Nyheiter

Det planlagte bustadfeltet Teien, til venstre på bildet, vil grense til det eksisterande Grønsdal-feltet.

Bustadfeltet Teien kan bli eitt år forseinka

Abonnement
Dei ser lyst på framtida, både for sin eigen butikk og for Sauda sentrum som heilhet, Fabel-gründarane Merete Herheim ( til venstre ) og Gunn Karin Bastlien.

Eitt år sidan Fabel opna:

Nå er det optimismen som rår i sentrum

Abonnement
Sadabuane er blitt 32 færre sidan årsskiftet.

Minus tolv saudabuar i tredje kvartal

Abonnement
Statens vegvesen melder om stengt fylkesveg 520 mellom Breborg og Røldal.

Stengt over Saudafjellet – vegen opnar klokka 13

I dag, måndag, blei alle elevar og tilsette ved Sauda vidaregåande skule si avdeling på Lofthus testa for korona. Dette for å utelukka at det er skjult, symptomfri smitte i skulemiljøet. Bildet er eit gammalt illustrasjonsfoto.

Korona-testa alle på Lofthus-skulen

Abonnement
Leiar av Eldrerådet, Ragnhild Ness, er bekymra over forslag om kutt i helse- og omsorgssektoren.

Ønsker meir til helse

Sauda sogelag er ute med sitt 40. årsskrift, som byr på meir enn 220 sider med lokalhistoriepåfyll. Bildet på framsida viser Gladys Halsnes under KM i alpint i Brekkeheia, snøvinteren 1962.

Sogelagsskrift nummer 40 i mål

Abonnement
Siv Jørgensen protesterer heftig på at kutta i helse- og omsorgsektoren skal aukast ytterlegare.

Helsesektoren må ta enda større kutt

Abonnement
Politibil3

Kvinne mistenkt for ruskøyring

Abonnement
Testing korona

95 testa sidan søndag

Onsdag kveld var Janne Eikevik, leiar for vaksenopplæringa og introduksjonstenesta i Sauda, og Olivia Obtinario, einingsleiar ved legesenteret, på plass i eit leigd bustadhus i Sauda, klare for å ta imot ein syrisk firebarnsfamilie. Hjelpsame saudabuar har sørga for både klede, utstyr og innbu til familien, som har budd i flyktningleir i fleire år.

Åtte nye flyktningar er blitt saudabuar

Abonnement
Høllandstunets venner, her ved Ester Pettersen (til venstre) og Tove Gro Aabø, sørger for at Åsta Søgard og dei andre bebuarane kan bruka iPadar i kommunikasjon med familie og venner. Hjelpepleiar John Werner Håheim bidrar gjerne med assistanse.

Nå kan bebuarane ”facetima”

Abonnement

Fare for flaum

Det er venta store nedbørsmengder dei neste døgera
Abonnement
Sauda VGS 2

60 personar i karantene – skulen stengt ut veka

Kommuneoverlegen beskriv situasjonen som uoversiktlig
Får kommunestyret det slik dei vil, blir kapasiteten på Åbøtunet auka, og det vil tilretteleggast for demente pasientar.

Slik kan «nye» Åbøtunet bli

Abonnement
Hurtigbåten vil bli sjeldsynt i Indre Ryfylke dersom fylkespolitikarane følger Kolumbus sitt forslag om kutt i rutetilbodet.

Kolumbus-notat utraderer hurtigbåtsambandet i Indre Ryfylke:

– Fylket må ordna opp!

Abonnement
Røde Kors-medlemmene Morten Maldal (til venstre) og Ola Breivik går i bresjen for å skaffa minst èin kompresjonsmaskin til Sauda, fortrinnsvis til ambulansestasjonen. Bak står ambulansearbeidarane Simen Hansen Lunde, Kristian Vermundsen og Oskar Bentsen.

Ambulansestasjonen i Sauda manglar livsviktig utstyr

Abonnement
– Ein tilsett ved Sauda vidaregåande skule har testa positivt for koronavirus, opplyste Sauda kommune på nettsidene sine søndag middag.

Stenger hovudskulen etter at tilsett testa positivt for covid-19

Kuttet i statleg hurtigbåtfinansiering ser i første omgang til å gå ut over helgetilbudet i Saudaruta.

Føreslår å kutta laurdags- og søndagsavgang i 2022

Abonnement
Ståle Lunde (til venstre), Ingunn Kalvik og Marco Sparchholz er klar for å starte opp igjen kurset i digitalisering så snart smittesituasjonen tillet det.

Digitaliseringskurs på vent

Abonnement