Nyheiter

«Her har eg gått og komme før...» Kjartan Fløgstad framførte diktet Grand Manilla slik bare forfattaren sjølv kan.

Grenselaust frå Fløgstad og gjengen

Abonnement
Ein grunneigar vil selga delar av eigedommen sin ved Rødstjødna, men ønsker å behalda bustadhus, gardsplass, garasje, båtfeste og vegrett ned til tjødna. Den aktuelle kjøparen får styrka gardsdrifta si gjennom å få meir disponibelt areal.

Gav fleire dispensasjonar

Abonnement
Eramet Norway arbeider heile tida for å sikre god tilgang på fornybar kraft til verksemda ved smelteverka dei har. Avtalen om å kjøpe straum frå vindkraftanlegg Green Investment Group er eit ledd i det arbeidet.

Eramet skal kjøpe vindkraft

Abonnement
Eigaren av Fargerike-bygget og Fargerike-butikken eig også nabobygget. Nå ønsker eigaren å rive nabobygget slik at det kan byggast nye og moderne forretningslokale.

Ønsker å rive sentrumsbygg

Abonnement
Stortingspolitikarane Kirsti Leirtrø og Øystein Langholm Hansen (til venstre) og Ingalill Olsen og Sverre Myrli (til høgre) besøkte Sauda onsdag. Her er dei i møte med Bård Lien og Nikolas Njerve frå Sauda vidaregåande skule, og Remy Penev og Steffen Høiland frå LO Nord-Rogaland.

Håper FrP-exit bergar oppkjøringa

Abonnement
To år etter grunnarbeidet på Austarheim blei starta opp, ser området nå slik ut. Bygginga av det nye transformatoranlegget går inn i siste fase. Bildet er tatt frå oversida av det nye anlegget. Det gamle anlegget er i bakgrunnen.

Statnett snart i mål på Austarheim

Abonnement
I Leabøen barnehage jobbar dei med å få eit endå betre og meir inkluderande miljø. Pedagogisk leiar Kristine F. Haustavik, her med Talita Rafdal, gler seg over at dei små kvardagsendringane gir resultat. Bak ser me skule- og barnehagerettleiar Målfrid Selvik Årthun og barnehagestyrar Camilla Eikevik.

Små kvardagsgrep – viktige endringar

Abonnement
A-notis_politibil

Nekta å etterkoma pålegg frå politiet

Gjennom vinteren har delar av vegmalinga på Birkeland blitt skrapa vekk som ei følge av brøyting. Vegvesenet opplyser at det på landsbasis gjennom vegoppmerking blir lagt til rundt 460 tonn med mikroplast som forureinar.

Vegoppmerking forureinar med fleire hundre tonn

Abonnement
Kevin Bjelland (til venstre) og Stian Langåker Bakka har som mål å bli lærarar. Dei håpar fleire gutar søker seg til yrket.

700 elevar fekk info og råd

Thomas Karbøl Oxaal (til høgre) og ledsagar Ole-Martin Lid gjekk måndag paraverdscup i den same byløypa i Dresden som langrennssprintarane i verdscupen brukte i helga.

Sette personleg rekord i verdscupen

Abonnement
FORVENTNINGAR2020

«Dette forventar me i 2020»

Abonnement
Den nye parkeringsplassen ved ”Metodisten”, og tolkinga av regelverk for når jobbar må ut på anbod, er stridens kjerne.

Brødrene Selvik AS klagar kommunen inn for KOFA

Abonnement
Grand Hotell tar fortsatt imot hotellgjester. Nå er det bygningseigaren som står for hotelldrifta.

Grand Hotell i drift igjen

Abonnement
Bildeserie
Onsdag ettermiddag kraup vatnet godt over Saudafjordens breidder, slik som her i båthamna kor sykkel- og gangstien blei skjult under vatnet.

Sauda stod imot «Didrik»

Abonnement
Filippo Ballarin (32)  sluttar ved økonomieininga i Sauda kommune for å bryna seg på Etne-økonomi. I mars blir han ny økonomisjef i Vestland-kommunen.

Filippo blir økonomisjef i Etne

Abonnement
Det er varsla ekstremflo natt til onsdag.

Sjekk båten, naustet og anna lausøyre nær strandkanten:

Varslar ekstrem flo natt til onsdag

Dette er dei ulike traseane Statnett vurderer for å bygge ei ny kraftlinje til Haugalandet. Trasé 2.0 (langs eksisterande linje) og 2.1 (i urørt friluftsområde) er alternativa dersom straumen skal bli frakta frå Sauda og ikkje Blåfalli i Kvinnherad.

Ny kraftlinje frå Sauda framleis eit alternativ

Abonnement
KOFA har konkludert at Sauda kommune braut krava til forutberegnelighet og likebehandling i lova om offentlege anskaffingar då dei vurderte tilboda dei fekk på ein anbodskonkurranse på det nye reinseanlegget på Tangen. Klagaren var Salsnes Filter AS, som blei nummer to i anbodskonkurransen. Dei krev nå Sauda kommune for totalt 3,5 millionar kroner i tapt forteneste og juridisk bistand.

KOFA:

Kommunen braut regelverket

Abonnement
Drygt to månader etter at klesbutikken Tara sløkte lyset for siste gong, opna det ny klesbutikk i dei same lokala. Saka om Fabel var mellom dei mest lesne på ryfylke.net i 2019.

Fleire besøker ryfylke.net

Stor interesse for Fabel-åpning