Samferdsel

Stortingspolitikarane Kirsti Leirtrø og Øystein Langholm Hansen (til venstre) og Ingalill Olsen og Sverre Myrli (til høgre) besøkte Sauda onsdag. Her er dei i møte med Bård Lien og Nikolas Njerve frå Sauda vidaregåande skule, og Remy Penev og Steffen Høiland frå LO Nord-Rogaland.

Håper FrP-exit bergar oppkjøringa

Abonnement
To år etter grunnarbeidet på Austarheim blei starta opp, ser området nå slik ut. Bygginga av det nye transformatoranlegget går inn i siste fase. Bildet er tatt frå oversida av det nye anlegget. Det gamle anlegget er i bakgrunnen.

Statnett snart i mål på Austarheim

Abonnement
Gjennom vinteren har delar av vegmalinga på Birkeland blitt skrapa vekk som ei følge av brøyting. Vegvesenet opplyser at det på landsbasis gjennom vegoppmerking blir lagt til rundt 460 tonn med mikroplast som forureinar.

Vegoppmerking forureinar med fleire hundre tonn

Abonnement
Den nye parkeringsplassen ved ”Metodisten”, og tolkinga av regelverk for når jobbar må ut på anbod, er stridens kjerne.

Brødrene Selvik AS klagar kommunen inn for KOFA

Abonnement
Dette er dei ulike traseane Statnett vurderer for å bygge ei ny kraftlinje til Haugalandet. Trasé 2.0 (langs eksisterande linje) og 2.1 (i urørt friluftsområde) er alternativa dersom straumen skal bli frakta frå Sauda og ikkje Blåfalli i Kvinnherad.

Ny kraftlinje frå Sauda framleis eit alternativ

Abonnement
Ruteendringa Kolumbus nå har gjort er ei gladsak for pendlarar. Silje Kvamme Handeland er blant dei som bur i Sauda og jobbar i Suldal Før brukte ho 75 minutt heim om ho tok buss frå Sand klokka halv tre. Nå bruker ho 35-45 minutt, fordi hurtigbåten kryssar fjorden til Ropeid, kor han korresponderer med buss til Sauda.

Gladnytt for pendlarar:

– Trur jo nesten ikkje at det er sant

Abonnement
I morgontimane tysdag , onsdag og torsdag denne veka var tilsette frå Weldone og Aartun Transport i gang med å få på plass ei midlertidig betre fendring på kaien. Frå venstre Ola Breivik, Daniel Austarheim og Tor Inge Aartun.

Fiksar på kaien

Abonnement
Den nye parkeringsplassen vil ligge mellom dagens vinterparkeringsplass på Brekkestølsbråtet og sommarparkeringa ved Skeivane.

Vil ha ny parkering i Nordstøldalen

Abonnement
Her er tunnelopninga som kortar ned reisetida mellom Sauda og Stavanger med ein halvtime. I går opna Ryfylketunnelen. Nå kan du kjøre til Stavanger på godt under to og ein halv time. .

Stavanger har blitt ein halvtime nærare

Abonnement
Hellandsbygd er eitt skritt nærmare fiberbreiband til private bustadar, etter at det blei klart at Sauda kommune får Nkom-midlar.

Eit skritt nærmare breiband i Hellandsbygd

Abonnement
Fv 520 er stengt mellom Hellandsbygd og Røldal.

Stengt – men ikkje vinterstengt – ennå

Går alt etter planen, skal det leggast asfalt på den nye parkeringsplassen 10. desember.

Snart asfalt på parkeringsplass

Abonnement
Fylkesveg 520 forbi Svandalsfossen risikerer å bli stengt ved høg vassføring i fossen. Ny leiar for samferdselsutvalet Alexander Rügert-Raustein kan ikkje love at det kjem ei endeleg løysing på flaumproblematikken.

Ingen løfte om Svandalsfossen

Abonnement
Fleirtalet i Rogaland fylkeskommune har i sitt budsjett for 2020 gått inn for å ikkje kutte i hurtigbåttilbodet i Ryfylke. Foto: Knut Atle M. Seim.

Budsjett 2020:

Kuttar ikkje i hurtigbåttilbodet

Abonnement
Saudabuen må til Haugesund eller Odda for å få skranketenestene til trafikkstasjonen dersom Statens vegvesen sitt nye forslag blir vedtatt.

Vegvesenet vil fortsatt avvikle trafikkstasjonen

Abonnement
Måndag formiddag kan vegen forbi Hustveit bli stengt i inntil ein time. Torsdag er imidlertid sikringsarbeidet denne staden i mål og det blir igjen fri ferdsel på staden.

Stenger fylkesvegen i opptil ein time

Bildeserie
Kafebygget i turistveganlegget i Allmannajuvet. Nasjonal turistveg Ryfylke.

Blir trekt fram internasjonalt

Abonnement
Leabøen barnehage er positive til å få eit gangfelt over Fylkesveg 520 ved Svandalskrysset. Her blir Alma Rasmussen Vikre, Håkon Ildstad, Oda Olava Vikedal og Milian Ramsnes på veg over, hjelpt av Gro Stensvåg Seim i Leabøen barnehage.

Ønsker gangfelt over fylkesvegen

Frå laurdag ettermiddag og 24 timar framover kan det falla opptil 100 millimeter nedbør.

Våt helg i vente

Tysdag 20. august fløymde Åselva over Fylkesveg 520 og stengde vegen for all trafikk.

Våtaste august på 90 år

Abonnement