Reiseliv

Den midlertidige tunellen blir frakta på eit vogntog og "slått opp" på staden der ein skal sikra vegen. Illustrasjonen viser den snørasutsette staden ved Ørsdalstunellen på Fv 117. Gjeld rasfaren eit lenger strekk, kan ein setta saman fleire tunellmodular. Foto: Roadcap AS/3D-illustrasjon: Studio Slingshot AS.

Flyttbar glastunell gjennom Svandalsfossen?

Abonnement
I tre veker har råsterke sherpaer frå Nepal bygt trapper av fleire hundre kilo tunge steinar. Foto: Ingvil Bakka.

Trappeløft ved Svandalsfossen

Abonnement
Politikarane var ueinige i debatten, men enda opp einstemmige. Kommunen forskotterer dei to millionane som Sauda idrettslag ventar på å få i spelemidlar. Arkivfoto: Knut Atle M. Seim.

Låner millionar til idrettslaget

Abonnement
Lars Reidar Fosstveit har utbyggingsplanane klare. Området i bakgrunnen vil bli ramma inn med treetasjar høge bygningar beståande av næringsareal og leilegheiter. Foto: Frank Waal.

Store utbyggingsplanar i skisenteret

Abonnement
Ola og Øyvind Djuv står bak dei tre Haugane-felta i Svandal, der det nå er godt over 100 hyttetomter. Haugane I og II er meir eller mindre ferdig utbygt, Haugane III er heilt i startgropa. Far og son-duoen jobbar også med planar om eit nytt felt med 300-500 nye hyttetomter. Foto: Ingvil Bakka.

Nytt hyttefelt veks fram i Svandal

Sherpaar sluttfører prosjekt

Abonnement
I april var ein 16 personar stor delegasjon frå Ryfylke på besøk i Kina, mellom dei varaordførar Asle Rafdal, Aud Hege Jørgensen Hebnes  frå Sauda Fjord Camping og Inge Løyning frå Sauda Vekst. Foto: Alf Aadnøy.

Nå kjem kinesarane

Abonnement
Turistanlegget i Allmannajuvet trekker stadig fleire og fleire folk. Foto: Ingvil Bakka.

Stadig fleire besøker Allmannajuvet

Abonnement
I sum har omsettinga gått opp i sentrumsbutikkane denne sommaren, samanlikna med i fjor. Foto: Frank Waal.

Turistbesøket aukar i Sauda sentrum

Abonnement
I fjor blei denne laksen på 10 kilo tatt i Storelva. Even Hansen Lunde viser stolt fram fangsten til faren Asle. I år vil ikkje fylkesmannen ha fiske i Storelva, men Miljødirektoratet har siste ordet. Foto: Privat.

Fylkesmannen seier nei til fiske i Storelva

Abonnement
*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder

Ebola råkar hardt

*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder

Eit av landets beste