Politikk

Eigaren av det kvite bustadhuset (i midten) ville helst hatt garasjen heilt inntil den kommunale vegen forbi eigedommen, men har fått dispensasjon til å bygga han éin meter frå asfaltkanten. Foto: Ingvil Bakka.

Stod på sitt – avviste klager

Abonnement
I januar 2019 var formannskapet på synfaring ved ei hytte der eigaren ønska å bygge ut. Framleis pågår saka.

Har prøvd å bygge ut i to og eit halvt år

Abonnement
Asle Rafdal representerer Arbeidarpartiet i Rogaland fylkesting. Nå blir det truleg også fleire møte på han i fylkesutvalet.

Sauda har igjen eit fast medlem i fylkestinget

Abonnement
I fjor haust vedtok politikarane eit 2021-budsjett med eit underskot på 4,25 millionar. Dette trass i kutt på over ti millionar kroner i helsevesenet og 6,5 millionar i oppvekst- og kultursektoren.

Vil bruka 1,5 millionar kroner på å analysera organisasjonen

Abonnement
Ein må ha gjort seg førstehandserfaringar for å kunne ta gode avgjerder om transporttilbodet, meiner leiar i samferdselsutvalet i Rogaland fylkeskommune, Alexander Rügert-Raustein (MDG).

Fylkespolitikarar testa transporttilbodet: – Viktig læring for oss

Abonnement
Statens vegvesen sitt Sauda-kontor har base på Rådhuset. Katrine Tungland er tilsett ved kontoret.

Avlyser nedlegginga av trafikkstasjonen i Sauda

Abonnement
Formannskapet var ikke fornøgd med framlegget til nytt innkjøpsreglement og utsette behandlinga av saka.

Vil rydda i regelverket – utsette saka

Abonnement
Håvard Handeland og Linde Espeland skal representere Sauda og Ryfylke i ungdommens fylkesråd. 

Saudaungdommar med ambisjonar

Fire personar skal ha mista livet i storminga av Kongressen i Washington onsdag kveld, norsk tid.

Amerikanar Paul Calvert om storminga av Kongressen:

– Det er ein fortvilande situasjon

Abonnement
Rådmann Rune Kloster Tvedt informerte kommunestyret at Sauda kommune for andre gong på kort tid har blitt felt av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa).

Kommunen felt av Kofa igjen: – Me kan ikke halde på slikt

Abonnement
Illustrasjonen viser korleis eit nytt og oppgradert Gamle Torget kan bli sjåande ut.

Satsar friskt i sentrum

Abonnement
Kommunestyret vedtok onsdag budsjett og økonomiplan, utan dei store endringane frå da formannskapet gjorde sitt vedtak.

Opprettheldt kuttet i helsesektoren

Abonnement
Debatten om kraftlinjer i Etne har fått stor spalteplass i lokalavisa Grannar.

Etne ber Statnett bygge master i Sauda

Abonnement
Dette satellittbildet viser dei to gardsbruka som har kommunal veg tett på gardstuna. Bebuarane ønsker ny vegtrasé forbi gardsbruka, langs skogbeltet på høgre side.

Ønsker vegen vekk frå gardstuna på Fiveland

Abonnement
Vi ryfylkingar er stort sett tilfredse med livet, og er meir aktive enn gjennomsnittet i Rogaland. Her er stemninga god under dei populære Saudadagane.

Ryfylkingar er mest fornøgde med livet

Abonnement
Sigrid Bojesen Fatnes, Morten Maldal og Vegard Birkeland Rød ber om forståing for at politikarane må ta vanskelege val når kommunen sine inntekter er under sterkt press.

– Må kutte ein plass når alle seier det same

Abonnement
Tilsette i helsevesenet fortel om travle arbeidskvardagar der dei alt i dag må gjera uverdige val grunna tidspress. Det hender dei må be pasientar tissa i bleia. Nå blir det lagt opp til at helsevesenet må kutta godt over ti millionar neste år. – Kva skal vekk? Kven skal me ikkje hjelpa? spør Heidi Espevik, Liv Rike Birkeland og Bente Handeland.

Kommunebudsjett-forslaget:

– Blir tvinga til å ta uverdige val

Abonnement
Hellandsbygd Bygdautval etterlyser ei oppgradering av Slettedalsvegen med fast dekke og fleire møteplassar og ber kommunestyret legga inn fire millionar kroner til føremålet i økonomiplanen for 2021-2024.

Hedlingane ønsker vegopprusting

Abonnement
Aud Hege Jørgensen Hebnes, Dagfinn Birkeland og Filippo Ballarin i Sauda Høgre er i dialog med Ap og SV og håpar dei tre partia kan stille seg bak eit felles budsjettforslag. Det vil likevel ikkje vere nok til å sikre fleirtal.

Bekymra over kommuneøkonomien

Abonnement
Grunneigar Sverre Gustav Birkeland rettar skarp kritikk mot kommunens handtering av industriområdet på Birkeland.

Industriområdet på Birkeland:

– Heile området er skusla vekk

Abonnement