Politikk

Sauda kommune ser ut til å auka kraftinntektene sine frå 100 til 260 millionar kroner frå 2022 til 2023.

Kraftinntektene til kommunen til himmels: Aukar frå 100 til 260 millionar kroner i 2023

Abonnement
Varaordførar Sigrid Bojesen Fatnes, her saman med ordførar Asbjørn Birkeland, søker permisjon frå sine politiske verv medan ektemann Eirik Daniel Fatnes fungerer som kommunedirektør.

Varaordførar Sigrid Bojesen Fatnes søker permisjon

Abonnement
Ordførar Asbjørn Birkeland har ingen planar om å legga kommunen si konsesjonskraft ut på billegsal til eigne innbyggarar.

– Har ikkje drøfta billeg konsesjonskraft til saudabuen

Abonnement
Klima og miljøminister Espen Barth Eide (nærmast) meiner kraftsituasjonen ikkje bør skremme Iverson eFuels frå ei etablering i Sauda. Her i samtale med hub-koordinator i Iverson eFuels, Gunnar André Gauthun, Thor Magnus Rovik (bakerst) og ordførar Asbjørn Birkeland (til høgre).

Milliardfabrikken på Birkeland: – Kraftprisen er ei utfordring

Abonnement
Eramet Norway og Northern Lights skrev tysdag under på ein ny samarbeidsavtale. Til stade var også klima- og miljøminister Espen Barth Eide (i midten). Til høgre styreleiar i Eramet Norway, Bjørn Kolbjørnsen. Til venstre administrerande direktør i Northern Lights, Børre Jacobsen.

Eramet Norway har inngått nytt og ambisiøst samarbeid: – Målet er å bli klimanøytrale

Abonnement
Ordførar Asbjørn Birkeland er glad for at arbeidet med å etablera ei straumstøtteordning for næringslivet no ser ut til å lukkast.
Ordførar Asbjørn Birkeland:

Gler seg over straumstøtte til næringslivet

Abonnement
Sauda første kvinnelege ordførar, Anne Marie Brekke.

Kvinner i Saudapolitikken frå 1900 til idag

Nordmenns kredittgjeld auka med nær to milliardar kroner i fellesferien, visar tal fra Norsk Gjeldsinformasjon.

Forbruksgjelda har auka

Abonnement
Våre ambisjoner er klare. Vi skal kutte utslipp, skape jobber og sikre folk og bedrifter nok ren og rimelig kraft.

Ren og rimelig kraft til folk og industri

Abonnement
Vil regnbogeflagget, også kalla Pride-flagget, snart vaie over rådhustaket?

Meiner Sauda kommune bør flagge med Pride-flagget

Abonnement
Valurner i samband med kommune- og fylkestingsvalet i 2019. Det er dette valet SSB har sett nærmare på.

Undersøking: Kvinner stemmer i større grad på venstresida

Abonnement
Næringsminister Jan Christian Vestre besøkte Sauda tysdag. Han skildrar besøket som inspirerande, og vedgår at regjeringa har fått utfordringar dei må ta tak i, for å stimulere etableringar av grøn industri.
Næringsministeren om ammoniakkfabrikk i Sauda:

– Et ambisiøst prosjekt som eg heiar på

Abonnement
Finanspolitisk talsperson Geir Pollestad i Senterpartiet gler seg over at finanskomiteen går inn for ei skjerping av det nasjonale jordvernmålet.

Finanskomiteen på Stortinget vil skjerpa jordvernmålet

Abonnement
Statnett vil truleg likevel ende opp med skatterekninga for grunnen der kraftlinjer går, etter at finansministeren varslar lovendring.

Grunneigarar får likevel ikkje kraftlinje-skatt

Abonnement
Elin Brekke har møtt i kommunestyret i Sauda fleire gonger i inneverande periode.

Sps Elin Brekke søker fritak

Abonnement

Arne Bergsvåg har takka nei til attval etter over 30 år i politikken.

Bergsvåg takkar av som politikar

Abonnement
Kommunegrensa mellom Etne og Sauda går i dag «midt i» Reisnfossvatnet. Det vil Etne ha slutt på.

− Me vil ha tilbake Reinsfossvatnet

Abonnement
Dagsturhytta skal etter planen vera klar til bruka alt komande haust.

Kommunestyret ikkje samstemt om dagsturhytte

Abonnement
Vegard Birkeland Rød (Sp) meinar det er innlysende at oppussinga av rådhuset blir ei kostbar affære.

Ikke sjokka over budsjettsprekk på rådhuset

Abonnement
Øyvind Grasdal meinar Norsk sykepleierforbund rakkar ned på dyktige helsefagarbeidarar.
Endringar i «Nattpatruljen»: 

– Dette er ein profesjonskamp

Abonnement