Fordeling av goder og byrder er ein sentral del av politikken.
Fordeling av goder og byrder er ein sentral del av politikken. FOTO: Illustrasjonsfoto

Slik vil partia spare pengar, og dette vil dei bruke meir pengar på i Sauda