Samferdsel

Saudabuen må til Haugesund eller Odda for å få skranketenestene til trafikkstasjonen dersom Statens vegvesen sitt nye forslag blir vedtatt.

Vegvesenet vil fortsatt avvikle trafikkstasjonen

Abonnement
Måndag formiddag kan vegen forbi Hustveit bli stengt i inntil ein time. Torsdag er imidlertid sikringsarbeidet denne staden i mål og det blir igjen fri ferdsel på staden.

Stenger fylkesvegen i opptil ein time

Kafebygget i turistveganlegget i Allmannajuvet. Nasjonal turistveg Ryfylke.

Blir trekt fram internasjonalt

Abonnement
Leabøen barnehage er positive til å få eit gangfelt over Fylkesveg 520 ved Svandalskrysset. Her blir Alma Rasmussen Vikre, Håkon Ildstad, Oda Olava Vikedal og Milian Ramsnes på veg over, hjelpt av Gro Stensvåg Seim i Leabøen barnehage.

Ønsker gangfelt over fylkesvegen

Frå laurdag ettermiddag og 24 timar framover kan det falla opptil 100 millimeter nedbør.

Våt helg i vente

Tysdag 20. august fløymde Åselva over Fylkesveg 520 og stengde vegen for all trafikk.

Våtaste august på 90 år

Abonnement
Dagfinn Birkeland i Sauda Høgre (til venstre) ber Høgres fylkesordførarkandidat Ole Ueland om støtte til YSK-linja. Ueland vil ikkje garantere noko nå, men avviser ikkje støtte.

Krev Sauda-støtte

Abonnement
Hellandsbygd.

Uendra fartsgrense i Hellandsbygd

Abonnement
Statens vegvesen valde å stenga Fv 520 ved Svandalsfossen og ved Ropeid for å unngå trafikkproblem ved Åsjuvet, der ei flaumstor elv har ført til at vegen for tida ikkje er framkomeleg. Foto: Knut Atle Seim.

Fylkesveg 520 open igjen

Vegvesenet håper ein glasvegg som skjermvegg blir løysinga for å løyse dei trafikale utfordringane flaum i Svandalsfossen gir. Her frå manuell dirigering i fjor haust. Foto: Knut Atle M. Seim.

Skal teste glasvegg

I dag er det èin elbilladar utanfor Rådhuset.. Nå skal det etablerast fleire stasjonar eit lite steinkast unna, på det nye, store parkeringsarealet i Kyrkjegata. Foto: Ingvil Bakka.

Ber om meir pengar

Abonnement
Planen er å få på plass fire oppstillingsrekker, med til saman 75 parkeringsplassar. Området ligg mellom Ryfylke elektro og ”Metodisten” og Musikkpaviljongen. Foto: Ingvil Bakka.

Ja til meir sentrumsparkering

Vegvesenet har konkludert med at dei vil legge ned servicekontoret i Sauda. Katrine Tungland er einaste tilsette ved kontoret. Arkivfoto: Frank Waal.

Vegvesenet konkluderer med nedlegging i Sauda

Abonnement
Sauda kommune og teknisk eining vil utbetre krysset og området kor Haakonsgaten og Fylkesvei 520 møtest for minst 2,5 millionar kroner. Foto: Even Emberland.

Vil bruke minst 2,5 millionar på å utbetre krysset

Brøytearbeidet er godt i rute til opning seinast 15. mai, opplyser Angelica Chamorro i Statens vegvesen. Denne vinteren er det lite snø i fjellet, samanlikna med tidlegare år. Bildet er frå våren 2017 og brøytearbeidet då. Arkivfoto.

Opnar seinast 15. mai

Abonnement
915 kjøretøy passerte på ein kvardag og 1053 på ein helgedag da Sauda Vekst gjennomførte trafikktelling ved Svandalsfossen for to veker sidan. 1150 bilar av dei 1968 kjøretøya ville i snitt spart ein halvtimes kjøring dersom det hadde vore tunnel mellom Sauda og Etne. Foto: Frank Waal.

Ville spart mykje på tunnel til Etne

Abonnement
Tysdag blei samtlige køyretøy stoppa ved Svandalsfossen, kor det blei registrert kor dei skulle reise til om dei var på veg ut frå Sauda, eller kor dei kom frå, om dei var på veg inn til Sauda. Mathias Hølland i Forskaling AS var blant dei som delte ut infoskriv og skreiv ned kor trafikantane kom frå, på veg inn til Sauda. Foto: Even Emberland.

Trur bilteljing styrkar håpet om veg mellom Sauda og E134

I solskinnet tysdag var forholda gode for kartlegging av forholda ved Svandalsfossen. Frå venstre står Thomas Pedersen frå Studio Slingshot, som produserer animasjonsfilmar for Roadcap, styreleiar og gründer Knut Pedersen i RoadCap, Ann Therese Ripel Jensen frå Forskaling AS, som er aktuell som samarbeidspartnar lokalt og Ole-Håkon Tronslid Drabløs frå oslofirmaet Scan Survey. Foto: Knut Atle M. Seim.

Jobbar med tunell ved Svandalsfossen

Abonnement
*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder

Fasar ut den gamle fasttelefonen

Abonnement
Statens vegvesen vil plassere den nye vegtraseen på innsida av dagens trasé gjennom sjølve Fløgstadvika. Foto: Frank Waal.

Ønsker å ta ein del av grøntområde

Abonnement