Politikk

Ni prosent av alle reiser i Sauda skjer med sykkel, viser ein rapport utarbeidd for Transportøkonomisk institutt i 2017. Føresetnadene for å auka sykkelbruken er imidlertid svært gode.

– Kan bli Norges beste sykkelkommune

Abonnement
Sauda hamnar på tredjeplass i Kommunal Rapport si rangsering av dei kommunale pleie- og omsorgstenestene i Norge. Blant dei som nyt godt av dei kommunale helsetenestene i Sauda er Aud Opheim (ståande) og Sonja Birkenes, som ved avdeling C på Åbøtunet får god hjelp frå hjelpepleiarane Mona Selfors og Linn Kalvik.

Kommunebarometeret 2020:

Sauda skårar høgt innan pleie og omsorg

Abonnement
Korona har gitt rådmann Rune Kloster Tvedt (til venstre) og økonomisjef Roy Ove Kvernenes økonomiske bekymringar. Nå får dei litt økonomisk drahjelp til å få setta i gang kommunale prosjekt.

1,9 millionar til kommunale prosjekt

Abonnement
Rådmann Rune Kloster Tvedt ser behov for kutt i det kommunale tenestenivået neste år, men vil ikkje antyde eit beløp i dag.

Rådmannen varslar kutt

Abonnement
Sauda har nå fått ny kommuneplan som skal vera kommunen sitt overordna styringsdokument i alle lokal utviklingsprosjekt dei komande ti åra.

Inngjekk kommuneplan-kompromiss i tolvte time

Abonnement
Både saudaordførar Asbjørn Birkeland og fylkesordførar Marianne Chesak jobber opp mot stortinget for å få stortingsfleirtalet med på å sikre meir pengar til hurtigbåt i Rogaland.

Fylkesordføraren ønsker godt hurtigbåttilbod til Sauda

Abonnement
Grunneigarane Osmund Svandal (til venstre) og Ola Djuv ønsker å legga til rette for nær 650 nye hytter i Svandalsfjella. Dei meiner den nye kommuneplanen bare gjer det realistisk å få bygd 100-150 nye hytter.

Grunneigarar fryktar at hyttefeltplanar raknar

Abonnement
Dei fire barnehagane i Sauda opnar igjen måndag. Både barn og tilsette skal tilbake til kvardagen igjen, ein kvardag som likevel ikkje blir heilt som før – ennå. Illustrasjonsfoto.

Krevande barnehageopning

Abonnement
I samband med etablering av nye hyttefelt i Sauda må grunneigar sørga for vinterparkering. I reguleringsplanen for Skårastølen hyttefelt er laga til sommarparkeringsplassar i sjølve hyttefeltet, medan grunneigar alt har sørga for meir parkeringsareal på Minnehaugen. Bildet er fleire år gammalt.

Diskuterte vegkryss, gjerding og vinterparkering i hyttefelt-sak

Vil Sauda ha enorme mengder turistar og alt arbeidet det fører med seg, med tilrettelegging, drift og miljøpåverknad? Bildet er frå den offisielle opninga av turistanlegget i Allmannajuvet i september 2016.

Reiselivet og Sauda på statusjakt

Abonnement
Fosstveitdammen har eit stort vedlikehaldsbehov. I tillegg oppfyller den ikkje nye krav til ein dam reint konstruksjonsmessig. Derfor må dameigar Sauda kommune foreta seg noko.

Skal vurdere ulike Fosstveit-alternativ

Abonnement
Frå hytta i Djuvsbotn kan Terje Bøifot spenna på seg toppturskia rett utanfor hyttedøra si. – Eg har ikkje årskort i skitrekket, for eg liker best å gå opp bakkane, seier han.

Terje og hyttefolket legg igjen millionar i saudasamfunnet

Abonnement
Optimisme, pågangsmot og glede i april 2019. Styreleiar Eyvind Stueland i Tveittunet mottar 250 000 kroner frå Sivert Sørnes (til venstre) i Sparebankstiftelsen Sauda. Styrenestleiar Leif Sandnes til høgre. Ti månader seinare gir styret opp.

Styret i Tveittunet har trekt seg

Abonnement
Harald Halvorsen Løland og Asbjørn Birkeland argumenterte for nye finansieringsløysingar for Saudatunnelen, då dei deltok på Distriktsnæringsutvalget sitt innspelmøte måndag.

Skattepengar til Sauda-Etne-veg?

Abonnement
Norske kraftkommunar, inkludert Sauda, får behalde kraftinntektene, etter regjeringas retrett.

Regjeringa skrinlegg Kraftskatteutvalets forslag

Abonnement
Partieiar i SV, Audun Lysbakken, uttrykte glede over at Framstegspartiet ikkje lenger er med og styrer Norge då han innleia den politiske debatten i Rogaland SV sitt fylkesårsmøte i Sauda laurdag. Han la ikkje skjul på større ambisjonar for den raudgrøne sida ved neste stortingsval, men såg òg at det er ein jobb å gjera for å få opposisjonspartia til å gå i takt.

− Industrien er absolutt ein del av løysinga på klimautfordringane

Abonnement
Den 79 år gamle damkonstruksjonen på Fosstveit krev totalrenovering. NVE ber Sauda kommune foreta seg noko.

Må bruke millionar på Fosstveitdammen

Abonnement
Vegen er vinterstengt – utan snø. Aps Hallgeir Amdal ønsker å gjera hytte- og frilftsområdet Breiborg meir tilgjengeleg, spesielt når det er lite snø i låglandet.

For langt til Breiborg-snøen

Abonnement
Det er full driftsstans i Sauda Skisenter på grunn av lite snø. Fram til 5. februar er det meldt mildvêr og all nedbør som regn.

Fortviler over snømangel

Abonnement
Ein grunneigar vil selga delar av eigedommen sin ved Rødstjødna, men ønsker å behalda bustadhus, gardsplass, garasje, båtfeste og vegrett ned til tjødna. Den aktuelle kjøparen får styrka gardsdrifta si gjennom å få meir disponibelt areal.

Gav fleire dispensasjonar

Abonnement