Reiseliv

Denne sommaren får besøkande ved Svandalsfossen eit nytt, solid rekkverk å støtta seg på.

Oppgraderer ved Svandalsfossen

Abonnement
Utval for samfunnsutvikling, her ved utvalsleiar Kristian Landro (KrF), gjekk inn for midlertidig byggestopp i Svandal, men meiner kommuneadministrasjonen bør få på plass delvis utbygging likevel.

Ønsker byggestopp med mulegheit for unntak

Abonnement
Slik blir det nye minigolfanlegget ved andedammen.

– Minigolfanlegget kan stå ferdig om ein månad

Slik ser eitt forslag ut til korleis Sneath´s Park kan gjennoppstå i all sin prakt.

Vil ruste opp parkane i Åbøbyen for sju millionar kroner

Abonnement
Vetle Inge Nedrebø Halsnes driv Vetlebu i Sauda skisenter. Han har selt nesten ti gonger så mange randoneepakkar som skredpakkar.

Kunsten å ferdast trygt i fjellet

Abonnement
Hyttegjestene sørger for aktivitet ved Kraft Kafe og anna lokalt næringsliv, men hotellgjestene blir fåtallige denne vinterferien.

– Har vore ein god hyttevinter

Abonnement
Var det ein oberst som tok sitt eige liv på Sauda Fjordhotell, og som seinare har gått igjen som eit spøkelse? ”Åndenes makt” vore på spøkelsesjakt i Sauda Fjordhotell, der programleiar Tom Strømnæss hadde med seg Lena Ranehag (i midten), som hevdar ho er klarsynt. Hotelldirektør Brit Elise Urheim innrømmer ho var skeptisk i starten.

– Har skjedd ting me ikkje kan forklare

Abonnement
Bildetekst: Går alt som det skal så kan ein spele minigolf ved Andedammen alt i sommar. Bana skal ha 18 hòl og vere på 1250 kvadratmeter.

Eitt steg vidare mot minigolfbane

Abonnement
Interimstyret for Folkeheisen-prosjektet. Frå venstre: Asbjørn Birkeland (Sauda kommune), Atle Wigum (hytterepresentant), Jan Alne (leiar), Vibecke Håheim (Sauda IL), Ove Ness Øye (initiativtakar, næringsliv) og Andreas Fløgstad (Sauda Vekst og Sauda skisenter). Jorunn Øye, som er grunneigarrepresentant, var ikkje til stades då bildet blei tatt.

Nå tar Folkeheisen-planane eit viktig steg framover

Abonnement
Slik ser Sauda Skisenter for seg framtida i nedre del av alpinanlegget.

Skisenteret har endra leilegheitsplanane

Abonnement
Kontrakten for drift og vedlikehald av fylkesvegene i Indre Ryfylke omfattar også brøyting over Saudafjellet til Røldal.

Fylkeskommunen lyser ut driftskontrakt for fylkesvegar

Abonnement
Lars Reidar Fosstveit utnytter kuldeperioden til å produsere store mengder kunstsnø i Sauda Skisenter. Haugen består utelukkande av kunstsnø.

Produserer snø døgnet rundt i skisenteret

Abonnement
Oppsynsmann John Ola Espevik (til høgre) måler isen på Rødstjødna saman med Ole Henrik Birkeland. Kommunen har tidligare ikkje tatt målingar i andre vatn enn vatna knytt til Andedammen i sentrum.
Skøytefeber i Sauda

Her måler kommunen isen på Rødstjødna

Abonnement
Illustrasjonen viser korleis eit nytt og oppgradert Gamle Torget kan bli sjåande ut.

Satsar friskt i sentrum

Abonnement
Innbydande og fine bygg er ein viktig del av inntrykket Sauda gir, og her er det ikkje like godt halde ved like overalt, meiner kommunalsjef næring Eirik Daniel Fatnes (til høgre) og leiar i Sauda Handelsforening, Nicholas Guindani.

Etterlyser vedlikehald av sentrumsbygg

Abonnement
Vinteren er på veg og for dei ivrigaste er skisesongen alt i gang. Dette bildet av Bjørn Åge Dybdal-Holthe er tatt ved soloppgang mellom Nedre Sandvatn og Istjødnå laurdag 28. november.

Femte varmaste november sidan 1928

– Vent med rutekutt til saka er skikkeleg utgreidd, og ta dei berørte kommunane med på råd, er oppmodinga til fylkespolitikarane frå «Ryfylkeaksjonen 2020».

Mobiliserer mot båtrutekutt

Slik er utviklinga av Sauda Skisenter synleggjort gjennom nyutvikla grafikk. Djuvsbotn-området er midtpunktet i utviklingsplanen.

Slik ser skisenteret for seg framtida

Abonnement
Hurtigbåten vil bli sjeldsynt i Indre Ryfylke dersom fylkespolitikarane følger Kolumbus sitt forslag om kutt i rutetilbodet.
Kolumbus-notat utraderer hurtigbåtsambandet i Indre Ryfylke:

– Fylket må ordna opp!

Abonnement
Jan Terje Vignes frå Lauvsnes gartneri er årets Pilt-Ola.

Tomatgartnar fra Finnøy årets Pilt-Ola