Nyheiter

Det var færre besøkande i Allmannajuvet denne sommaren samanlikna med sist sommar. Nå arbeider Sauda Ferie & Fritid og andre med korleis ein skal utvikle turistanlegget. Via Ferrata, zipline og konsertar er nokre av forslaga ein har diskutert.

Mindre interesse blant saudabuar

Sauda kommune har forhandla seg fram til areal for 1000 nye hytter. Lars Reidar Fosstveit (nærast) er ein av grunneigarane som er utbyggingsklare.

Full hyttesiger til Sauda

Abonnement
Sauda Rørhandel, her ved brørne Kjetil og Jan Erik Rasmussen,, har lagt bak seg ein svært hektisk periode der oppdraga har stått i kø. 2018-rekneskapen enda med imponerande 6,8 millionar kroner i pluss. Ryfylke har sett på rekneskapen til sju lokale firma innan handverkarsegmentet. Fleirtalet la bak seg eit sunt økonomisk år.

Sterkt år for Sauda Rørhandel

Abonnement
Etter ein formidabel dugnadsinnsats blei det fredag under Saudadagane i år for første gong arrangert «Ta sjansen» i Sauda. Arrangørane vil gjerne vera med å gjenta suksessen og søker nå om Hjertebank-midlar til finansiering av tilstellinga, som trekte over 1 000 skodelystne til Andedammen.

Søknadsflaum til Hjertebank

SV gjorde eit bra val og fekk 5,8 prosent oppslutning. Nå sit dei med nøkkelen for korleis formannskapet blir sjåande ut. Deira listetopp Øyvind Grassdal og partiet må finne ut om dei vil samarbeide med Ap eller Høgre, og korleis dei veg kva dei får ut av eit eventuelt samarbeid.

Formannskapet: SV sit med nøkkelen

B&B Bilverksted hamna i pluss i sitt tredje driftsår.

B&B i solid pluss

Abonnement
Sigrid Bojesen Fatnes blir den nye varaordføraren i Sauda, medan Asbjørn Birkeland fortset som ordførar etter at Senterpartiet fekk reint fleirtal og 53,6 prosent oppslutning ved valet.

Sigrid blir Saudas nye varaordførar

Abonnement
Tysdag, nesten eitt døgn etter at valresultatet var klart, blei det klart at Morten Maldal (nummer to frå venstre), Vegard Birkeland Rød, Jane Nordhagen Ilstad og Silje Eriksen (Senterpartiet) alle er valt inn i det nye kommunestyret. Nærmast kamera sit Eirik Birkeland, lokallagsleiar for Senterpartiet i Sauda. Til venstre ser ein Ivar Johannes Handeland, som var kommunestyrerepresentant for partiet inneverande periode.

Her er det nye kommunestyret

Abonnement
Åbøtunet gjekk på 2000-talet over frå å vera institusjonsdriven sjuke- og pleieheim til omsorgsbustader der bebuarane ”bur heime” og mottar heimetenester. I dag blir einingane i praksis drivne som institusjonar med sterkt pleietrengande eldre.

Åbøtunet kan bli institusjon igjen

Abonnement
Seint måndag kveld kunne Asbjørn Birkeland motta hyllest frå sine eigne under valvaken på Folkets Hus.

Utelukkar ikkje val-samarbeid

Abonnement
FrP må innsjå at valresultatet ikkje heldt til plass i kommunestyret.

FrP hårfint ute

Abonnement