Nyheiter

Kjetil Rasmussen og Sauda Idrettslag har til saman fått nær 2 millionar kroner av Sivert Sørnes og Sparebankstiftelsen Sauda til oppgradering av langrennsanlegget i Slettedalen.

Sauda Sparebank-pengane kastar av seg

Abonnement
18 løparar stilte til start i Slettedalen rundt søndag. Starten gjekk i ausande striregn.

Vått og rått i Slettedalen

Norske kraftkommunar, inkludert Sauda, får behalde kraftinntektene, etter regjeringas retrett.

Regjeringa skrinlegg Kraftskatteutvalets forslag

Abonnement
Åtte år gamle ”Sherlock”, som er ein raudbrun irsk setter, forsvann i området Honganvik-Hustveit søndag.

Ber om hjelp til å finne sakna hund

Sentrumskaien klokka 13.30 måndag.

Sjøsprøyt i vindkasta

Frode Pettersen (til høgre) i Ryfylke Elektro og Dag Ole Stråbø i Sauda Installasjon meiner det er gode jobbutsikter i den lokale elektromarknaden i åra framover.

Slåst om elektroelevane

Abonnement
Partieiar i SV, Audun Lysbakken, uttrykte glede over at Framstegspartiet ikkje lenger er med og styrer Norge då han innleia den politiske debatten i Rogaland SV sitt fylkesårsmøte i Sauda laurdag. Han la ikkje skjul på større ambisjonar for den raudgrøne sida ved neste stortingsval, men såg òg at det er ein jobb å gjera for å få opposisjonspartia til å gå i takt.

− Industrien er absolutt ein del av løysinga på klimautfordringane

Abonnement
Partileiar Audun Lysbakken gjesta fylkesårsmøtet til Rogaland SV i Sauda laurdag.

47 nye fagbrev i Sauda i fjor

Abonnement
Jared Fox og Ingrid Halsnes var godt fornøgde med forholda onsdag kveld.

Full drift i skisenteret

Abonnement
Årets Slettedalen Rundt går i same løype som i fjor, altså att og fram på lysløypesida av vatnet.

Snø nok til Slettedalen Rundt

Abonnement
Eiendomsmegler Vest selde tre hytter raskt etter at Ryfast-tunnelen korta ned reisetida mellom Stavanger og Sauda.

Merker alt ein «Ryfast-effekt»

Abonnement
Miljødirektoratet har utarbeidd nye utsleppskrav for smelteverket i Sauda. Dei nye krav er ute på høyring fram til 13. mars.

Eramet får strengare utsleppsgrenser

Abonnement
Stine Skrunes er prosjektleiar for sykkelsatsinga i Sauda kommune. Nå ber ho saudabuen om å komma med behov og ønsker om framtidige sykkeltiltak.

Ønsker sykkel-innspel

Abonnement
Først seks timar etter utforkjøringa klarte ein å få dratt bussen opp på vegen igjen.

Skulebuss i grøfta

Abonnement
Viss snøen uteblir i lågareliggande område i Svandal, kan det bli aktuelt å flytta heile skikosen opp til Djuvsbotn. Dette bildet er tatt i påken i 2018.

Skituristane får køyre opp til snøen

Abonnement
Det var heller dårleg med skiføret i lågareliggande strok i januar 2020. På Espeland var bøane grønne...

Nest varmaste januar nokon gong

Abonnement
Ekstremvêret "Elsa" vil ifølge Meteorologisk institutt kunna gi betydeleg høgare vasstand enn "Didrik" gjorde i midten av januar.

Ny springflo i vente:

«Elsa» vil overgå «Didrik»

Under doktorpromosjonen 24. januar fekk Lillan Mo Andreassen overrekt diplomet som viser at ho har fullført doktorgraden ved Universitetet i Bergen. Ved doktorpromosjonen ber alle dei nye doktorane kapper, det same gjer rektor og dekanane. På bildet har Mo Andreassen nettopp handhelsa på og tatt imot vitnemålet/diplomet frå rektor Dag Rune Olsen (i raud kappe, med kjede) og helsar deretter på unversitetsdirektør Kjell Bernstrøm (blå kappe).

Skapte endring med doktorgrad

I oktober 2019 tok Hildeborg Juvet Hugdal gull under EM i benkpress. Foto: European Powerlifting Federation.

Etterlengta persar for Hildeborg

Trommis Svein Gulbrandsen og Ragnhild Ness tar gjerne ein svingom. Bak ser me Terje Sørland, Astrid Espeland og Helge Roti.

Inviterer seniorar til dans