NPK

I dag er det inntil 35.000 varer på Vinmonopolet.

100 år med Vinmonopolet – frå brennevinsforbod til 118 millionar liter i året

Abonnement
Politiet har mindre pågang på passkontora enn ønskja no.

Du bør fornye passet sitt no og ikkje vente til rett før sommarferien

Abonnement
Rentene for bustadlån blir høgare.

Høgaste renter på nye bustadlån sidan 2014

Abonnement
Hjelpeorganisasjonane kan bidra med gåver, måltid og matposar, men det betaler ikkje rekningane til folk. No etterlyser dei statleg hjelp.

Dobbelt så mange ber om julehjelp

Abonnement
Eit seks kilo tungt brannsløkkingsapparat vert tømt på under 20 sekundar. Det er viktig å vite korleis det fungerer om du treng det.

30 prosent har aldri prøvd eit brannsløkkingsapparat

Abonnement
Ein kald vinter gjer at nettleiga og straumprisen stig. Vinteren i år er ikkje noko unntak.

Folk må rekne med høge straumprisar i heile desember

Statsforvaltaren vil stoppe gondolbaneprosjektet i Odda, fordi stasjonen på fjelltoppen kan øydeleggja for villreinstammen på Hardangervidda.

Statsforvaltaren vil stoppe gondolprosjekt for å verne villreinen

Abonnement
Her på Bygdøy i Oslo skal ein leite for å finne bustadar som kostar mindre enn 10 millionar kroner.

Huseierne fryktar høgare bustadskatt vil ramme vanlege folk

Abonnement
Då nærpolitireforma vart innført i 2015, måtte 122 kontor stengje dørene. No er det mange kommunar som ikkje ønskjer seg tilbake til tida før reforma.

133 kommunar vil ikkje ha tilbake eige politikontor

Abonnement
Draumen om ei kvit jul vert sjeldnare oppfylt i dag enn for 30 år sidan, viser målingane til Meteorologisk institutt. Klimaendringane dei siste 30 åra er tydelege og gjer seg gjeldande i alle fylke.

Tydelege klimaendringar i alle fylke – sjeldnare kvit jul

Abonnement
Folk har brukt mindre straum på hytta frå januar til oktober i år samanlikna med same periode i fjor.

Hyttefolk bruker mykje mindre straum

Mellom fem og ti prosent av befolkninga lid av vinterdepresjon.

Ein av ti nordmenn lid av vinterdepresjon

Abonnement
Tysdag hoppar straumprisen til nye høgder, særleg i nord.

Kraftig auke i straumprisen – over 5 kr/kWh tysdag ettermiddag

Abonnement
Salet av lokalmat i daglegvarehandelen er gått ned, men det totale salet har gått opp.

Auka sal av lokalmat også i 2022

Abonnement
Noreg har små økonomiske skilnader og låg arbeidsløyse. Vi scorar høgt på miljø og buforhold og på helse ligg Noreg på topp. Det gjer Noreg til eit godt land å vere pensjonist i, meiner ein fransk bank.

Noreg er det beste landet i verda for pensjonistar

Abonnement
Då Anette Trettebergstuen vart innsett som kulturminister, fekk ho bamsemums frå generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge for å minne ho på viktigheita av full og rettsfesta momskompensasjon.

Full momskompensasjon for frivilligheita i 2022

Abonnement
Nokre pyntar juletreet allereie i oktober og tidleg i november.

Juletradisjonane er i endring

Svineribbe står øvst i statistikken over kva flest et den 24. desember.

Nordmenn vel framleis tradisjonell mat både på julekvelden og nyttårsaftan

Abonnement
Illustrasjonsfoto:

Me sparte på straumen i haust

Abonnement
Det finst dei som aldri går til frisøren. Dei klipper seg sjølv eller blir klipt av nokon dei kjenner.

Ein av fire går aldri til frisøren

Abonnement