Politikk

Rådhuset er foreslått oppgradert inne i 2022 og 2023.

Foreslår å bruka 358 millionar

Abonnement
Rådmann Rune Kloster Tvedt kunne onsdag presentere eit budsjettforslag med positive økonomiske undertoner.

Sauda kommune er ferdig med slankeprosessen

Abonnement
Asle Rafdal har gitt seg i lokalpolitikken i Sauda, men er motivert og klar for fire år i fylkespolitikken.

Rafdal fornøgd med fylkesverva

Abonnement
Ellen Instefjord frå Sparebankstiftelsen SR-bank overrekker fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal (KrF) synleg bevis på at stiftinga er med på MOR-laget. Overrekkinga skjedde under fylkestinget sitt møte på Hotell Atlantic tysdag..

Mobiliserer mot fråfall i den vidaregåande skulen

Høgrepolitikar Dagfinn Birkeland protesterer mot eiga regjering. Han ber om at skatteutvalrapporten blir skrota umiddelbart, før den skader småkraftinvesteringane i Sauda og i landet generelt.

Ber eiga regjering stoppe rapporten

Abonnement
Kulturminister Trine Skei Grande lova på LLA sitt landsmøte i vår å prioritera dei små lokalavisene i fordelinga av produksjonsstøtte. Her saman med avtroppande generalsekretær i LLA Rune Hetland og LLA sin påtroppande generalsekretær Thomas Bruvik (til høgre).

– Eit løft for lokalavisene

Måndag kom regjeringas forslag til statsbudsjett for 2020, men for Sauda kommune sin del er tala upresise. Kommuneadministrasjonen må gjere eigne utrekningar.

Statsbudsjettet: 

Usikkert korleis Sauda kjem ut

Abonnement
*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/AvisbilderArkiv: Redaksjon/Avisbilder

Kommunalsjefen:

– Å auke bemanninga er ikkje på trappene

Abonnement
Inga-Cecilie Sørheim (til venstre) og Anne Gunhild Waagsbø-Kjellsen meiner fastlegeordninga i Sauda er avhengig av fleire ressursar om tilbodet til saudabuar skal vere i tråd med kva dei har krav på.

Fastlegekrise nasjonalt – legane fryktar for Sauda

Abonnement
Arve Guggedal var bare 20 år då han kjøpte huset i Amdalsvegen. Nå kjøper kommunen huset grunna arbeidet med å utbetre Grønsdalskrysset. 25-åringen har brukt fleire hundre tusen kroner og mange hundre arbeidstimar på oppussing i åra mellom 2014 og 2018.

Kommunen kjøper huset til Arve

Abonnement
Auka grunnbemanning har redusert behovet for tilkallingsvikarar. Vikarutgiftene er likevel store i andre kvartal i år, noko som har samanheng med sommar og ferieavvikling.

Har klart å kutta lønsutgifter

Abonnement
Kristian Landro blir leiar for det nye Utval for lokalsamfunnsutvikling

Landro leiar nytt utval

Abonnement
Eldrerådet føler seg lite lytta til. Frå venstre og rundt bordet: Thormod Gilje, Lars Øverland, Evelyn Austerheim, Ragnhild Ness, Mari S. Aarthun (sekretær), Asle Rafdal og Knut Halland.

Eldrerådet krev svar

Det nye formannskapet vil ha sju faste representantar frå kun to ulike parti. Ordførar Asbjørn Birkeland (til venstre) har fire andre senterpartikollegaer med seg, medan Aps Hallgeir Amdal (Ap) har éin.

Formannskapet:

Sp og Ap tar alle plassane

Abonnement
Sauda kommune har forhandla seg fram til areal for 1000 nye hytter. Lars Reidar Fosstveit (nærast) er ein av grunneigarane som er utbyggingsklare.

Full hyttesiger til Sauda

Abonnement
SV gjorde eit bra val og fekk 5,8 prosent oppslutning. Nå sit dei med nøkkelen for korleis formannskapet blir sjåande ut. Deira listetopp Øyvind Grassdal og partiet må finne ut om dei vil samarbeide med Ap eller Høgre, og korleis dei veg kva dei får ut av eit eventuelt samarbeid.

Formannskapet: SV sit med nøkkelen

Sigrid Bojesen Fatnes blir den nye varaordføraren i Sauda, medan Asbjørn Birkeland fortset som ordførar etter at Senterpartiet fekk reint fleirtal og 53,6 prosent oppslutning ved valet.

Sigrid blir Saudas nye varaordførar

Abonnement
Tysdag, nesten eitt døgn etter at valresultatet var klart, blei det klart at Morten Maldal (nummer to frå venstre), Vegard Birkeland Rød, Jane Nordhagen Ilstad og Silje Eriksen (Senterpartiet) alle er valt inn i det nye kommunestyret. Nærmast kamera sit Eirik Birkeland, lokallagsleiar for Senterpartiet i Sauda. Til venstre ser ein Ivar Johannes Handeland, som var kommunestyrerepresentant for partiet inneverande periode.

Her er det nye kommunestyret

Abonnement
Dagfinn Birkeland i Sauda Høgre (til venstre) ber Høgres fylkesordførarkandidat Ole Ueland om støtte til YSK-linja. Ueland vil ikkje garantere noko nå, men avviser ikkje støtte.

Krev Sauda-støtte

Abonnement
Listetoppane til fylkestingsvalet i Rogaland tok turen til Sauda torsdag for å delta både på konferanse og politisk debatt. Målet om lokalutdanning var det stor einigheit om, men delte meiningar om kor djupt dei er villige til å grave i den fylkeskommunale pengesekken.

”Alle” ønsker lokal utdanning