Politikk

Senterpartiets listetopp til stortingsvalet, Geir Pollestad.

– Eg trur Saudatunnelen har livets rett

Abonnement
Her på biblioteket er det no muleg å tidlegstemme ved stortingsvalet, men ein må avtale tid på førehand.

Nå kan du stemme her

Abonnement
Alle hyttene i Dagsturhyttprosjektet har felles design og er på 15 kvadratmeter innvendig, med ei enkel utforming med éi dør og vindauger. Bildet er frå hytta på Hyllestad.

Utsette dagsturhytte-vedtak

Abonnement
Rune Kloster Tvedt måtte opp og forsvara seg då han blei sterkt kritisert for sin versjon av situasjonen ved Sauda legesenter.
Legesituasjonen - tema i kommunestyret:

Politikarane etterlyser den heile, brutale sanninga

Abonnement
To pausar med «fem minutt» med interne og uoffisielle diskusjonar måtte til før fleirtalet av politikarane blei einige om kompromisset.

Ønsker ny områdeplan raskt – og at utbyggar får starta

Abonnement
Ordførar i Strand kommune, Irene Heng Lauvsnes, ligg ifølge ei meiningsmåling gjort av Norstat for NRK an til stortingsplass til hausten.

Arbeidarpartiet styrkar seg i Rogaland

Formannskapet legg endringane i kommuneplanens arealdel ut til offentleg ettersyn og høyring.

Nå blir det endringar i den nye kommuneplanen

Abonnement
Formannskapet vil ha dagsturhytte ved Hådlå (svart merke) i Fløgstadåsen.

470 000 kroner til dagsturhytte

Abonnement
Kun éin av seks tilsette fastlegar ved Sauda legesenter er per i dag i arbeid, og kommunen opplever store utfordringar med å skaffe vikarlegar.
Legemangel ved Sauda legesenter:

– Legevaktordninga må vurderast på nytt

Abonnement
Utval for samfunnsutvikling, her ved utvalsleiar Kristian Landro (KrF), gjekk inn for midlertidig byggestopp i Svandal, men meiner kommuneadministrasjonen bør få på plass delvis utbygging likevel.

Ønsker byggestopp med mulegheit for unntak

Abonnement
Som fylkespolitikar er det hurtigbåttilbodet Asle Rafdal (Ap) har jobba desidert mest med. Rafdal kunne i går juble over at fylkespartia nå vil betre båttilbodet i Indre Ryfylke.

Fylkespolitikarane har lytta til Sauda

Abonnement
Lisa Marie Ness Klungland ligg an til å bli èin av i alt tre representantar frå Vindafjord på Stortinget etter valet i haust.
Stortingsvalet 2019:

Senterpartiet i medvind, Venstre nesten utradert i Rogaland

Abonnement
Eigaren av det kvite bustadhuset (i midten) ville helst hatt garasjen heilt inntil den kommunale vegen forbi eigedommen, men har fått dispensasjon til å bygga han éin meter frå asfaltkanten. Foto: Ingvil Bakka.

Stod på sitt – avviste klager

Abonnement
I januar 2019 var formannskapet på synfaring ved ei hytte der eigaren ønska å bygge ut. Framleis pågår saka.

Har prøvd å bygge ut i to og eit halvt år

Abonnement
Asle Rafdal representerer Arbeidarpartiet i Rogaland fylkesting. Nå blir det truleg også fleire møte på han i fylkesutvalet.

Sauda har igjen eit fast medlem i fylkestinget

Abonnement
I fjor haust vedtok politikarane eit 2021-budsjett med eit underskot på 4,25 millionar. Dette trass i kutt på over ti millionar kroner i helsevesenet og 6,5 millionar i oppvekst- og kultursektoren.

Vil bruka 1,5 millionar kroner på å analysera organisasjonen

Abonnement
Ein må ha gjort seg førstehandserfaringar for å kunne ta gode avgjerder om transporttilbodet, meiner leiar i samferdselsutvalet i Rogaland fylkeskommune, Alexander Rügert-Raustein (MDG).

Fylkespolitikarar testa transporttilbodet: – Viktig læring for oss

Abonnement
Statens vegvesen sitt Sauda-kontor har base på Rådhuset. Katrine Tungland er tilsett ved kontoret.

Avlyser nedlegginga av trafikkstasjonen i Sauda

Abonnement
Formannskapet var ikke fornøgd med framlegget til nytt innkjøpsreglement og utsette behandlinga av saka.

Vil rydda i regelverket – utsette saka

Abonnement
Håvard Handeland og Linde Espeland skal representere Sauda og Ryfylke i ungdommens fylkesråd. 

Saudaungdommar med ambisjonar