150 ordførarar, varaordførarar og kommunepolitikarar var i Oslo og protesterte på regjeringas skatteforslag.

Kari Vaage Gjuvsland (varaordførar i Suldal, frå venstre), Bjørn Laugaland (ordførar i Hjelmeland), Asbjørn Birkeland og Gerd Helen Bø (ordførar i Suldal) deltok i demonstrasjonane framfor Stortinget søndag kveld. Foto: Privat.

Asbjørn Birkeland i ordførarprotest

150 ordførarar, varaordførarar og kommunepolitikarar var i Oslo og protesterte på regjeringas skatteforslag.

av Frank Waal

Saudaordførar Asbjørn Birkeland har engasjert seg sterkt i Høgre og Framstegspartiet sitt forslag til Statsbudsjett der det er foreslått store kutt i eigedomsskatteinntektene til distriktskommunane. Blir budsjettforslaget vedtatt vil Sauda kommune på sikt truleg miste 12-13 millionar kroner i årleg eigedomsskatt frå Statnett og smelteverket Eramet.

Asbjørn Birkeland er fornøgd med oppslutninga frå distriktskommunane.

– Det var ei god markering der finanskomiteen hadde møtt opp for å høyre på oss. Det blei halde fleire appellar, opplyser Asbjørn Birkeland.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.