigen hjartesone blei opna tysdag.

– Elevane vil kome seg til skulen sjølv

Abonnement
Vanvik oppvekstsenter treng ny leiar etter at tidlegare Risvoll-rektor Jannicke H. Hatlen gir seg etter eitt år i stillinga.

Lyser ut rektorstillinga i Vanvik

Abonnement
Elevane ved Vanvik oppvekstsenter samla inn 11 600 kroner til Ukraina.

Ukraina-hjelp frå Hylsstrondå

Abonnement
All-idrett i regi av Sauda idrettslag kan ende opp som eit SFO-tilbod. Her er Markus Vullum Tveitane og Ibrahim Jamal Ibrahim i aksjon under eit kommunalt ferie-SFO-tilbod som blei gjennomført i 2012.

Idrettslaget vurderer å starte med SFO

Abonnement
Det blei god stemning på Sauda ungdomsklubb, då tilsette frå Sparebanken Vest overraska med ein gåvesjekk på 60 000 kroner. Leiar ved ungdomsklubben Magnar Birkeland var strålande fornøyd, og det var også ungdomane Eirik, Brage, Felix, Leander, Iver, Miriam, Maren og Nike.

Overraska ungdomsklubben med 60 000 kroner: – Dette skal kome alle saman til gode

Abonnement
Hovudtillitsvald i Utdanningsforbundet, Stefan Søfting, opplyser at skuletilsette har skildra den føreslåtte ordninga som nærmast ein gisselsituasjon.

– Tilsette opplever dette nærast som ein gisselsituasjon

Abonnement
Politiet og brannvesenet har besøkt eit av klassetrinna på Sauda ungdomsskule, etter ein episode som fann stad i skuletida i slutten av november.

Åtvarar etter farleg leik med bensin

Abonnement
– Bare to tilsette borte fra arbeid, men fråvere i samtlege klassar ved skulen, oppsummerte rektor Ellen Tveit Tangeraas ved Fløgstad skule måndag.

Smittesituasjonen ved skulane i Sauda: – Fråvere i alle klassar

Abonnement
Veslefrikk barnehage hadde sin årlege lysfest tidleg torsdag morgon. Foran eit stort oppmøte med foreldre og familie, laga barna litt tidleg julestemning med kjende og kjære songar.

Starta dagen med lysfest

Abonnement
Sauda vidaregåande skule.

Sauda VGS på topp i distriktet

Abonnement
Elevrådsleiar ved Sauda vidaregåande skule, Mathias Hystad Gudbrandsen, stortrivst på idrettslinja Park- og frikøyring. Han trur ikkje eit fritak frå fråværsregelen vil føre til mykje ”skulking” på skulen i Sauda.

– Eit klokt val å oppheve fråversgrensa ut skuleåret

Abonnement
Fylkeskommunen vil gjere dette til gyldig fråvær, og har søkt Kunnskapsdepartementet om å bli pilotfylke for ein ny praksis for dette.

Vil frita køyreopplæring for fråværsgrensa

Abonnement
Rådmannen føreslår å senka SFO-prisane i Sauda.

Foreslår å senke SFO-prisane

Abonnement