Nyheiter

Leiar av Utval for samfunnsutvikling, Kristian Landro, meiner Sauda kommune ikkje må finne seg i ei eventuell overstyring frå fylkesmannen.

Opprettheldt rivevedtaket

Abonnement
Sauda Restaurant i Rådhusgata har skifta namn til Mama Rosa.

Måtte stenge, fekk opne og skiftar namn

Abonnement
Politikarane har trudd at dei i den nye kommuneplanen tillet større hytter i Djuvsbotn, når dei auka hyttestørrelsen frå 140 til 150 kvadratmeter. Men nemninga ”bruksareal” bak talet gjer at hyttene, viss ein vil ha fleire etasjar, må halverast. Den gamle nemninga var ”bebygd areal”. Foto frå Haugane hyttefelt.

Feil i den nye kommuneplanen

Abonnement
Fylkesrådmannen har bedt Kolumbus kome med forslag til kutt i hurtigbåttilbodet. Kolumbus foreslår at ruta Sauda-Stavanger blir redusert frå to til ein avgangar laurdag og tre til to avgangar søndag.

Kolumbus foreslår kutt i helgerutene til Sauda

Abonnement
Malin Langholm Marvik og Fredrik Hocking gler seg til å omsider bli konfirmert.

Omsider klart for konfirmasjon

Abonnement
Olaf Årthun og Sauda klatreklubb vil at fleire skal kjenna gleda av å forsera ein høg klatrevegg. Den nye bedriftskonkurransen skjer i denne sju meter høge veggen.

Klatreklubben startar bedriftskonkurranse

Kommunestyret måtte evakuera då brannalarmen gjekk i Folkets Hus onsdag.

Brannalarm på Folkets Hus

Abonnement
*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder

Politinytt:

Råkjøring og nattebråk

Abonnement
Haugane hyttefelt, 8. september. Kasserte møblar, elektronikk, ski og ein sykkel er blant gjenstandane som hyttegjestene ikkje så enkelt kan kvitta seg med på «lovleg» vis.

– Dagens renovasjonsordning fungerer ikkje

Abonnement
Thomas Wahl.

Wahl vil bli lensmann

Abonnement
Møteplassen i Sauda, her representert ved Martha Anette Gulbrandsen og Siv Ann Pedersen frå Mental Helse og Ågot Grindheim og Line H. Amdal frå Sauda kommune, har sidan etableringar for meir enn 20 år sidan vore ei suksesshistorie. Den store folkehelseundersøkinga vil mellom anna kunna gi kunnskap om det er behov for å auka satsinga på denne typen lågterskel-møteplassar.

Vil kartlegga rogalandshelsa:

Over 700 saudabuar blir invitert til å delta

Politikontakt Øyvind Dybing ber foreldre stå imot presset dersom ungane ber om å få ein el-sparkesykkel med høgare fart enn dei tillatne 20 kilometrane i timen.

El-sparkesyklar – til glede og besvær

Abonnement
Promillekontroll.

Jakta dagen derpå-syndarar    

Abonnement
Både Elias Dybing og Kristiane Teig vann sine klassar under eit 1500-meterstemne i Sandnes fredag kveld.

Knallsterk 1500-meter av Elias Dybing     

Abonnement
Eit halvt år etter at SI-Glass gjenoppstod og den gamle logoen blei børsta støvet av, kan plassjef Lars Sigve Søndenå konstatere at fabrikken klarer seg bra på eigne bein.

SI-Glass er i rute

Abonnement
Kurt Inge Nybru gler seg til å vera saudaambassadør på både bustad- og hyttemarknaden. – Som meklar må ein ha lokalkjennskap og vera til stades i marknaden heile tida, seier han.

Opnar eigedomsmeklarkontor i Selvig-bygget

Abonnement
Her blir det klesbutikk, eigedomsmeklarfirma, rekneskapsfirma og snikkarfirma. Frå venstre: Byggeigar Karina Fiveland, Andreas Fløgstad (Tveit Regnskap), Hildegun Solheim (Nuten Sport), Kurt Inge Nybru (Aktiv Eiendomsmegling) og byggeigar og leigetakar Sondre Birkeland (Byggmeister Sondre Birkeland).

Nytt, yrande liv i ”Selvig-bygget”

Abonnement
Den gamle vegen på utsida av Varstadtunnelen og Honganviktunnelen blir omkjøringsveg under oppgradering av dei to tunnelane.

Tunnelane skal fornyast – langvarig omkjøring via gamlevegen

Abonnement
Ved Sauda legesenter jobbar legane turnus. Ei veke fysisk til stades i sjukehusbygget – ei veke med heimekontor. Einingsleiar Olivia Obtinario, sjukepleiar Siv Ripland og resten av helsepersonellet er også delt inn i fysisk adskilte grupper.

Forsvarer koronaturnusen i Sauda

Abonnement
A-notis_politibil

Nytt frå politiet:

Kjørte ulovleg og stal bil

Abonnement