Politikk

Distriktspolitisk debatt i Folkets Hus onsdag kveld. Frå venstre: Debattleiar Tom Hetland, Sp-politikar Per Olaf Lundteigen, Eramets Kåre Bjarte Bjelland, bygdeforskar Bjørn Egil Flø og Høgre-politikar Ola S. Apeland.

Forventar meir til Sauda etter regjeringsskiftet

Abonnement
Renoveringa av rådhuset er i gang. Kommuneleiinga meiner at verken nedskalerte prosjekt, fortsatt bruk eller å slutta å bruka rådhuset er realistiske alternativ.

Renoveringa av Sauda rådhus: Kommunen mangla rimelegare alternativ

Abonnement
Formannskapet med møtesekretær Solfrid Handeland og rådmann Rune Kloster Tvedt. Slik stemte dei: Silje Eriksen (nei), Kristian Landro (ja), Sigrid B. Fatnes (nei), Vegard B. Rød (nei), Siv Hege Lund (nei), Hallgeir Amdal (nei) og Knut Morten Ask (ja). Møtet blei halde i tredje etasje i sjukehusbygget.

Formannskapet splitta i skuter-saka

Abonnement
– Sauda Installasjon kan leige tenester fra dei som alt har skuterløype, meiner Sauda kommune.

Innstiller på å avslå skutersøknad ein gong til

Abonnement
Høgres Aud Hege Jørgensen Hebnes (innfelt) meiner ein bør prøva å få prisen på oppussinga av rådhuset endå meir ned.

Ja til meir rådhus-pengar – med ein bismak

Abonnement
Sauda kommune vil frå og med i morgon, laurdag, eiga 25 prosent av aksjane i selskapet Folkeheisen Sauda AS. Slik ser ein føre seg gondolbanetraseen. Leilegheitsplanane til Sauda skisenter er også teikna inn.

Kommunen kjøper Folkeheisen-aksjar

Abonnement
Det innvendige rivingsarbeidet i rådhuset er godt i gang. I morgon får formannskapspolitikarane ei stor ekstrarekning på bordet.

Rådhus-renoveringa blir fleire millionar dyrare enn førespegla

Abonnement
Sps Asbjørn Birkeland (frå venstre), SVs Øyvind Grassdal og Aps Hallgeir Amdal håpar og trur at både dei som politikarar og saudabuen i gata vil merka regjeringsskiftet på fleire vis.

– Slik vil me merka regjeringsskiftet

Abonnement
Mimir Kristjánsson frå Raudt er éin av dei 14 frå Rogaland som blir stortingsrepresentant dei neste fire åra.

Desse blei valt inn på Stortinget frå Rogaland

Abonnement
Asbjørn Birkeland (Sp) er glad for partiets framgang, her under valvaken på Sauda Klubb. Hallgeir Amdal (Ap) og Siv Hege Lund (Ap) diskuterer valresultata i bakgrunnen.

Ser på Sp-framgangen i Sauda som ei tillitserklæring

Abonnement
Aud Hege Jørgensen Hebnes (H) må jobbe fram smilet undre valvaken i Sauda Klubb. For Asbjørn Birkeland (Sp) og Siv Hege Lund (Ap) kjem smilet av seg sjølv.

Skuffa over Høgre-tilbakegang, men rosar valdeltakinga i Sauda

Abonnement
Øyvind Grassdal (SV) er fornøgd kort tid etter klokka 21 valdagen. Per Aksel Birkeland (Sp) og Morten Maldal (Sp) i bakgrunnen følger spent med på storskjermen under valvaken på Sauda Klubb.

Lokale SV- og Sp-politikarar er fornøgd

Abonnement
Lokale Ap-folk frå både Sauda og Suldal på valvake på Sauda Klubb. Frå venstre: Remy Penev, Stian Ollila, Arin Erikssøn, Morten Bakken og Håvard Handeland.

Fornøgde Ap-folk på valvake i Sauda

Abonnement
Mest jubel i Ap- og Sp-leiren på valvaken på Sauda Klubb da dei første prognosane nasjonalt kom like etter klokka 21 i kveld.

Ap fekk flest stemmer i Sauda

Abonnement
Det ligg an til kamp om stortingsplassen mellom Tom Kalsås (Ap) til høgre og Aleksander Stokkebø (H). I den siste meiningsmålinga ligg Kalsås eitt prosentpoeng foran.

Ny meiningsmåling: Høgre og Ap knivar om fjerdemann i Rogaland, SV inne på fast plass

Abonnement
Selskapet Hy2gen har gjennomført mulegheitsstudie til etablering av ein ammoniakkfabrikk på Birkeland i Sauda. Prosjektet får brei politisk støtte, og blir skildra som eit eksempel til etterfølging av sentrale politikarar som Geir Pollestad (innfelt).

Ammoniakkfabrikk: – No har Sauda sjansen til å få ei enormt viktig etablering!

Abonnement
Slik ser Sauda Skisenter for seg framtida i nedre del av alpinanlegget.

Politikarane ueinige om kommunen skal eige gondolbanen

Abonnement
Utval for samfunnsutvikling vil ha minigolfanlegg ved Andedammen. Dei som stemte var: Per Aksel Birkeland (Sp), Silje Eriksen (Sp), Knut Morten Ask (Sp), Kristian Landro (KrF), Aud Jorunn Nymark (Ap), Hallgeir Amdal (Ap) og Dagfinn Birkeland (H).
Sette til side administrasjonen si innstilling:

Politikarane i USU einige om JA til minigolf ved Andedammen

Abonnement
Fleire av fylkestoppane trekker fram Saudatunnelen, vegløysinga mellom Sauda og Etne, og hurtigbåtsatsing som spesielt viktig for Sauda.
Stortings- og sametingval 2021:

Slik vil listetoppene til stortingsvalet betra kommunikasjonsårer til og frå Sauda

Abonnement
Vegen over Fiveland går tvers gjennom det eine gardstunet. Vegen vil få markert auke i trafikken dei neste åra på grunn av hyttebygging og restaureringsarbeid av damanlegg lenger opp i dalen.

Spleiselag kan sikre ny vegtrasé på Fiveland

Abonnement