Politikk

Håvard Lien Austerheim (frå venstre), Kjell Arnold Pettersen og Jan Ringstrand var med då Raudt hadde listestillingsmøte på Folkets Hus fredag. Dei frammøtte lukkast ikkje med å få på plass ei valliste – i alle fall i første omgang.

Det brenn eit blått lys for Raudt

Abonnement
Gunnel Mørk er lokallagsleiar i Sauda SV. Partiet har per i dag 14 sikre listekandidatar, og håpar på to til.

SV held saudabuen på pinebenken

Abonnement
Sauda kommune er på jakt etter fem ledige klasserom.

Skal leite etter klasserom i kommunale bygg

Abonnement
Håvard Handeland har hatt ei spesiell veke, med magesmerter, sjukehusinnlegging – og listetopp-lansering.

Håvard (18) kan bli landets yngste ordførar nokon gong

Abonnement
Samfunnsplanleggar Stine Skrunes i Sauda kommune ønsker innspel til korleis Åbødalsveien skal vera i framtida.

Ønsker innspel om Åbødalsveien

Abonnement
Då Vegard Thise søkte på jobben i Sauda i fjor haust låg kommunen an til eit overskot på 100 millionar kroner. I dag, få veker etter at han starta i jobben, er millionkutt og sparing i budsjettet den høgast prioriterte arbeidsoppgåva hans.

Brutal melding frå kommunedirektøren: – Me må kutta 20 millionar – i år

Abonnement
Asbjørn Birkeland på talarstolen under Senterpartiet sitt landsmøte 2023.

Lokale Sp-folk i resolusjonsdebatt

Abonnement
Formannskapet vedtok i april i fjor å gi eldsjelprisen for 2021 til Hans Søndenå. Etter møtet blei det blomeoverrekking og fotografering. Arkivfoto.

Snart blir eldsjelprisen avgjort

Abonnement
Sauda vidaregåande skule har ikkje nok klasserom til å hjelpe Sauda kommune, som er pliktig til å gi flyktningar eit opplæringstilbod.

Det store antalet flyktningar fører til mangel på klasserom

Abonnement
Karmøy Lufthamn treng meir pengar.

Karmøy Lufthavn i pengetrøbbel ønsker å låne pengar av Sauda kommune

Abonnement
Fløgstad skule-lærar Andreas Rolfsen meiner det er meir nytte i å engasjera seg aktivt i politikken, enn å sitta heime og klaga. Eramet sin HMS-sjef Tina Grytting har eit klart ønske om jobba for lokalsamfunnet. Derfor sa dei ja til å stå på vallista til Høgre.
Sauda Høgre si valliste er klar:

Andreas (26) og Tina (37) vil bli politikarar

Abonnement
Sauda Høgre hadde nominasjonsmøte torsdag. Her er ti av kandidatane på lista, med ordførarkandidat Paul Løyning i front.

Sauda Høgre stiller liste med 24 personar

Abonnement
Lokale bedrifter kan nå også få støtte for forbruk som ligg mellom 50 000 og 100 000 kWh. Glasfabrikken Si-Glass, her representert ved plassjef Lars Sigve Søndenå, er aktuell straumstøtte-søkar.
Lokal straumstøtte til næringslivet:

Nå også for forbruk over 50 000 kWh

Kommunalsjef helse og omsorg, Aina Olene Tveit.
Kommunalsjef Aina Olene Tveit:

– Vi må truleg akseptere endringar i legevakttilbodet

Abonnement
Tidlegare kommuneoverlege Knut Arve Omdal meiner det må skje omfattande endringar i arbeidsforholda for fastlegar i Sauda.
Tidlegare kommuneoverlege Knut A. Omdal:

– La fastlegane sleppe å skrive sjukmeldingar

Abonnement
SVs Øyvind Grassdal er godt fornøgd med at eit einstemmig formannskap sa ja til massebusetting av flyktningar også i år.

Sak om flyktningar: – Dette var kjempekjekt å lesa!

Først fekk formannskapet vita at kommunen risikerer eit stort økonomisk underskot i år. Deretter skulle dei vedta regelverket for den 10 millionar store straumstøtteordninga til næringslivet.

– Litt ironisk at Sauda kommune i økonomisk uføre skal hjelpa næringslivet med pengar

Abonnement
Politikarane vil ikkje spara pengar med å innføra SFO-betaling for funksjonsnedsette 1.-4. klassingar.

– Bra jobba! Men…nei, her skal me ikkje spara

Abonnement
Sauda kommune får dekka mesteparten av koronautgiftene av staten, men ikke alt.

Nye korona-pengar til Sauda

Abonnement
Påtroppande kommunedirektør Vegard Thise presenterte seg for kommunestyret onsdag.

Den nye kommunedirektøren følgde budsjettdebatten i Sauda

Abonnement