Reiseliv

Hurtigbåten vil bli sjeldsynt i Indre Ryfylke dersom fylkespolitikarane følger Kolumbus sitt forslag om kutt i rutetilbodet.
Kolumbus-notat utraderer hurtigbåtsambandet i Indre Ryfylke:

– Fylket må ordna opp!

Abonnement
Jan Terje Vignes frå Lauvsnes gartneri er årets Pilt-Ola.

Tomatgartnar fra Finnøy årets Pilt-Ola

Statens vegvesen registrerer trafikken som passerer Ilstad. Sommaren 2020 kom det 1126 kjøretøy forbi kvar dag, 87 fleire enn i 2019.

Auka sommartrafikk på Fv 520

Abonnement
Utsikt frå Lysebotn.

Nasjonal-epos for ryfylkingen

Vidar Jensen (frå venstre), Elfinn Birkeland og Lars Reidar Fosstveit står klare med byggeplanar for 135 nye hytter i Nordstøldalen.

240 nye hytter på trappene i Sauda

Abonnement

Krysset ved Grønsdal i Saudasjøen blir ikkje vurdert som trafikksikkert nok og har forseinka fleire utbyggingsprosjekt.

Nå blir det fortgang i utbyggingane

Abonnement
Det bildet frå Helgedalsnuten er kåra til ”årets bilde” i 2019/2020-sesongen.

Startar ny nutjakt i Sauda-høgfjella

Abonnement
Stien mellom Indrejordet og Kulthaug er for det meste fin og fast og innbydande.
Turforslag:

Familieturperle i Slettedalen

Abonnement
Stortingsrepresentant Geir Pollestad (til høgre) besøkte transportlinja ved Sauda vidaregåande skule og rektor Bård Lien torsdag i førre veke.

– Bransjen skryt av transportlinja i Sauda!

Abonnement
Kløver Hotel leverer på nytt sunne regnskapstal. Hotelleigar Jan Nordbø har også så langt klart å navigere hotellet gjennom eit utfordrande koronaår som har ramma reiselivsbransjen hardt.

Nytt godt Kløver-år

Abonnement
Politikarane har trudd at dei i den nye kommuneplanen tillet større hytter i Djuvsbotn, når dei auka hyttestørrelsen frå 140 til 150 kvadratmeter. Men nemninga ”bruksareal” bak talet gjer at hyttene, viss ein vil ha fleire etasjar, må halverast. Den gamle nemninga var ”bebygd areal”. Foto frå Haugane hyttefelt.

Feil i den nye kommuneplanen

Abonnement
Fylkesrådmannen har bedt Kolumbus kome med forslag til kutt i hurtigbåttilbodet. Kolumbus foreslår at ruta Sauda-Stavanger blir redusert frå to til ein avgangar laurdag og tre til to avgangar søndag.

Kolumbus foreslår kutt i helgerutene til Sauda

Abonnement
To tøffe driftsår blei avløyst av koronapandemi og stor usikkerheit korleis komande vinter blir for Sauda Skisenter. Dagleg leiar Lars Reidar Fosstveit velger likevel å vere optimist på grunn av gondolbane-planane.

Gondolbane – desperat eller gjennomtenkt?

Abonnement
Tabellen viser nasjonaliteten til gjestene i Allmannajuvet i perioden 2017-2020.
Allmannajuvet og turistkontoret:

Greie sommarbesøkstal – trass kortare opningstid

Abonnement

Etter at Saudahallen var ”koronastengt” i fleire månader i vår, var det knytta stor spenning til om folk ville besøka badeanlegget i sommar. Etter åtte vekers sommardrift er det nå klart at det er sett ny besøksrekord, med nær 9 000 badegjester. Blant dei som boltra seg i badevatnet i juni var søstrene Engla (5) og Luka King (2).

Besøksrekord i koronasommaren

Abonnement
Tung oppstartsperiode for Kraft Kafe i kulturhuset. Men Nicholas Guindani (bildet) håper at dei på sikt kan drive i pluss.

Hardt driftsår for Kraft Kafe

Abonnement
Programleiarane Finn Tokvam og Øyvor Bakke hadde hatt ein flott tur frå Odda, med god steming i bilen, der Kjartan Fløgstad (i midten) var gjest og passasjer frå Vesthassel-støtta ved Svartavatnet. Til venstre (lysblå skjorte)  står saudaordførar Asbjørn Birkeland, som helsa reisefølget velkommen.
Sommarbilen frå Odda til Sauda:

– Me hadde lyst til å stoppa heile tida

Abonnement
Torsdag dukkar Øyvor Bakke og Finn Tokvam opp i Sauda i den knallgule Sommarbilen til NRK.

Torsdag dukkar Sommarbilen opp i Sauda

Maria Åbø Hallingstad ved turistinformasjonen på Folkets Hus fortel om fulle grupper på gruveturane i Allmannajuvet dei siste dagane.

– Allmannajuvet mest populært                 

Abonnement
Sommarvarmen i juni trekte mykje folk til badeplassane. Her frå Storemyrtjødna.

Varmaste juni på 87 år

Abonnement