Politikk

Sauda kommune har forhandla seg fram til areal for 1000 nye hytter. Lars Reidar Fosstveit (nærast) er ein av grunneigarane som er utbyggingsklare.

Full hyttesiger til Sauda

Abonnement
SV gjorde eit bra val og fekk 5,8 prosent oppslutning. Nå sit dei med nøkkelen for korleis formannskapet blir sjåande ut. Deira listetopp Øyvind Grassdal og partiet må finne ut om dei vil samarbeide med Ap eller Høgre, og korleis dei veg kva dei får ut av eit eventuelt samarbeid.

Formannskapet: SV sit med nøkkelen

Sigrid Bojesen Fatnes blir den nye varaordføraren i Sauda, medan Asbjørn Birkeland fortset som ordførar etter at Senterpartiet fekk reint fleirtal og 53,6 prosent oppslutning ved valet.

Sigrid blir Saudas nye varaordførar

Abonnement
Tysdag, nesten eitt døgn etter at valresultatet var klart, blei det klart at Morten Maldal (nummer to frå venstre), Vegard Birkeland Rød, Jane Nordhagen Ilstad og Silje Eriksen (Senterpartiet) alle er valt inn i det nye kommunestyret. Nærmast kamera sit Eirik Birkeland, lokallagsleiar for Senterpartiet i Sauda. Til venstre ser ein Ivar Johannes Handeland, som var kommunestyrerepresentant for partiet inneverande periode.

Her er det nye kommunestyret

Abonnement
Dagfinn Birkeland i Sauda Høgre (til venstre) ber Høgres fylkesordførarkandidat Ole Ueland om støtte til YSK-linja. Ueland vil ikkje garantere noko nå, men avviser ikkje støtte.

Krev Sauda-støtte

Abonnement
Listetoppane til fylkestingsvalet i Rogaland tok turen til Sauda torsdag for å delta både på konferanse og politisk debatt. Målet om lokalutdanning var det stor einigheit om, men delte meiningar om kor djupt dei er villige til å grave i den fylkeskommunale pengesekken.

”Alle” ønsker lokal utdanning

Sauda kommune nærmar seg slutten av forhandlingane med fylkesmannen. Fylkesmannen godkjenner mykje av næringsarealet, ein del av det nye bustadarealet og er på glid når det gjeld nye hyttefelt i Sauda. Ordførar Asbjørn Birkeland opplyser at kommunen nå prøver å få aksept for 650 nye hytter i staden for 1000 nye.

Sauda får kommuneplan-gehør

Abonnement
Samtlege sju lokale parti som stiller politiske lister i Sauda, bortsett frå Venstre, var representert i panelet da Pensjonistforbundet og Sauda Pensjonistforening onsdag inviterte til politisk debatt.

Ser behovet for meir eldreomsorg

Abonnement
Ordførar Asbjørn Birkeland er tydeleg på at Sauda Senterparti ikkje kjem til å foreslå å legge ned Risvoll skule, og at dei heller ikkje kjem til å støtte forslag som måtte komme frå andre parti. Arkivfoto.

Ordføraren om skulestruktur: – Foreslår ikkje skulenedlegging

Abonnement
Ordførarkandidat Hallgeir Amdal (Ap) seier at partiet hans er delt i saka om skulestruktur: – Innad i Sauda Arbeidarparti er det ulike meiningar om skulestrukturen. Derfor gir me ikkje ein garanti om at alle grunnskulane skal bestå. Men samtidig meiner eg at det er alt for tidleg nå å ta ein ny skulestrukturdebatt med det første, seier Hallgeir Amdal.

Ap er delt i skulesaka

Abonnement
Listetoppane til Sauda Høgre, Dagfinn Birkeland og Aud Hege Jørgensen Hebnes, meiner Sauda kommune på sikt ikkje vil ha råd til å oppretthalde dagens skulestruktur. Etter valet vil dei ha med dei andre partia på ein skuledebatt. Foto: Frank Waal.

Skulestruktur: Trur éin skule er det beste

Abonnement