Nyheiter

Are Odland brukte tre veker på å bygge Kulturhuset Folkets Hus. Nå er det stilt ut hos Presanghuset i Sauda sentrum.

Her er Folkets Hus som Lego

Abonnement
Asle Rafdal representerer Arbeidarpartiet i Rogaland fylkesting. Nå blir det truleg også fleire møte på han i fylkesutvalet.

Sauda har igjen eit fast medlem i fylkestinget

Abonnement
Vetle Inge Nedrebø Halsnes driv Vetlebu i Sauda skisenter. Han har selt nesten ti gonger så mange randoneepakkar som skredpakkar.

Kunsten å ferdast trygt i fjellet

Abonnement
Som einaste tilsette i Bris reklame, er Yvonne Løkke Michalsen både dagleg leiar og Miljøfyrtårn-ansvarleg. Ho prøver å bidra der ho kan.

Ei lysande grøn framtid med Miljøfyrtårn

Abonnement
Hyttegjestene sørger for aktivitet ved Kraft Kafe og anna lokalt næringsliv, men hotellgjestene blir fåtallige denne vinterferien.

– Har vore ein god hyttevinter

Abonnement
Ryfylke lanserer i dag sin eigen app.

Ryfylke-nytt rett i lomma

Leiar i Hellandsbygd bygdeutval, Ivar Johannes Handeland, kunne ikkje anna enn å jubla når han fekk beskjeden frå Sauda kommune om at det skal kome fiber til bygda innan 2021.

Då fiberen kom til bygda

Abonnement
HR-sjef Erik Aareskjold hos Eramet Norway Sauda søker på eit normalt år etter omlag sju arbeidstakarar med ulik kompetanse.

Fekk rett om utfordrande rekruttering:

– Vi må ikkje miste fokuset

Abonnement

Sauda Skisenter har kapasitet til godt over tusen gjester kvar dag i vinterferien, sjølv om det er innført koronarestriksjonar.

Slik blir koronaferien i Sauda Skisenter

Abonnement
Stor is- og snøsmelting i Nordelva, her inne ved Feta i Åbødalen. Bildet er tatt søndag 21. februar.

Mildvêret smeltar snøen:

Best skispor-løyper i vegtrasear

Abonnement
1. juni tar André Håheimsnes (til venstre) over Austerheim Kjøreskole etter Arild Austerheim.

Sel kjøreskulen etter 42 år som sjåførlærar

Abonnement
Saudahallen er eit svært populært tilbod i feriane, og i vinterferien blir opningstidene utvida.

Saudahallen held ekstra ope i vinterferien

Abonnement
Ennå er det uvisst om Gerd Olaug Garstad og Ragnar Fosstveit kan henta fram dei blåe Saudadagane-jakkene i år. I fjor blei alle arrangementa avlyst, i år ligg det an til ein noko amputert versjon

Truleg ein ”light”-versjon av Saudadagane i år

Abonnement
Det er gått ei veke sidan Sauda kommune si masse-utsending av SMS til innbyggarar i aldersgruppene 18-84 år. Beredskapskoordinator Harald Eikrem og fagleiar på kundetorget Mari Aartun ventar framleis på svar frå fleire hundre saudabuar.

Saudabuen vil ha vaksine

Abonnement
Ivar Tangeraas (til venstre) og Sverre Gustav Birkeland meiner den attraktive industritomta, like ved fylkesvegen, ikkje bør selgast til eit helikopterfirma.
– Unødvendig å blanda helikoptertrafikk inn i eit industri- og landbruksområde, seier dei.

– Feil bruk av godt og viktig næringsareal

Abonnement
Årets saudaruss meiner smittevern er viktigare enn festing. Frå venstre: Hannah Solland, Silje Håheim og Jenny Ilstad.

Russen byter ut fest med innsamling

Abonnement
Var det ein oberst som tok sitt eige liv på Sauda Fjordhotell, og som seinare har gått igjen som eit spøkelse? ”Åndenes makt” vore på spøkelsesjakt i Sauda Fjordhotell, der programleiar Tom Strømnæss hadde med seg Lena Ranehag (i midten), som hevdar ho er klarsynt. Hotelldirektør Brit Elise Urheim innrømmer ho var skeptisk i starten.

– Har skjedd ting me ikkje kan forklare

Abonnement
Det er blitt populært med fellesskiturar i Saudafjella. Også folk utanfor Sauda melder seg på turane. I vinter har det vore med folk frå minst ti ulike kommunar i Rogaland.

Populære fellesturarrangement:

Blandar deltakarar frå fleire ulike kommunar

Abonnement
Norsk Sjukepleiarforbund legg fram tal som plasserar Sauda på botn når det kjem til løn for sjukepleiarar.

Sjukepleiarar får 110 000 meir på Hjelmeland

Abonnement
Fleire saudabuar vil få tildelt ny fastlege når tre legar ved Sauda legesenter skal ut i eit års permisjon i løpet av våren og sommaren.

Tre legar får permisjon

Abonnement