Reiseliv

Vårlege temperaturar i Sauda, men framleis full vinter i Sauda Skisenter. Foto: Frank Waal.

Tærer kraftig på snøen

Abonnement
Olaf Olsvik i Mestringshusene ser på Sauda som eit alternativ for å starte opp eit behandlingssenter for vaksne med rusproblem. Foto: Frank Waal.

Vurderer å etablere rusbehandling i Sauda

Abonnement
Den nye turløypa mellom Fosstveit og Nordstøldalen blir flytta lenger opp i terrenget. Då blir det også slutt på låst grind og gjerdeklyvar. Foto: Frank Waal.

Lagar ny turløype frå Fosstveit

Abonnement
I det nye forslaget til kommuneplan er det plass til 1212 nye hytter innanfor kommunegrensene. I dag er det 1226 hytter i Sauda. Foto: Frank Waal.

Foreslår fleire og større hytter

Abonnement
Det er snø i Sauda Skisenter og onsdag var snøkanonane i full sving, men foreløpig er det ikkje nok snø til at dagleg leiar Lars Reidar Fosstveit kan starte opp dei store skiheisane. Foto: Frank Waal.

Ventar på nok snø

Abonnement
Turistinformasjonen er plassert til Kulturhuset Folkets Hus. Rådmannen vil styrke turistinformasjonen. Ikkje nok, meiner Sauda Ferie & Fritid. Foto: Frank Waal.

Meiner turistinfoen må opp mange hakk

Sauda Skisenter og Lars Reidar Fosstveit fekk stor merksemd då dei starta sesongen alt i november og opna familieheisen. Om vêrmeldinga for dagane framover er riktige og det blir kaldt, så er opninga av hovudbakken heller ikkje langt unna. Foto: Even Emberland.

Stor merksemd for tidleg opning i skisenteret

Abonnement
Den midlertidige tunellen blir frakta på eit vogntog og "slått opp" på staden der ein skal sikra vegen. Illustrasjonen viser den snørasutsette staden ved Ørsdalstunellen på Fv 117. Gjeld rasfaren eit lenger strekk, kan ein setta saman fleire tunellmodular. Foto: Roadcap AS/3D-illustrasjon: Studio Slingshot AS.

Flyttbar glastunell gjennom Svandalsfossen?

Abonnement
I tre veker har råsterke sherpaer frå Nepal bygt trapper av fleire hundre kilo tunge steinar. Foto: Ingvil Bakka.

Trappeløft ved Svandalsfossen

Abonnement
Politikarane var ueinige i debatten, men enda opp einstemmige. Kommunen forskotterer dei to millionane som Sauda idrettslag ventar på å få i spelemidlar. Arkivfoto: Knut Atle M. Seim.

Låner millionar til idrettslaget

Abonnement
Lars Reidar Fosstveit har utbyggingsplanane klare. Området i bakgrunnen vil bli ramma inn med treetasjar høge bygningar beståande av næringsareal og leilegheiter. Foto: Frank Waal.

Store utbyggingsplanar i skisenteret

Abonnement
Ola og Øyvind Djuv står bak dei tre Haugane-felta i Svandal, der det nå er godt over 100 hyttetomter. Haugane I og II er meir eller mindre ferdig utbygt, Haugane III er heilt i startgropa. Far og son-duoen jobbar også med planar om eit nytt felt med 300-500 nye hyttetomter. Foto: Ingvil Bakka.

Nytt hyttefelt veks fram i Svandal

Sherpaar sluttfører prosjekt

Abonnement
I april var ein 16 personar stor delegasjon frå Ryfylke på besøk i Kina, mellom dei varaordførar Asle Rafdal, Aud Hege Jørgensen Hebnes frå Sauda Fjord Camping og Inge Løyning frå Sauda Vekst. Foto: Alf Aadnøy.

Nå kjem kinesarane

Abonnement
Turistanlegget i Allmannajuvet trekker stadig fleire og fleire folk. Foto: Ingvil Bakka.

Stadig fleire besøker Allmannajuvet

Abonnement
I sum har omsettinga gått opp i sentrumsbutikkane denne sommaren, samanlikna med i fjor. Foto: Frank Waal.

Turistbesøket aukar i Sauda sentrum

Abonnement
I fjor blei denne laksen på 10 kilo tatt i Storelva. Even Hansen Lunde viser stolt fram fangsten til faren Asle. I år vil ikkje fylkesmannen ha fiske i Storelva, men Miljødirektoratet har siste ordet. Foto: Privat.

Fylkesmannen seier nei til fiske i Storelva

Abonnement
*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder

Ebola råkar hardt

*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder

Eit av landets beste

*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder

Arbeidet med fjordhotellet i rute