Politikk

Skal storfe kunne gå fritt rundt i store og tettbygde hyttefelt? Illustrasjonsfoto.

Stiller spørsmål ved ku-sikkerheta i Nordstøldalen

Abonnement
Valansvarleg i Sauda kommune, Kathrine Fristad, opplever at stadig fleire saudabuar vel å førehandsstemme.

Så mange valde å stemme i Sauda

Abonnement
Partia i Sauda er einige om ein del, men dei har også sine eigne fokusområde.

Dette er partia i Sauda spesielt opptatt av dei neste fire åra

Abonnement
Kven av desse vil sette seg ned og prate med kvarandre når valresultatet er klart måndag kveld?

Dette svarar partia i Sauda om kven dei vil inngå samarbeid med

Abonnement
Fleire parti har ingen ønske om å gjere noko med skulestrukturen i Sauda. Andre parti ønsker å ta dette opp til vurdering.

Vil partia endre skulestrukturen i Sauda: Dette svarer partia

Abonnement
Fordeling av goder og byrder er ein sentral del av politikken.

Slik vil partia spare pengar, og dette vil dei bruke meir pengar på i Sauda

Abonnement
Legevakt vil bli ei politisk sak som skal opp til behandling i Sauda kommune i løpet av hausten. Arkivfoto.

Dette vil partia gjere med legevakt og den ustabile legesituasjonen i Sauda

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

Dette vil partia gjere for å få eit meir levande og innbydande Sauda sentrum

Abonnement
Harald Halvorsen Løland (Sp) er fremst i rekka av utfordrarane, ifølge den siste meiningsmålinga til Stavanger Aftenblad.

Harald H. Løland (Sp) nær ein plass i fylkestinget

Abonnement
Samtlege seks parti som stiller liste til kommunestyrevalet i Sauda stilte opp i valdebatt i Folkets Hus tysdag kveld. Espen Geelmuyden Rød var debattleiar.

Ap og H utelukker ikkje at dei vil parkere Sp i Sauda

Abonnement
Sauda Høgre har, ifølge meiningsmålinga som er gjort for Ryfylke, greidd å halde 83 prosent av sine velgarar frå valet i 2019. Her er Dagfinn Birkeland, Filippo Ballarin og Aud Hege Jørgensen Hebnes i eit tidlegare møte i partiet.

Høgre- og KrF-velgarane mest lojale

Abonnement
Sauda Vekst-leiar Endre Abotnes har tatt opp tradisjonen med at Sauda Vekst arrangere lokal valdebatt. Arenaen blir Folkets Hus tysdag kveld.
Klar for kveldens valdebatt:

Endre håpar han fyller Folkets Hus

Abonnement
Hoppgruppa til Sauda idrettslag har store planar om ei omfattande oppgradering og modernisering av Brattebakken hoppanlegg.

Kommunen forskotterer to millionar til hoppanlegg i Sauda

Abonnement
Det blir ny utlysing av hurtigbåttilbodet i Ryfylke, men nå med halvert kontraktstid.

Hurtigbåtanbodet i Ryfylke går ut på anbod

Abonnement
Samferdselsutvalet behandla onsdag ei ny sak om konkurranse om drift av rutetilbod med hurtigbåt i Ryfylke. Arkivfoto.

Går inn for treårig hurtigbåtkontrakt

Abonnement
Utebadeanlegget blir sett på som viktig for både barn og unge og for attraktiviteten til Sauda som bustad og turistmål. Partia Sp, Ap og KrF er einige om å skjerma badeanlegget i den pågåande kuttprosessen. Arkivfoto.

Desse kuttforslaga vil politikarane stryka

Abonnement
Søknaden om å få bygga ei 16 kvadratmeter stor badstue i Tengdal har blitt ein disputt mellom Statsforvaltaren og lokale styresmakter.

– Kva er det Statsforvaltaren er så redd for? At det skal springa nakne folk att og fram over stien?

Abonnement
Fleirtalet i Utval for samfunnsutvikling meiner huseigaren kan få søka om dispensasjon for å behalda taket med raud teglstein.
Politikarane forbarma seg over huseigar:

Skifta tak og fekk beskjed om at det var lagt på feil tak

Abonnement
Samferdselsutvalet behandlar onsdag ei ny sak om konkurranse om drift av rutetilbod med hurtigbåt i Ryfylke.

Tilrår hurtigbåtkontrakt på 3+1+1 år i Ryfylke

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

Feilbudsjettering set krokfot på Helse og velferd-sparing

Abonnement