Samferdsel

Sauda vil etter alt å dømme få eit hurtigbåttilbod på minst same nivå som i dag fra januar 2023.

Hurtigbåtstrukturen i Rogaland endeleg vedtatt

Abonnement
Politikontakt Øyvind Dybing og kollegaene hans vil oftare blir å sjå langs vegane dei neste par månadane.

Held eit ekstra auge med sommartrafikken

Abonnement
Som fylkespolitikar er det hurtigbåttilbodet Asle Rafdal (Ap) har jobba desidert mest med. Rafdal kunne i går juble over at fylkespartia nå vil betre båttilbodet i Indre Ryfylke.

Fylkespolitikarane har lytta til Sauda

Abonnement
Torsdag skal samferdselsutvalet sjå på ny rutestruktur for hurtigbåtar. Endeleg vedtak blir gjort i midten av juni av fylkestinget.

Vilje til å bruke 16 millionar meir på båt

Abonnement
Øyaflåt får 1 800 kvadratmeter ny asfalt i år.

Øyaflåt årets asfaltvinnar

Abonnement
HentMeg blei innført i Sauda sommaren 2018. Nå skal det fleksible bussystemet vidareførast.

HentMeg i to nye år

Abonnement
Saudabuen engasjerer seg i hurtigbåtsaka, noko dei 1 041 underskriftene Thormod Gilje tysdag kunne overrekka ordførar Asbjørn Birkeland er synleg bevis på.

1 041 krav om betre båtruter.

Abonnement
Ny fordelingsnøkkel for hurtigbåtar og ferjer er klar.

Lanserer eige båtruteforslag som gir betre tilbod

Abonnement
Det er ikkje lett for førarhunden Lara å hjelpe blinde Anders Slagstad Tveit til fotgjengarfelt, når sebrastripene i vegen ikkje lenger er synleg.

Stillegåande bilar skapar farlege situasjonar for blinde Anders

Abonnement
Det kan bli ventetid på opptil ein time ved Ropeid måndag og torsdag i veka som kje.

Fv 520 kan bli stengt i ein time onsdag og torsdag

Abonnement
Dette blinkskotet er frå i fjor, då brøytemannskapa først såg Røldal i juni.

– Målet er opning 1. mai

Abonnement
Sand og grus blir brukt for å gjera framkomst enklare på vinteren. Men sand og grus blir glatt utan snø. Dette bildet er Lofthus Maskin sin sopebil.

Mindre gatefeiing i år

Abonnement
Kryss notis bilde

Lysregulert i sommar

Abonnement
Thormod Gilje meiner det er å gå baklengs inn i framtida dersom det nå blir vedtatt nye hurtigbåt-ruter som gir lenger reisetid mellom Sauda og Stavanger:

– Kolumbus går baklengs inn i framtida

Abonnement
Rogaland fylkeskommune har nå sendt nye ruteforslag ut på høyring.

Foreslår ingen store endringar i Saudaruta

Abonnement
Kraftig redusert påsketrafikk gav nedgang i årstrafikken på Fv 520.

Trafikknedgang på fylkesveg 520 mellom Sauda og Ropeid

Abonnement
Saudatunnelen er ikkje med i regjeringa sitt forslag til Nasjonal Transportplan. Ei auka satsing på fylkesvegar og kriteria som skal leggast til grunn for nyanlegg her kan likevel gi drahjelp for ny veg frå Sauda til E 134 i Etne.

– Gode tunnel-argument i Nasjonal Transportplan

Abonnement
Fredag kunngjorde Rogaland fylkeskommune at entreprenørkonsernet Risa er er inntilt til å få storkontrakten på drift og vedlikehald av fylkesvegar i Indre Ryfylke.

Risa innstilt til å få vedlikehaldet på fylkesvegar

Abonnement
Scandinavian Seaplanes vurderer å etablere seg i Sauda, der dei kan tilby blant anna charterturar, sightseeing og direkteflygingar frå basen i Sauda.

Vurderer sjøflybase i Sauda

Ordførar i Strand, Irene Heng Lauvsnes (H), statsråd Iselin Nybø (V) og statsråd Olaug V. Bollestad (KrF) besøkte den rasutsette vegen laurdag.

Nesten ein milliard til rassikring i Rødsliane

Abonnement