Samferdsel

Gravinga er i gang i Fløgstadvika. Trær er felt og arbeid med flytting av fylkesvegen, samt omlegging av røyrleidningar er i gang. Anleggsområdet vil ha midlertidig 50-sone gjennom heile prosjektperioden, opplyser Rogaland fylkeskommune.
Fylkesvegen skal flyttast:

Gravinga i Fløgstadvika er i gang

Abonnement
Det blir ny utlysing av hurtigbåttilbodet i Ryfylke, men nå med halvert kontraktstid.

Hurtigbåtanbodet i Ryfylke går ut på anbod

Abonnement
Samferdselsutvalet behandla onsdag ei ny sak om konkurranse om drift av rutetilbod med hurtigbåt i Ryfylke. Arkivfoto.

Går inn for treårig hurtigbåtkontrakt

Abonnement
Samferdselsutvalet behandlar onsdag ei ny sak om konkurranse om drift av rutetilbod med hurtigbåt i Ryfylke.

Tilrår hurtigbåtkontrakt på 3+1+1 år i Ryfylke

Abonnement
Fv 520 Saudafjellet er ferdig brøyta og open for fri ferdsel.

Fv 520 Sauda – Røldal er open

Abonnement
Det går mot vegopning mellom Breiborg og Røldal før 17. mai.

Satsar på vegopning mot Røldal til 17. mai

Abonnement
Brugata gjennom Sauda sentrum skal få nytt dekke, og arbeidet startar torsdag.

Nå blir det trafikkdirigering i Brugata

Abonnement
Trer og hekkar reduserer sikten i Åbødalsveien. Sauda kommune ønsker å gjere vegen meir trafikksikker.

Skepsis til å endre kjøremønster i Åbøbyen

Abonnement
Det siste året har prisane på flybillettar i Noreg auka med 55 prosent, viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisane på flybillettar har auka med 55 prosent på eitt år

Abonnement
Mortavika.

Stenger Mortavika ferjekai tysdag

Abonnement
SV vil ha svar på spørsmål rundt utbygginga av det som blir verdas lengste undersjøiske tunnel.

Vil stanse tunnelprosjektet Rogfast

Abonnement
Det har oppstått store mengder hol i asfalten i Brugata i vinter. No vil fylkeskommunen få fortgang i reparasjonane.

Vil få fortgang i reparasjonar av Brugata

Abonnement
Samfunnsplanleggar Stine Skrunes i Sauda kommune ønsker innspel til korleis Åbødalsveien skal vera i framtida.

Ønsker innspel om Åbødalsveien

Abonnement
Norges største Autopass-utstedar, Flyt AS, innfører abonnementsløysing på bombrikkar.

No må ein betale leige for bombrikka

Abonnement
Geolog har inspisert fjellet i Nesbakken, og vurderer det slik at risikobildet er uendra etter raset 30. januar. Byggeleiar i Rogaland fylkeskommune, Solveig Margrethe Myge (innfelt) opplyser at det vil bli gjort meir skoging og reinsk i Trosavika når snøen forsvinn.

Geolog meiner risikobildet for nye ras i Nesbakken er uendra

Abonnement
I november 2021 raste det ned ei gigantisk steinblokk på Fylkesveg 520 nær Nestunnelen i Saudasjøen. Fylkesordførarane ber om meir pengar til rassikring.

Ber om betydeleg meir pengar til rassikring

Abonnement
Daniel Fiveland skal snart sleppe å ha kommunal veg rett gjennom gardstunet sitt.

Letta gardeigar: Ny vegtrasé på Fiveland i ferd med å løyse seg

Abonnement
Måndag er det igjen aktivitet og manuell dirigering i samband med geologundersøkingar i fjellsida ved FV 520 i Nesbakken.

Geolog på plass – fleire område blir sjekka

Steinsprang i Nesbakken på Fv. 520 måndag kveld.

Fylkesvegen mellom Sauda og Saudasjøen opna igjen etter steinsprang

Abonnement
Innkrevinga av bompengar på Haugalandet kan bli forlenga for å finansiera nye vegprosjekt.

Vurderer å forlenge bominnkrevinga i Haugalandspakken

Abonnement