NPK

Forskarar tilrår tettare hyttebygging i Norge, men siktar neppe til Haugane hyttefelt i Svandal, som tok utgangspunkt i tett hyttebygging. Arkivfoto.

Forskarar tilrår tettare hyttebygging

Abonnement
Ting ein bør ha heime i tilfelle ei krise. Dei grunnleggjande behova som må dekkjast dei tre første døgna av ei krise er varme, drikke, mat, legemiddell, hygiene og informasjon.

DSB vil skjerpe beredskapsråd – meiner nordmenn bør kunne klare seg sjølve i ei veke

Abonnement
FHI rår folk til å halde seg heime ved nye luftvegssymptom og nedsett allmenntilstand.

Dette er FHIs korona- og influensaråd

Abonnement
Helse Fonna sjukehus i Haugesund. Arkivfoto.

Helse Fonna med tilsetjingsstopp

Abonnement
Sintef-forskarane Henning Taxt (t.v.) og Magnus Askeland ser for seg ei meir heilskapleg delingsordning – ei energisamfunnsordning – som gir insentiv og fordelar for energisamfunnet heile året, ikkje berre når det finst lokal kraftproduksjon.

Energisamfunn kan løyse fleire utfordringar i straumnettet

Abonnement
Kor mange kyllingar som faktisk veks opp blir i veldig stor grad avgjort av predasjon frå rev og anna smårovvilt. I år har det vore lite mus og lemen i Sør-Norge, noko som har auka presset på rypekyllingane.

Statskog stenger rypejakta i Sør-Norge på grunn av svak rypebestand

Abonnement
Judaberg på Finnøy.

Vil ha badeland på ryfylkeøy

Abonnement
Sauda kyrkje. Arkivfoto.

No kan du førehandsstemma i kyrkjevalet – også digitalt

Abonnement
Aurlandsfjella.

Budsjettferie langs norske landevegar

Abonnement
Strømmen blir gratis i heile Noreg delar av laurdag.

Gratis straum i fem timar laurdag

Abonnement
Frå i dag blir plastposane dyrare.

Kiwi er størst i Noreg – forbi Rema

Abonnement
Utenlandske turistar strøymar til Norge som aldri før, og reiselivsbransjen trur på rekordsommar. Bryggen i Bergen er tradisjonelt eit av dei populære måla for turistar.

Reiselivet jublar over rekordsommar

Abonnement
Barnetrygda aukar med 2700 kroner i året for barn frå 6–15 år. Illustrasjonsfoto.

Dette blir nytt frå 1. juli: Auka nettleige, meir barnetrygd og legar må ikkje lenger undersøkje ein pasient fysisk for å skrive ut sjukmelding

Abonnement
Etter fleire år med brunsnigleinvasjon er bestanden no på veg tilbake.

Brunsniglane er på retur

Abonnement
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) la tysdag fram stortingsmeldinga om distriktspolitikk.

Regjeringa: Folketalet i distriktskommunar skal auke

Abonnement
Det lyna og tora i Sør-Norge i helga. Laurdag blei det registrert over 13 000 lynnedslag.

Over 13 000 lynnedslag i Sør-Norge på laurdag, men nå drar lynet nordover

Abonnement
Ei rekke flyktningar frå Ukraina har blitt busette i Sauda og resten av landet det siste året.

Ukrainske flyktningar er svært nøgde med norsk mottaking

Abonnement
Sauda er blant få stader på Vestlandet som kan bli registrert med hetebølge i løpet av helga.

Sauda kan bli registrert med hetebølge i løpet av helga

Abonnement
Testen av det nye varslingssystemet vil gå ut til mobiltelefonar i heile landet på testdagen.

14. juni vil det pipe i mobiltelefonane til saudabuar

Abonnement
Fleire nordmenn vel å bli i Noreg i sommar, heller enn å reise på ferie utanlands, på grunn av auka prisar og ei svak krone.

3 av 5 endrar reiseplanane i sommar

Abonnement