NPK

Øyvind Tveitane Lovra oppdaga eit sjeldan vikingsverd medan han jobba på slektsgarden i Suldal. Sverdet er godt bevart trass i at det manglar delar.

Sjeldan vikingsverd funne i Suldal

Abonnement
Dersom fleire klarer seg i lengre tid, så gjer det at handteringa av ei eventuell krise vil gå mykje lettare, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Regjeringa skjerpar beredskapskrava: Må klare oss sjølve i sju dagar

Abonnement
Akademikerne streikar utanfor Landbruksdepartementet etter at meklinga med staten ikkje førte fram. Streiken blir rappa opp måndag.

I dag blir streiken trappa opp – over 3500 legg ned arbeidet

Abonnement
Når du har fått og takka ja til jobben, er det viktig å passe på at du også får ei arbeidskontrakt. Om arbeidsforholdet varar ein månad eller mindre, skal du seinast ha kontrakten i handa første arbeidsdag, men helst i god tid før. Illustrasjonsfoto.

Klar for din første sommarjobb? – Dette bør du vite!

Abonnement
Energiminister Terje Aasland (Ap) seier at Norge blir først ut i Europa med lovgiving som skal regulere datasenter-industrien.

Energiministeren vil ikkje ha kryptovalutautvinning i Norge

Abonnement
Forbrukardirektør Inger Lise Blyverket ber nok ein gong straumselskapa om å avslutte sine variable straumavtalar. Avtalene kan ifølgje NVE-tal påføre kundane store økonomiske tap.

Forbrukarrådet: Straumselskap påfører kundar milliardtap

Abonnement
Frå 1. april trer den landsdekkjande bandtvangen i kraft.

Bandtvangen trer i kraft 1. april

Abonnement
Påsketradisjonar er ulike i ulike land.

Påsketradisjonar jorda rundt

I Sverige kler dei seg ut som påskehekser og på Korfu kaster dei ut leirgryter frå vindauga

Abonnement
Utdanningsdirektoratet vil skjerpe inn på mobilbruken ved norske skular. Illustrasjonsfoto.

Utdannings-direktoratet tilrår at mobiltelefonen skal ut av alle klasserom

Abonnement
Skjermbilde frå Haugesunds Avis sine nettsider.

Haugesunds Avis halverer talet på papirutgåver i veka

Abonnement
Mange lokalaviser må få på plass nye distribusjonsløysingar i nær framtid, deriblant avisa Ryfylke.

Kuttar distribusjon av Amedia-aviser i distrikta

Abonnement
Frå 1. februar vil det bli endå dyrare å bruke mobilen på ulovleg måte i bilen.

Bøtesatsane til politiet aukar på nytt: Ulovleg mobilbruk i bil vil koste 10.200

Abonnement
Norske bustadeigarar må belage seg på høge rekningar til energieffektivisering i åra som kjem. No kjem nye reglar frå EU.

No kjem EU-krav til oppgradering av bustadar

Abonnement
Nasjonalt mottakssenter i Råde i Østfold er det første møtet med Norge for mange ukrainske flyktningar.

Imdi-rapport: Éin av tre ukrainske flyktningar vil bli buande i Norge

Abonnement
10. januar er det igjen tid for testinga av det nasjonale varslingssystemet til mobiltelefonar i heile landet onsdag.

I dag skal alle mobilar ule og vibrere igjen

Abonnement
Trafikkamera Haukelifjell torsdag morgon.

Fjellovergangane er opne igjen

Abonnement
Det er godt å varme seg framfor peisen i sprengkulda.

– Vedfyring viktig for norsk energiforsyning

Abonnement
Dei nye kommunegrensene til Ålesund og Haram kommune trer i kraft frå 1. januar 2024.

Jobbar på spreng med nytt Noregskart

Abonnement
Direktør Elisabeth Aarsæther i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) meiner folk flest bør vere budde på å klare seg utan straum i ei veke.

DSB vil at vi skal klare oss utan straum i ei veke

Abonnement
Ny undersøking viser at 65 prosent meiner det er riktig å forby privat fyrverkeri på nyttårsaftan.

Årets nyttårsfeiring: Over halvparten ønsker forbod mot privat fyrverkeri

Abonnement