Politikk

Regjeringa vil kompensera meirutgifter kommunane hadde til handteringa av pandemien.

Sauda får koronamillionar frå regjeringa

Abonnement
Asle Rafdal.

Rafdal fekk tredjeplassen

Abonnement
Formannskapet bad onsdag kommuneadministrasjonen å vurdere ulike alternativ når det gjeld drift og organisering av legevakt og legetenestene i Sauda.

Politikarane støtta ny evaluering av legevakta

Abonnement
Høgres Aud Hege Jørgensen Hebnes og Dagfinn Birkeland meiner at Sauda kommune må støtta innbyggarar, hyttefolk og bedrifter som vil gå i gang med tiltak for å spara straum. Dei ønsker også at folk med utfordrande økonomi får ekstra pengestøtte til slike tiltak.
Budsjettarbeidet er i gang:

Vil bruka ti millionar på enøk-støtte til innbyggarar, hyttefolk og bedrifter

Abonnement
Dagfinn Birkeland (H) meiner han i kommunestyret tidlegare har advart mot gjeldsutviklinga innan vatn, avløp og renovasjon.
Stor auke i kommunale avgifter:

– Det var jo det eg sa!

Abonnement
Saudabuen må pårekna ein kraftig auke i kommunale avgifter i 2023.

Nei, det er ingen kommafeil. Vatn, avløp og renovasjon ligg an til å bli 7 400 kroner dyrare neste år.

Abonnement
Filippo Ballarin er økonomisjef i Etne kommune i dag. Frå nyttår blir han konstituert kommunedirektør.

Filippo konstituert som kommunedirektør i Etne

Abonnement
Budsjettforslaget er på 61 sider og ligg tilgjengeleg på nettsidene til Sauda kommune.

Nå startar budsjettdiskusjonane for alvor

Abonnement
Konstituert fylkesdirektør Håkon Schwalb i Rogaland fylkeskommune.

Kraftinntektene bergar også fylkeskommunen sitt budsjett

Abonnement
Harald Halvorsen Løland er busett på Løland ved Vanvik i Suldal kommune. Til dagleg jobbar han som mulegheitsutviklar i Sauda kommune. Arkivfoto.

Harald valt inn som nummer fire på Rogaland Sp-lista

Abonnement
Konstituert kommunedirektør Eirik Daniel Fatnes bad kommunestyret utsette saksbehandlinga om auke i kommunale leigesatsar. Arkivfoto.
Diskuterte kommunale husleigesatsar:

Utsette husleigeauke etter massivt press – frå seg sjølv

Abonnement
I halvanna år har arbeidsfolk jobba på spreng med å renovera det over 80 år gamle rådhusbygget i Sauda. Uføresette utgifter og ekstraarbeid gjer at prislappen blir stadig høgare. Politikarane må nok ein gong løyva meir pengar til renoveringa.
Renoveringa av rådhuset:

Ny budsjettsmell og meir venting

Abonnement
Monika Kvilhaugsvik (i raudt) besøkte Nav i Sauda i mars 2019. Nå ligg ho an til å toppa Rogaland SV si valliste neste haust.

Karmøybu toppar SV-lista

Abonnement
Hallgeir Amdal har vore aktivt med i saudapolitikken sidan 2007. Han meiner tre periodar er nok og håpar at yngre krefter kan ta over.
Kommune- og fylkestingvalet 2023:

Hallgeir (67) gir seg etter 12 år

Abonnement
Paul Løyning er i dag leiar i Sauda Høgre. Ved kommunevalet om eitt år står han øvst på partiet si valliste.

Paul (30) er Høgres nye mann på toppen

Abonnement
Linde Espeland fortset som leiar i ungdomsrådet, men ungdomsrådet har fått nye medlemmar.

Nye i ungdomsrådet

Abonnement
Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) skal ha ein modell for straumstøtte til bedriftene på bordet. Den skal først presenterast for partane i arbeidslivet.

Vestre kallar inn til nytt møte om straumstøtte til bedriftene

Abonnement
Eirik Daniel Fatnes er konstituert som kommunedirektør i påvente av at ny kommunedirektør bli fast tilsett.

Fatnes inn og Fatnes ut

Abonnement
Asle Rafdal frå Sauda er føreslått på tredjeplass av nominasjonskomiteen i Rogaland Ap foran det kommande fylkestingsvalet.

Asle Rafdal går «all in» i fylkespolitikken

Abonnement
Ordførar Asbjørn Birkeland.

– Vi ventar bare på fylkeskommunen

Abonnement