Oppvekst

Hovudtillitsvald i Utdanningsforbundet, Stefan Søfting, opplyser at skuletilsette har skildra den føreslåtte ordninga som nærmast ein gisselsituasjon.

– Tilsette opplever dette nærast som ein gisselsituasjon

Abonnement
Politiet og brannvesenet har besøkt eit av klassetrinna på Sauda ungdomsskule, etter ein episode som fann stad i skuletida i slutten av november.

Åtvarar etter farleg leik med bensin

Abonnement
– Bare to tilsette borte fra arbeid, men fråvere i samtlege klassar ved skulen, oppsummerte rektor Ellen Tveit Tangeraas ved Fløgstad skule måndag.

Smittesituasjonen ved skulane i Sauda: – Fråvere i alle klassar

Abonnement
Veslefrikk barnehage hadde sin årlege lysfest tidleg torsdag morgon. Foran eit stort oppmøte med foreldre og familie, laga barna litt tidleg julestemning med kjende og kjære songar.

Starta dagen med lysfest

Abonnement
Sauda vidaregåande skule.

Sauda VGS på topp i distriktet

Abonnement
Elevrådsleiar ved Sauda vidaregåande skule, Mathias Hystad Gudbrandsen, stortrivst på idrettslinja Park- og frikøyring. Han trur ikkje eit fritak frå fråværsregelen vil føre til mykje ”skulking” på skulen i Sauda.

– Eit klokt val å oppheve fråversgrensa ut skuleåret

Abonnement
Fylkeskommunen vil gjere dette til gyldig fråvær, og har søkt Kunnskapsdepartementet om å bli pilotfylke for ein ny praksis for dette.

Vil frita køyreopplæring for fråværsgrensa

Abonnement
Rådmannen føreslår å senka SFO-prisane i Sauda.

Foreslår å senke SFO-prisane

Abonnement
Saudaskulen presterte i snitt over landsgjennomsnittet i årets nasjonale prøvar. Statistikken frå Utdanningsdirektoratet viser at femteklassingane ved Risvoll skule gjorde det ekstra godt i rekning.

Femteklassingane over snittet i nasjonale prøvar

Abonnement
Lotte Selfors Espevik (11) og Valentina H. Guindani (9) er ute for å gjere den første testen av sine eigenproduserte solcellebilar.
Forskarfabrikkens sommarlab:

Ei veke som forskarar og etterforskarar

Abonnement
Leah (10) og Eline (11) er blant grunnskuleelevane som har meldt seg på sommarskulen. Denne veka boltra dei seg med ulike matlagingsaktivitetar, arrangert av føretaket Alfred, i ungdomsskulekjøkkenet. – Utan dette hadde me sete heima og spelt på iPaden, fortel dei.
Sommarskulen i Sauda, 2021:

Jo fleire kokkar, jo meir gøy

Håvard Ljung (til venstre), Oscar Coll, Mathias Fløgstad, Elias Fiveland Seim og Andreas Fattnes markerte avslutninga av skuleåret med ein dukkert i ein heller frisk Saudafjord.

Endeleg sommarferie!!

undervisning

Rogaland best i landet på gjennomføring av vidaregåande opplæring

Elevane ved grunnskulane i Sauda deltar kvart år i ei undersøking der dei svarer på spørsmål om skulemiljøet sitt.

For høge mobbetal i saudaskulane

Abonnement
Ordførar Asbjørn Birkeland fekk æra av å hagesaksklippa ei grein og med det erklæra den nye naturstien for offisielt opna.

Naturstien er opna

Abonnement
Elevane ved Austarheim skule er med i pilotprosjektet Flinki, og har laga ei eiga løype i nærområdet. Onsdag var det øving på balanse, slalåmkøyring og skrensing.

Fekk sykkelhjelp av verdsmeisteren

Abonnement
Larven er sulten og Levi sørger for at larven får spise seg gjennom tre plommer.

Larvefest i Veslefrikk barnehage!

Endelig sammen igjen, uten gjerder og begrensninger. Det måtte feres med is.

Feiret gjenåpning med isbil-besøk

Mathilde Mikkeline Aartun (frå venstre), Ane Schibevaag Søndenå og Ingrid Fatnes skal representre Sauda i finalen i Ryfylkequizen, etter ein imponerande innsats i quizen på Sauda ungdomskule tysdag.
Desse jentene skal representere Sauda i Ryfylkequizen:

– Eit sjokkerande høgt nivå

Suldal kommune har fått tre månader på seg på å rette opp i ei rekke manglar ved Vanvik oppvekstsenter.

Ei rekke avvik ved Vanvik oppvekstsenter

Abonnement