Samferdsel

Fortauet på nordsida av Griegs gate er nærmast stengt av buskar. Rektor Bård Lien ved Sauda vidaregåande skule ber kommunen ordna opp. F

– Buskane stenger fortauet – fotgjengarane må ut i gata

Abonnement
Den fylkeskommunale brua ved Sauda Skisenter skal bli ny. Rogaland fylkeskommune og Sauda kommune er ikkje einige om byggeprosjektet er søknadspliktig eller ikkje.

Meiner fylkeskommunen skulle søkt om brubygging

Abonnement
Ferje til og frå Skipavik er frå og med fredag 1. juli gratis.
Gratis til Skipavik:

Nå kan du spara ferjepengar – viss du skal til Ombo

Abonnement
Femteklassingane Helena Tveitane (fra venstre), Valentina Guindani og Alvin Guggedal på Austarheim skule synest dei ny reglane for el-sparkesykkel er fornuftige.

Nye reglar: – Heilt ok med aldersgrense

Abonnement
Fylkesvegen er stengt etter at det har gått snøras.

Oppdatering: Fv 520 over Saudafjellet open igjen

Eit fleirtal på Stortinget vil ha fortgang i konsesjonsbehandlinga av nye småkraftverk.

NPK: Stortingsfleirtal vil ha meir produksjon frå småkraftverk

Abonnement
I sommar blir det igjen kolonnekjøring med ledebil på E134 Haukelifjell.

Ny sommar med kolonnekjøring over Haukelifjell

Abonnement
Oversiktskart over Rogfast.

Ikkje fare for jordskjelv i Rogfast

Abonnement
Mulegheitsutviklar Harald H. Løland er fornøgd med gårsdagens formannskapsvedtak i Etne.

Etne støttar bompengeutgreiing for Saudatunnelen

Abonnement
Fylkesveg 520 Breiborg - Røldal er open.

Fv 520 til Sauda – Røldal open

Abonnement
Mats Aartun (t.v.) og Anders Selvig.

Snart opnar sommarvegen mellom Sauda og Røldal. Sjå bilde og film frå snøfresinga på fjellet

Abonnement
Statnett vil truleg likevel ende opp med skatterekninga for grunnen der kraftlinjer går, etter at finansministeren varslar lovendring.

Grunneigarar får likevel ikkje kraftlinje-skatt

Abonnement
Det kan bli god tid til å studera røyrgata og gruveområdet i Allmannajuvet dei neste vekene. Måndag startar Saudefaldene opp med arbeid på røyrgata, noko som vil stansa trafikken langs Fv 520 i periodar.

Røyrgatevask og vedlikehald gir trafikkstans

Abonnement
Stengt eller åpen veg over fjellet? Nå kan du få siste nytt om Fv 520 sendt til din eigen mobil.

Vegvesenet opnar SMS-varsling for Fv 520 Saudafjellet

Abonnement
Frå KVU-verkstraden for Hordalandsdiagonalen. Nils Petter Støyva, regionnestleiar i LO-Vestland held kartet medan ordførar Roald Aga Haug frå Ullensvang presenterer innspel frå gruppa deira under samlinga. Saudatunnelen merka med stipla linje på kartet.

– Det enda verken med nevakamp eller nasablod!

Abonnement
Det lokale busstilbodet HentMeg får nå utvida ”opningstider”.

Nå blir HentMeg-ordninga utvida

Abonnement
Den tenkte gang- og sykkelvegen går på fjordsida av fylkesvegen forbi Fyrsvingen, før den passerer bak «Hansen»-svaberga og vidare inn gjennom den gamle jernbanetunnelen.
Gang- og sykkelveg mellom Saudasjøen og Sauda:

Vurderer promenade oppå kloakkvegen

Abonnement
Sauda vidaregåande skule må fri til tidlegare elevar når dei skal rekruttera trafikklærarar til yrkessjåførutdanninga si. Utfordringa er at det er både eit tidkrevande og komplisert utdanningsløp for å bli trafikklærar for tunge kjøretøy. Nå skal Stortinget diskutera om utdanningsløpet kan gjerast enklare. Trafikklærar og tidlegare elev Ante Arthun er her med VG3-yrkessjåførelev William Gåsland (18).
Sauda vidaregåande skule sine rekrutteringsutfordringar:

Ber tidlegare elevar bli lærarar

Abonnement
Fleire stader vil det bli montert nye rekkverk, slik det her er gjort på E39 Sveio.

Åtte firma konkurrerer om å vedlikehalde vegar i Rogaland og Vestland

Abonnement
Sauda kommune vil ikkje ta over ansvaret for den private vegen mot Roaldstræ, slik eigarane ønsker.

Vil ikkje overta ansvaret for privat veg

Abonnement