Nyheiter

Hellandsbygd er eitt skritt nærmare fiberbreiband til private bustadar, etter at det blei klart at Sauda kommune får Nkom-midlar.

Eit skritt nærmare breiband i Hellandsbygd

Abonnement
Asbjørn Birkeland (Sp) og resten av kommunestyret slaktar Sanderud-utvalets kraftskattrapport i Sauda kommune sin høyringsuttale.

Klar tale til regjeringa

Abonnement
Onsdag vedtok kommunestyret 2020-budsjettet. Fleire millionar kroner blei flytta på i investeringsbudsjettet i sluttspurten av budsjettprosessen.

Budsjett 2020:

Heilårs turistkontor og styrka DMS

Abonnement
Brynjar Saua sluttar som rektor ved Fløgstad skule for å bli kommunens nye personalsjef.

Saua ny personalsjef

Abonnement
Både i Sauda kyrkje (bildet) og Saudasjøen kapell blir det gjennomført skulegudstenester i Sauda.

Snart jul – og skulegudstenester

Abonnement
Sauda Høgre, her ved Dagfinn Birkeland (til venstre), Filippo Ballarin og Aud Hege Jørgens Hebnes, har utarbeidd sitt budsjettforslag.

Meiner helse bør styrkast

Abonnement
Eramet-konsernet set seg store og hårete mål om å ha det lågaste klimaavtrykket i sin bransje og vil redusera utsleppa sine med 80 prosent dei neste 30 åra. I Sauda er ein i full gang med å etablera eit pilotprosjekt for å gjenvinna energi frå smelteprosessen gjennom å brenna omnsgassen i ein gassmotor. Med i prosjektet er frå venstre Dag Ole Hjertenes, Tor Johne Åbø, John Hustveit, Egil Aarebrot, Geir Magne Ness og Torstein Kjerpeset. Til høgre står Ivar Handeland og Dag Ole Stråbø frå Sauda Fjernvarme AS.

Den grøne revolusjonen

Abonnement
Styreleiar i Sauda Fjernvarme AS, Dag Ole Stråbø (til benstre har mykje godt å seia om Eramet si satsing på energigjenvinning. Bare pilotprosjektet kan gi fjernvarmeselskapet 20-25 GWh i form av varmeenergi som kan distribuerast gjennom deira røyrsystem. I midten verksdirektør ved Eramet Norway Sauda, Tor-Erik Tvedt og til høgre Ivar Handeland frå Sauda Fjernvarme AS.

Gassflammen vil gi fart i fjernvarmesatsinga

Abonnement
Klokka 13.00 i dag, tysdag, opnar nye Rysteg Bakeri dørene og startar sal av bakarvarer, påsmurt kafemat og lokalmat. Arbeidsleiar Karin Øvrebø Gauthun (frå venstre), Rysteg-leiar Håvard Rosnes og arbeidsleiar Tove Rafdal er spente på oppstarten i ei travel førjulstid.

Bakeriet opna

Abonnement
Kjetil Fløgstad har drive Sauda Bok & Papirhandel sidan 1986. Trude Småmo har arbeidd i bokhandelen sidan 2008.

103 år med bøker

Abonnement
Eirik Daniel Fatnes overtar som ny kommunalsjef for næring og samfunn etter Andreas Fløgstad.

Fatnes blir ny kommunalsjef

Abonnement
Ein kjøleg vêrtype tidleg i november gav grunn til optimisme med omsyn til ei tidleg opning i skisenteret i Svandal. Så kom mildvèret og laga krøll...

Tørraste november nokon gong

Abonnement
Dagleg leiar Amund Fattnes i HS Maskin ser lyst på framtida til industribedrifta i Saudasjøen.

Har dobla talet på tilsette

Abonnement
OSLO 20191126. Ståle Lunde, Saudasjøen, hilser på kong Harald og dronning Sonja og prinsesse Astrid under torsdagens After Noon Tea på slottet.

Ståle på eldsjel-besøk hos kongen

Abonnement
Fv 520 er stengt mellom Hellandsbygd og Røldal.

Stengt – men ikkje vinterstengt – ennå

Kilovis med kasserte grønsaker blir raskt til ein velsmakande, omnsbakt rett under kyndig rettleiing. Frå venstre står Frode Selvaag, Martine Morlandstø, Karoline Solaas, Tuva Rosnes og Manal Hwesh Azzo.

Tar opp kampen mot matsvinn

Går alt etter planen, skal det leggast asfalt på den nye parkeringsplassen 10. desember.

Snart asfalt på parkeringsplass

Abonnement
Utval for samfunnsutvikling var på synfaring i Rondekulen-området saman med folk frå kommuneadministrasjonen.

Ikkje einige med administrasjonen

Abonnement
Åtte personar har søkt stillinga som personalsjef i kommunen. Fem av søkarane er heimehøyrande i Sauda.

Fleire lokale vil bli personalsjef i Sauda kommune

Abonnement
Fortau frå krysset på Solbrekk og opp mot Brekke har lenge vore arbeida for. Framleis er det uvisst når arbeidet kjem til å starte opp.

Uviss framdrift i Brekkebakken

Abonnement