Samferdsel

Det ligg an til å bli mykje dyrare å bryta fartsgrensene.

Føreslår kraftig auke i fartsbøter

Abonnement
Rogaland fylkeskommune ønsker å oppretthalde 70 kilometer i timen som fartsgrense frå Fløgstadvika til Nestunnelen i Saudasjøen.

Ville ikkje senke fartsgrensa mellom Sauda og Saudasjøen

Abonnement
Snøen har ikkje dukka opp i Hellandsbygd ennå, men når det skjer krev Hellandsbygd Bygdautval betre brøyting av fylkesvegen enn sist vinter.

Klagar på snøbrøytinga til Hellandsbygd

Abonnement
Mindre ras på vegen mellom Sauda og Ropeid torsdag føremiddag.

Mindre ras på fv. 520 nær Ropeid

Abonnement
Brua på fylkesvegen over Djuvselva ved Sauda Skisenter blir ny.

Brua ved Sauda Skisenter blir stengt måndag

Abonnement
Denne steinblokka blei tatt ned på fylkesveg 46 ved Hustoftvatnet tysdag kveld.

Denne steinblokka blei tatt ned på Saudavegen

Abonnement
Riksveg 13 ved Lovraeidet.

Folkeaksjon krev lang tunnel i Rødsliane

Abonnement
Eit steinras på fylkesveg 46 førte til stengt veg mellom Skipavåg og Kvaløy.

Fylkesveg 46 har opna igjen etter raset

Abonnement
Raset har gått ved Hustoftvatnet på fylkesveg 46.

Geolog på rasstaden klokka 15

Abonnement
Raset skal ha gått på fylkesvegen ved Hustoftvatnet.

Steinras: Fylkesvegen stengt mellom Skipavåg og Kvaløy

Abonnement
Fem containarar fylt med sand skal fungere som rassikring inntil vidare.

– Eit grotesk bilde

Abonnement
Døme på heilgrafisk tavle.

Set opp nye infotavler i Røldal og Odda

Abonnement
Gamlevegen er vraka som omkjøringsveg når Varstadtunnelen og Honganviktunnelen skal oppgraderast til dagens tunnelkrav.

Planlegg nattestengt Fv 520 i eitt til to år

Abonnement
Lona bru er på fylkesveg 520, 300 meter ovanfor Hellandsbygd.

Fylkesvegen mellom Hellandbygd og Breiborg blir periodevis stengt

Abonnement
Ryfylkeferja (raudt og blått) og Finnøyferjene (gult) er innom mange stader i Ryfylke-bassenget.

Nå blir ferja mellom Hebnes og Nedstrand gratis

Abonnement
Rett på nedsida av hyttefeltet Brekkestølsbråtet vil det i periodar vere stengt veg i haust.

Nå må du planlegge kjøringa opp til Nordstøldalen

Abonnement
Åbødalsveien gjennom Åbøbyen skal på sikt bli tryggare.

Nå kan du fortelle korleis Åbødalsveien skal bli tryggare

Abonnement
Ny teknologi skal gjere kolonnekøyringa over fire fjellovergangar tryggare og meir effektiv.

Statens vegvesen bruker intelligente brøytestikker på fire norske fjellovergangar

Abonnement
Gruppeleiar i Rogaland Ap, Tom Kalsås.

– Fylkeskommunen kan betala for bompengeutgreiing

Abonnement
Det er ingen plass for fotgjengarar eller syklistar å vike unna trafikken på fleire av vegstrekka mellom Sauda Gard og Svandalsfossen.

No har bebuarane fått nok: – Vegen har vore farleg i fleire tiår

Abonnement