Nyheiter

Regjeringa vil at alle i heile Norge skal synga nasjonalsongen på likt, klokka 12.00, på nasjonaldagen. Bildet er frå Fløgstadvegen i fjor, då kjøretøykortesjen passerte.

– Ooops, må synga først!

Abonnement
Talet på saudabuar som pendlar til jobben aukar.

Kvar femte saudabu pendlar til jobben

Abonnement
FHI opplyser at alle over 18 år skal ha fått tilbod om første dose med koronavaksine innan midten av juli. Det betyr at Sauda må førstedose-vaksinera rundt 2 700 personar i løpet av sju veker i juni og juli. Nå førebur helsevesenet seg på ei storstilt opptrapping av vaksineringsarbeidet.

Lei av å venta på vaksine?

Massiv opptrapping av vaksineringa i juni

Abonnement
IMG_1696

Sjå, eit barnetog!

Abonnement
Treverket rundt lasteplanet er ekte amerikansk redwood, og har vore på bilen frå produksjonen i 1979.

Éin saudabu – to amerikanarar

Abonnement
"Norge trenger bonden", var blant plakatane som hang i og på traktorane under saudabønder sin protest mot årets landbruksoppgjer.

Bønder protesterte

Abonnement
Statsråd Iselin Nybø er glad på Rogaland sine vegner at den nye fordelingsnøkkelen for hurtigbåtar og ferjer blir meir rettferdig.

Rogaland får meir til hurtigbåt enn forventa

Abonnement
Turistanlegget i Allmannajuvet er full av gruvehistorie.

Sauda søker om å bli Norges kulturkommune

Abonnement
Årets motbakkeløp-arrangement, som var planlagt gjennomført 12. juni, er avlyst. Sanders Stielstra er leiar av Hovlandsnuten Opp-gruppa i Sauda IL.

Hovlandsnuten Opp er avlyst

Abonnement
Politikontakt Øyvind Dybing har tatt initiativ til tettare dialog med handelsnæringa i Sauda, etter fleire tilfelle av tjuveri den seinaste tida.

– Vi bør involverast oftare

Abonnement
Håvard Handeland (frå venstre), Siri Håheim, Joy Katrin Aartun og Fadi Omar ber dei som har stelt om å oppsøka butikkleiinga for å gjera opp for seg.

Omfattande butikksteling blant lokale ungdommar:

– Slutt å øydelegg ryktet vårt!

Abonnement
Metodane blir stadig meir kreative, og stelinga aukar i omfang. Det blir skildra eit røft ungdomsmiljø der ingen vågar å seie ifrå. Fleire er tatt for steling, utan at det har skremt andre frå å fortsette. No kvir andre ungdomar seg for å gå på butikken.

– Eit aukande problem

Abonnement
Pappa Awad Alkheder, her med tvillingane Shahed og Hashem (3) i armane og Mashaal (5) og Remas (7). Mamma Nagham Al-Ibrahim ønska ikkje å bli med på bildet.

Reiste frå alt – rørt av hjartevarme Sauda

Abonnement
Sokneprest Espen Gya og soknerådsleiar Per Aksel Birkeland fryktar at den stadig meir lealause rullesteinsmuren rundt Sauda kyrkje kan skada nokon.

Fortvilar over kyrkjegardsmur i forfall

Abonnement
Kun éin av tre 18-åringar i Sauda gjekk ut frå tannhelsesjekk utan å ha fått påvist karies.

Tannverk for saudaungdomen

Abonnement
Gründer og dagleg leiar i AS Forskaling, Alf Jostein Årtun, investerer og jaktar nye kontraktar. Denne veka fekk bedrifta to nye vegkontraktar verdt i underkant av ti millionar kroner.

AS Forskaling satsar for fullt:

Nye maskinar – nye kontraktar

Abonnement
Russefeiringa blir annleis i år, enn då dette biletet blei tatt i 2019. Årets saudaruss får tommelen opp frå kommuneoverlegen, han åtvarar dei mot kontakt med russ frå Nord-Jæren, grunna svært høge smittetal.

– Styr unna russ frå sørfylket

A-notis politi

Mann pågripen etter familievald

Abonnement
Hjortejakta aukar i omfang i Sauda. På midten av 1980-talet viser fangststatistikkane eit einsifra tal felte dyr. I fjor blei det sett ny rekord lokalt med 80 hjortar.

Storviltjakt på stigande kurs

Abonnement
Dette er det andre forslaget på korleis kjøpesenteret i Rådhusgata skal sjå ut, men arkitekten er ennå ikkje ferdig med å utføre dei siste endringane, og skal snart kome med eit nytt forslag til Rogaland fylkeskommune.

Kjøpesenter-planane i Rådhusgata tar form

Abonnement