Samferdsel

Det har oppstått store mengder hol i asfalten i Brugata i vinter. No vil fylkeskommunen få fortgang i reparasjonane.

Vil få fortgang i reparasjonar av Brugata

Abonnement
Samfunnsplanleggar Stine Skrunes i Sauda kommune ønsker innspel til korleis Åbødalsveien skal vera i framtida.

Ønsker innspel om Åbødalsveien

Abonnement
Norges største Autopass-utstedar, Flyt AS, innfører abonnementsløysing på bombrikkar.

No må ein betale leige for bombrikka

Abonnement
Geolog har inspisert fjellet i Nesbakken, og vurderer det slik at risikobildet er uendra etter raset 30. januar. Byggeleiar i Rogaland fylkeskommune, Solveig Margrethe Myge (innfelt) opplyser at det vil bli gjort meir skoging og reinsk i Trosavika når snøen forsvinn.

Geolog meiner risikobildet for nye ras i Nesbakken er uendra

Abonnement
I november 2021 raste det ned ei gigantisk steinblokk på Fylkesveg 520 nær Nestunnelen i Saudasjøen. Fylkesordførarane ber om meir pengar til rassikring.

Ber om betydeleg meir pengar til rassikring

Abonnement
Daniel Fiveland skal snart sleppe å ha kommunal veg rett gjennom gardstunet sitt.

Letta gardeigar: Ny vegtrasé på Fiveland i ferd med å løyse seg

Abonnement
Måndag er det igjen aktivitet og manuell dirigering i samband med geologundersøkingar i fjellsida ved FV 520 i Nesbakken.

Geolog på plass – fleire område blir sjekka

Steinsprang i Nesbakken på Fv. 520 måndag kveld.

Fylkesvegen mellom Sauda og Saudasjøen opna igjen etter steinsprang

Abonnement
Innkrevinga av bompengar på Haugalandet kan bli forlenga for å finansiera nye vegprosjekt.

Vurderer å forlenge bominnkrevinga i Haugalandspakken

Abonnement
Fleire fartshumpar, betre fortau, sykkelvegar og nytt kjøremønster er føreslått som tiltak for å betra tryggleiken for dei mjuke trafikantane i Åbødalsveien.

Skal Åbødalsveien stengast for gjennomkjøring?

Abonnement
Frå 1. januar blei det pålagt med ansvarsforsikring for private elsparkesyklar.

If: Minst 500 000 elsparkesyklar i Norge kan vere ulovlege å bruka

Abonnement
– Eg har vore lokalpolitikar og veit kor viktig samferdsel er for eit lokalsamfunn, seier statssekretær Tom Kalsås (Ap), ved Samferdselsdepartementet.

– Stort etterslep på vedlikehald av det norske vegnettet

Abonnement
Kraftig regenerering på elbilar kan gjere at folk mistar kontrollen på glatte vintervegar, åtvarar Naf. Arkivfoto:

Naf åtvarar mot å la elbilen bremse sjølv på glattisen

Illustrasjonsfoto.

Vinterstengt Fv 520 til Røldal frå i dag, måndag

Abonnement
Bommen i Tverrdalen blir sannsynlegvis stengt måndag, opplyser vegeigar Rogaland fylkeskommune.

– Vegen til Røldal stenger sannsynlegvis måndag

Abonnement
Om lag 900 meter av vegenmot Svandal manglar veilys. Det har Asle Rafdal og Arbeidarpartiet sørga for at kjem på plass.

Lys i Svandalsvegen og miljøgate i sentrum med i ny plan

Abonnement
Det ligg an til å bli mykje dyrare å bryta fartsgrensene.

Føreslår kraftig auke i fartsbøter

Abonnement
Rogaland fylkeskommune ønsker å oppretthalde 70 kilometer i timen som fartsgrense frå Fløgstadvika til Nestunnelen i Saudasjøen.

Ville ikkje senke fartsgrensa mellom Sauda og Saudasjøen

Abonnement
Snøen har ikkje dukka opp i Hellandsbygd ennå, men når det skjer krev Hellandsbygd Bygdautval betre brøyting av fylkesvegen enn sist vinter.

Klagar på snøbrøytinga til Hellandsbygd

Abonnement
Mindre ras på vegen mellom Sauda og Ropeid torsdag føremiddag.

Mindre ras på fv. 520 nær Ropeid

Abonnement