Reiseliv

Vinterferien er berga, både for skisenteret og for skituristane. Meteorologane varslar bra ferievêr.

Nå er vinteren på plass i Sauda

Abonnement
Optimisme, pågangsmot og glede i april 2019. Styreleiar Eyvind Stueland i Tveittunet mottar 250 000 kroner frå Sivert Sørnes (til venstre) i Sparebankstiftelsen Sauda. Styrenestleiar Leif Sandnes til høgre. Ti månader seinare gir styret opp.

Styret i Tveittunet har trekt seg

Abonnement
Harald Halvorsen Løland og Asbjørn Birkeland argumenterte for nye finansieringsløysingar for Saudatunnelen, då dei deltok på Distriktsnæringsutvalget sitt innspelmøte måndag.

Skattepengar til Sauda-Etne-veg?

Abonnement
Fire saudafima har har alt sagt seg villige til å legga til saman nær éin million kroner i potten til stolheis i Svandal. Her er tre av dei saman med skisentereleiar Lars Reidar Fosstveit. Frå venstre: Dagfinn Birkeland frå Sauda byggsenter, Alf Jostein Årtun frå Forskaling as og Vidar Jensen frå DS-Bygg. Rune Bastlien frå Bunnpris hadde ikkje mulegheit til å vera med på bildet.

Startar spleiselag – for stolheis

Abonnement
Sentrumskaien klokka 13.30 måndag.

Sjøsprøyt i vindkasta

Jared Fox og Ingrid Halsnes var godt fornøgde med forholda onsdag kveld.

Full drift i skisenteret

Abonnement
Eiendomsmegler Vest selde tre hytter raskt etter at Ryfast-tunnelen korta ned reisetida mellom Stavanger og Sauda.

Merker alt ein «Ryfast-effekt»

Abonnement
Viss snøen uteblir i lågareliggande område i Svandal, kan det bli aktuelt å flytta heile skikosen opp til Djuvsbotn. Dette bildet er tatt i påken i 2018.

Skituristane får køyre opp til snøen

Abonnement
Vegen er vinterstengt – utan snø. Aps Hallgeir Amdal ønsker å gjera hytte- og frilftsområdet Breiborg meir tilgjengeleg, spesielt når det er lite snø i låglandet.

For langt til Breiborg-snøen

Abonnement
Det er full driftsstans i Sauda Skisenter på grunn av lite snø. Fram til 5. februar er det meldt mildvêr og all nedbør som regn.

Fortviler over snømangel

Abonnement
Grand Hotell tar fortsatt imot hotellgjester. Nå er det bygningseigaren som står for hotelldrifta.

Grand Hotell i drift igjen

Abonnement
Den nye parkeringsplassen vil ligge mellom dagens vinterparkeringsplass på Brekkestølsbråtet og sommarparkeringa ved Skeivane.

Vil ha ny parkering i Nordstøldalen

Abonnement
Påskeveka var ifølge Stein Ove Løvik den best besøkte i Saudahallen i 2019. Då blei det registrert 1839 besøkande.

Nesten 30 000 besøkande i Saudahallen

Abonnement
Aud Hege Jørgensen Hebnes (45) er klar for å gi seg som drivar av Sauda Fjord Camping. Nå sel familiefirmaet, Sauda Boligservice, all bygningsmassen på campingplassen i Saudasjøen. Prislappen er 13 millionar kroner.

Campingplassen er for sal

Abonnement
Grand Manilla har blitt eit eige øl. Kjøpmann Rune Bastlien har tatt initiativet til å utvikle lokalt øl for sal.

Har utvikla fire «saudaøl”

Abonnement
To år gamle Live var blant dei som nytta sjansen i helga då Sauda Skisenter hadde sesongens første opningsdag.

Opna skisenteret

Abonnement
Ein kjøleg vêrtype tidleg i november gav grunn til optimisme med omsyn til ei tidleg opning i skisenteret i Svandal. Så kom mildvèret og laga krøll...

Tørraste november nokon gong

Abonnement
Grand Hotell og Grand Manilla Pub er stengt som følge av konkurs.

Grand er konkurs

Abonnement
Snøkanonane har produsert til alle døgnets tider så lenge temperaturen og luftfukta har tillate det.

Lovande for skisenteret

Abonnement
Samferdselsdepartementet føreslår å bruka 150 millionar kroner på Nasjonale turistvegar i 2020, ein reduksjon frå 180 millionar i 2018 og 170 millionar i 2017. Det er førebels ikkje klart kva ein slik reduksjon vil få å seia for den vidare utbygginga og for fornying og vidareutvikling av anlegga i framtida. Arkivfoto frå åpningsdagen i Allmannajuvet i 2016.

Bremsar ned turistveg-satsinga

Abonnement