Samferdsel

Temperaturar ned mot elleve minusgrader har bidratt til at Saudafjorden er iskledd.

Buss for båt

Berit H. Øverland (58) har hatt brøyteansvaret  frå ”linjekryss” til skianlegget i Slettedalen heilt sidan 1994. I sommar investerte ho og mannen Jon Magne i ein ny Massey Ferguson-traktor.

Mindre snøbrøyting i 2021

Abonnement
vegvesenet treng ein flauster Svandalsfoss for å fininnstilla leielysa over brua.

Leielys på plass ved Svandalsfossen

Abonnement
Illustrasjonen viser korleis eit nytt og oppgradert Gamle Torget kan bli sjåande ut.

Satsar friskt i sentrum

Abonnement
Debatten om kraftlinjer i Etne har fått stor spalteplass i lokalavisa Grannar.

Etne ber Statnett bygge master i Sauda

Abonnement
Det er slutt på å kjøra Fv 520 over Saudafjellet til Røldal for sesongen.

Vinterstengt Fylkesveg 520

Statens vegvesen ønsker nytt regelverk for elsparkesyklar.

Føreslår promillegrense og aldersgrense for elsparkesyklar

Abonnement
Dette satellittbildet viser dei to gardsbruka som har kommunal veg tett på gardstuna. Bebuarane ønsker ny vegtrasé forbi gardsbruka, langs skogbeltet på høgre side.

Ønsker vegen vekk frå gardstuna på Fiveland

Abonnement
Vi ryfylkingar er stort sett tilfredse med livet, og er meir aktive enn gjennomsnittet i Rogaland. Her er stemninga god under dei populære Saudadagane.

Ryfylkingar er mest fornøgde med livet

Abonnement
– Med høgare bøter og enda ein prikk, håper eg sjåførar ser alvoret i dette, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Aukar bøtene for mobilbruk i bil

Abonnement
I løpet av éi veke i januar 2019 kjørte 45 yrkessjåførelevar opp i Sauda, og alle bestod. Espen Nedrebø og Stig Rune Tengesdal var stolte, nyutdanna yrkessjåførelevar. Nå vil Vegvesenet avvikle oppkjøring av vogntog og buss i Sauda.

Skulen blir fråtatt oppkjøring i Sauda

Abonnement
Sauda mistar èin søndagsavgang med hurtigbåten i 2022.

Hurtigbåtsaka:

Ein søndagsavgang mindre i 2022

Abonnement
Politiet og Vegvesenet samarbeidde torsdag små sjekka "fottøyet" til tyngre kjøretøy.

Gjennomførte dekkontroll

Abonnement
– Vent med rutekutt til saka er skikkeleg utgreidd, og ta dei berørte kommunane med på råd, er oppmodinga til fylkespolitikarane frå «Ryfylkeaksjonen 2020».

Mobiliserer mot båtrutekutt

Statens vegvesen melder om stengt fylkesveg 520 mellom Breborg og Røldal.

Stengt over Saudafjellet – vegen opnar klokka 13

Ordensmakta meldre om ei roleg julefeiring i Sauda.

Kvinne mistenkt for ruskøyring

Abonnement

Fare for flaum

Det er venta store nedbørsmengder dei neste døgera
Abonnement
Hurtigbåten vil bli sjeldsynt i Indre Ryfylke dersom fylkespolitikarane følger Kolumbus sitt forslag om kutt i rutetilbodet.

Kolumbus-notat utraderer hurtigbåtsambandet i Indre Ryfylke:

– Fylket må ordna opp!

Abonnement
Kuttet i statleg hurtigbåtfinansiering ser i første omgang til å gå ut over helgetilbudet i Saudaruta.

Føreslår å kutta laurdags- og søndagsavgang i 2022

Abonnement
Seniorinspektør Roy Terje Moen og fire andre frå Statens vegvesen gjennomførte ein trafikkontoll i Sauda måndag.

Vegvesenet testa skiltskanning i Sauda

Abonnement