Samferdsel

Fylkesrådmannen har bedt Kolumbus kome med forslag til kutt i hurtigbåttilbodet. Kolumbus foreslår at ruta Sauda-Stavanger blir redusert frå to til ein avgangar laurdag og tre til to avgangar søndag.

Kolumbus foreslår kutt i helgerutene til Sauda

Abonnement
Politikontakt Øyvind Dybing ber foreldre stå imot presset dersom ungane ber om å få ein el-sparkesykkel med høgare fart enn dei tillatne 20 kilometrane i timen.

El-sparkesyklar – til glede og besvær

Abonnement
Den gamle vegen på utsida av Varstadtunnelen og Honganviktunnelen blir omkjøringsveg under oppgradering av dei to tunnelane.

Tunnelane skal fornyast – langvarig omkjøring via gamlevegen

Abonnement
Flaumsikringsarbeidet i Nordelva gjennom Sauda sentrum pågår for fullt. Her blir elvekanten forsterka.

Flaumsikringa snart ferdig

Abonnement
Innan 2022 skal 16 nye AW101 SAR Queen-helikopter overta redningstenesta for Sikorsky SH-3 Sea King, som har utført redningsoppdrag i Norge i snart 50 år. Tysdag landa eitt av dei nye helikoptera på kaien i Sauda.

Redningsdronninga på Sauda-visitt

Abonnement
Fylkeskommunen vil i haust vurdere om dei kan oppretthalde hurtigbåttilbodet i Rogaland. Bussjåfør Tor Andreas Michalsen meiner det er på tide å diskutere ekspressbussar frå Sauda, som går hyppigare enn dagens båtruter.

Meiner det er tid for ekspressbuss til Sola

Abonnement
Betongrampar er til hjelp for rørslehemma, men eit heft for synshemma. Rampen i bildet står ved ei dør som for lengst er blenda og er med andre ord bare i vegen. Anders Tveit forklarer Ingvild Hovind frå Sauda kommune om utfordringar med å ta seg fram i Sauda sentrum.

Vil ha større fokus på tilgjengelegheit

Abonnement
På eit hundre meter lang strekning av gang- og sykkelstien frå kastfossbrua og opp mot Birkeland ligg fleire tital bevis på at ikkje alle hundeeigarar tar seg bryet med å rydda opp etter hunden sin.

– Det høyrer ikkje heime nokon stad!

Abonnement
I løpet av juni skal jobben med å ruste opp sentrumskaien vere ferdig.

Rustar opp kaien

Abonnement
Den sommaråpne fjellvegen mellom Sauda og Røldal går som ein korridor i snø, med tørr asfalt for sommarturistar. Nå i slutten av mai er brøytemannskapet ennå ikkje ferdig med å brøyte opp vegen.

Sommarvegen gjennom vinterland

Abonnement
Rogaland fylkeskommune overtok ved årsskiftet ansvaret for drift og vedlikehald av fylkesvegane. I løpet av sommaren får vegstrekningane merka med raudt ny asfalt. Grønt viser kommunal asfaltlegging.

Sauda får nær èi mil med ny asfalt i sommar

Abonnement
Både saudaordførar Asbjørn Birkeland og fylkesordførar Marianne Chesak jobber opp mot stortinget for å få stortingsfleirtalet med på å sikre meir pengar til hurtigbåt i Rogaland.

Fylkesordføraren ønsker godt hurtigbåttilbod til Sauda

Abonnement
Sauda Vekst, her ved Harald Halvorsen Løland (til venstre) og  Inge Løyning, måtte konstatera at det var lite drahjelp til Saudatunnelen å henta frå fylkestinget i denne omgangen.

Skuffa over manglande vegstøtte

Abonnement
Brøytearbeidet starta opp før påske. Dette bildet er frå Tverrdalen.

Snøtøft på Røldalsvegen

Abonnement
Haukelitunnellen (bildet), Vågslidtunnelen og skredoverbygget ved Svandalsflona skal oppgraderast.

Oppgraderer for 340 millionar på Haukelifjell

Abonnement
Wimo Fjellsikring hadde i fjor oppdgrag både ved Hustveit (bildet) og på Solbrekk. Nå startar bergensfirmaet arbeidet med å sikra fjellsida langs Fv 520 i Saudasjøen.

Stenger fylkesvegen i Saudasjøen

I samband med etablering av nye hyttefelt i Sauda må grunneigar sørga for vinterparkering. I reguleringsplanen for Skårastølen hyttefelt er laga til sommarparkeringsplassar i sjølve hyttefeltet, medan grunneigar alt har sørga for meir parkeringsareal på Minnehaugen. Bildet er fleire år gammalt.

Diskuterte vegkryss, gjerding og vinterparkering i hyttefelt-sak

Ifølge ordførar Asbjørn Birkeland håpar på både telefondekking og meir rassikring langs vegen mellom Sauda og Hellandsbygd.

Oppfordrar til å melda frå om ras

Abonnement
Folk på reise i Ryfylke reiser meir med hurtigbåt og mindre med buss, viser tal frå Kolumbus.

Passasjervekst på hurtigbåten

Abonnement
Like over brua i Juvastøl er det spesielt skummelt med tanke på ras. Fjellsida har fleire ”sår” som vitnar om utrasa steinblokker. Frå venstre: Ivar Johannes Handeland, John Berge Ness, Jan Reidar Årtun og Svein Ilstad.

Fryktar nye ras kan ta liv

Abonnement