Samferdsel

Risa er på plass for å rydda i Nestunnelen. Kor lang tid det vil ta er uvisst.
Nestunnelen:

– Håpar me slepp å stenga tunnelen for trafikk

Abonnement
Fungerande lensmann Thomas Wahl.

Fleire meldingar om råkøyring på moped

Abonnement
Det er ein smal gangveg, utan store mulegheiter til å kome seg unna. Hadde det vore ein sjuåring som møtte ungdomane på moped, kunne det enda katastrofalt, konkluderer politikontakt Øyvind Dybing og Helge Svandal.

Meid over ende av ungdomar på moped – på gang- og sykkelvegen

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

Krev likevel helseattest for eldre bilførarar – inntil vidare

Abonnement
Næringslivet og kommunen samarbeider for å fremma vegprosjektet Sauda – Etne. Ein ny rapport frå rådgivingsfirmaet Asplan Viak kjem med svært positivt nytt for vegforkjemparane. Frå venstre står Harald H. Løland, Sauda Vekst, Tore Småmo, Statkraft, Asbjørn Birkeland, Sauda kommune, Fernando Ramos, Eramet, Svein Ilstad, Sauda Vekst og saudefaldene og Carin Petterson, Eramet. 
Rådgivingsselskapet Asplan Viak har rekna:

 – Saudatunnelen gir ein positiv netto nytte på 590 millionar 2021-kroner

Abonnement
Senterpartiets listetopp til stortingsvalet, Geir Pollestad.

– Eg trur Saudatunnelen har livets rett

Abonnement
Torsdag blir det gratis å kjøra Finnfast, T-sambandet og fire andre vegsamband.

Slutt på bompengar i T-sambandet

Abonnement
Riksveg 13 mellom Tau og Årdal.

Sikrar Rv 13 mellom Tau og Årdal

Abonnement
Sauda vil etter alt å dømme få eit hurtigbåttilbod på minst same nivå som i dag fra januar 2023.

Hurtigbåtstrukturen i Rogaland endeleg vedtatt

Abonnement
Politikontakt Øyvind Dybing og kollegaene hans vil oftare blir å sjå langs vegane dei neste par månadane.

Held eit ekstra auge med sommartrafikken

Abonnement
Som fylkespolitikar er det hurtigbåttilbodet Asle Rafdal (Ap) har jobba desidert mest med. Rafdal kunne i går juble over at fylkespartia nå vil betre båttilbodet i Indre Ryfylke.

Fylkespolitikarane har lytta til Sauda

Abonnement
Torsdag skal samferdselsutvalet sjå på ny rutestruktur for hurtigbåtar. Endeleg vedtak blir gjort i midten av juni av fylkestinget.

Vilje til å bruke 16 millionar meir på båt

Abonnement
Øyaflåt får 1 800 kvadratmeter ny asfalt i år.

Øyaflåt årets asfaltvinnar

Abonnement
HentMeg blei innført i Sauda sommaren 2018. Nå skal det fleksible bussystemet vidareførast.

HentMeg i to nye år

Abonnement
Saudabuen engasjerer seg i hurtigbåtsaka, noko dei 1 041 underskriftene Thormod Gilje tysdag kunne overrekka ordførar Asbjørn Birkeland er synleg bevis på.

1 041 krav om betre båtruter.

Abonnement
Ny fordelingsnøkkel for hurtigbåtar og ferjer er klar.

Lanserer eige båtruteforslag som gir betre tilbod

Abonnement
Det er ikkje lett for førarhunden Lara å hjelpe blinde Anders Slagstad Tveit til fotgjengarfelt, når sebrastripene i vegen ikkje lenger er synleg.

Stillegåande bilar skapar farlege situasjonar for blinde Anders

Abonnement
Det kan bli ventetid på opptil ein time ved Ropeid måndag og torsdag i veka som kje.

Fv 520 kan bli stengt i ein time onsdag og torsdag

Abonnement
Dette blinkskotet er frå i fjor, då brøytemannskapa først såg Røldal i juni.

– Målet er opning 1. mai

Abonnement
Sand og grus blir brukt for å gjera framkomst enklare på vinteren. Men sand og grus blir glatt utan snø. Dette bildet er Lofthus Maskin sin sopebil.

Mindre gatefeiing i år

Abonnement