Samferdsel

I løpet av juni skal jobben med å ruste opp sentrumskaien vere ferdig.

Rustar opp kaien

Abonnement
Den sommaråpne fjellvegen mellom Sauda og Røldal går som ein korridor i snø, med tørr asfalt for sommarturistar. Nå i slutten av mai er brøytemannskapet ennå ikkje ferdig med å brøyte opp vegen.

Sommarvegen gjennom vinterland

Abonnement
Rogaland fylkeskommune overtok ved årsskiftet ansvaret for drift og vedlikehald av fylkesvegane. I løpet av sommaren får vegstrekningane merka med raudt ny asfalt. Grønt viser kommunal asfaltlegging.

Sauda får nær èi mil med ny asfalt i sommar

Abonnement
Både saudaordførar Asbjørn Birkeland og fylkesordførar Marianne Chesak jobber opp mot stortinget for å få stortingsfleirtalet med på å sikre meir pengar til hurtigbåt i Rogaland.

Fylkesordføraren ønsker godt hurtigbåttilbod til Sauda

Abonnement
Sauda Vekst, her ved Harald Halvorsen Løland (til venstre) og Inge Løyning, måtte konstatera at det var lite drahjelp til Saudatunnelen å henta frå fylkestinget i denne omgangen.

Skuffa over manglande vegstøtte

Abonnement
Brøytearbeidet starta opp før påske. Dette bildet er frå Tverrdalen.

Snøtøft på Røldalsvegen

Abonnement
Haukelitunnellen (bildet), Vågslidtunnelen og skredoverbygget ved Svandalsflona skal oppgraderast.

Oppgraderer for 340 millionar på Haukelifjell

Abonnement
Wimo Fjellsikring hadde i fjor oppdgrag både ved Hustveit (bildet) og på Solbrekk. Nå startar bergensfirmaet arbeidet med å sikra fjellsida langs Fv 520 i Saudasjøen.

Stenger fylkesvegen i Saudasjøen

I samband med etablering av nye hyttefelt i Sauda må grunneigar sørga for vinterparkering. I reguleringsplanen for Skårastølen hyttefelt er laga til sommarparkeringsplassar i sjølve hyttefeltet, medan grunneigar alt har sørga for meir parkeringsareal på Minnehaugen. Bildet er fleire år gammalt.

Diskuterte vegkryss, gjerding og vinterparkering i hyttefelt-sak

Ifølge ordførar Asbjørn Birkeland håpar på både telefondekking og meir rassikring langs vegen mellom Sauda og Hellandsbygd.

Oppfordrar til å melda frå om ras

Abonnement
Folk på reise i Ryfylke reiser meir med hurtigbåt og mindre med buss, viser tal frå Kolumbus.

Passasjervekst på hurtigbåten

Abonnement
Like over brua i Juvastøl er det spesielt skummelt med tanke på ras. Fjellsida har fleire ”sår” som vitnar om utrasa steinblokker. Frå venstre: Ivar Johannes Handeland, John Berge Ness, Jan Reidar Årtun og Svein Ilstad.

Fryktar nye ras kan ta liv

Abonnement
Ryfylke enda 2019 med ein total opplagsnedgang på eitt eksemplar etter at positive tal i andre halvår nesten utlikna minustala frå vårhalvåret. .

Opplagsvekst i Ryfylke

To av tre lokalaviser auka opplaget siste halvår av 2019. Ryfylke var ei av desse.
Her skal den nye fiberkabelen mellom Rennesøy og England gå, og som skal vere operativ innan utgangen av neste år.

Fiberkabel eitt steg nærare England

Abonnement
Harald Halvorsen Løland og Asbjørn Birkeland argumenterte for nye finansieringsløysingar for Saudatunnelen, då dei deltok på Distriktsnæringsutvalget sitt innspelmøte måndag.

Skattepengar til Sauda-Etne-veg?

Abonnement
Stine Skrunes er prosjektleiar for sykkelsatsinga i Sauda kommune. Nå ber ho saudabuen om å komma med behov og ønsker om framtidige sykkeltiltak.

Ønsker sykkel-innspel

Abonnement
Viss snøen uteblir i lågareliggande område i Svandal, kan det bli aktuelt å flytta heile skikosen opp til Djuvsbotn. Dette bildet er tatt i påken i 2018.

Skituristane får køyre opp til snøen

Abonnement
Stortingspolitikarane Kirsti Leirtrø og Øystein Langholm Hansen (til venstre) og Ingalill Olsen og Sverre Myrli (til høgre) besøkte Sauda onsdag. Her er dei i møte med Bård Lien og Nikolas Njerve frå Sauda vidaregåande skule, og Remy Penev og Steffen Høiland frå LO Nord-Rogaland.

Håper FrP-exit bergar oppkjøringa

Abonnement
To år etter grunnarbeidet på Austarheim blei starta opp, ser området nå slik ut. Bygginga av det nye transformatoranlegget går inn i siste fase. Bildet er tatt frå oversida av det nye anlegget. Det gamle anlegget er i bakgrunnen.

Statnett snart i mål på Austarheim

Abonnement
Gjennom vinteren har delar av vegmalinga på Birkeland blitt skrapa vekk som ei følge av brøyting. Vegvesenet opplyser at det på landsbasis gjennom vegoppmerking blir lagt til rundt 460 tonn med mikroplast som forureinar.

Vegoppmerking forureinar med fleire hundre tonn

Abonnement